Sökning: "weeks"

Visar resultat 1 - 5 av 1310 uppsatser innehållade ordet weeks.

 1. 1. Ensidig sensorineural dövhet – Resultat av tre interventioner för ensidig sensorineural grav hörselnedsättning: En randomiserad klinisk studie.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonas Fogels; [2018-02-21]
  Nyckelord :Ensidig sensorineural dövhet; SSD; CROS; benförankrad hörapparat; portabel mikrofon; Single sided Deafness; Bone Anchored Hearing Aid; Remote Microphone;

  Sammanfattning : Objective: A comparison of three interventions for profound unilateral sensorineural hearing loss.Study Design: Prospective, Crossover Randomized Clinical Trial.Patients: Fifteen participants with profound unilateral sensorineural hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Can Information Increase Turnout in the European Parliament Elections? The perks of political conversation for the uninterested

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Nyberg; [2018-02-06]
  Nyckelord :European Parliament; elections; EU; turnout; voting behaviour; information; media; political interest;

  Sammanfattning : Direct elections to the European Parliament have been held since 1979 and turnout has steadily decreased with each election. The turnout rates vary considerably between member states, but the overall trend is diminishing participation from the citizens of Europe. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom : förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnéa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Häst; Hälta; Asymmetri; Smärta; Kronisk; smärtutvärdering; NSAIDs;

  Sammanfattning : Hälta är den vanligaste orsaken till veterinärvård hos våra svenska hästar och leder många gånger till en förkortad tävlingskarriär, avlivning och lidande. Hältor kan vara svåra att identifiera vilket leder till att många hästar går med en hältproblematik en längre tid innan ägarna söker veterinärvård. LÄS MER

 4. 4. Urban gardens found to have higher pollination success than rural gardens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Lisa Bredenberg; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Recent decline in wild pollinators have been reported and studies have found a connection to increasing urbanisation, larger homogenous landscapes and increased pesticide usage. The pollinators are important to preserve for various ecosystem services, such as plant reproduction, however the effects on pollination success has not been thoroughly studied in relation to urbanisation. LÄS MER

 5. 5. You can’t eat the sweet with the paper on : An anthropological study of perceptions of HIV and HIV prevention among Xhosa youth in Cape Town, South Africa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kajsa Yllequist; [2018]
  Nyckelord :HIV; HIV prevention; condom attitudes; Xhosa youth; loveLife; gender inequality; hegemonic masculinity; ulwaluko.;

  Sammanfattning : South Africa has the biggest HIV epidemic in the world and the HIV rates among youth are especially alarming. In 2016 there were 110 000 new cases of HIV among 15 to 24-year-olds. The aim of this study is to describe and analyse perceptions of HIV and HIV prevention among Xhosa youth in the township of Langa, Cape Town. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet weeks.

Din email-adress: