Sökning: "world"

Visar resultat 1 - 5 av 12670 uppsatser innehållade ordet world.

 1. 1. A Human Rights Based Approach: An Option for Attaining Sustainable Development in Cameroon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Peaceful B. Mbeng; [2018-03-15]
  Nyckelord :Human Rights; Human Rights Based Approach; Sustainable Development; Collective participation to decision-making; Non-Discrimination;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the importance of human rights to the attainment of development. All human rights are indivisible, whether they are civil and political rights, such as the right to life, equality before the law and freedom of expression; economic, social and cultural rights. LÄS MER

 2. 2. Variable selection techniques for the Cox proportional hazardsmodel: A comparative study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Peterson; Klas Sehlstedt; [2018-03-08]
  Nyckelord :All subset selection; Backward elimination; Best subset selection; BeSS; Cox proportinal hazards model; least absolute shrinkage and selction operator; LASSO;

  Sammanfattning : In statistics different models are used to emulate real world processes. Variable selection refers to reduction of the number of parameters in the models in order to increase interpretability and model effectiveness. LÄS MER

 3. 3. ”All necessary measures” - En diskursanalys av NATO:s intervention i Libyen 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Leo Carlsson; [2018-02-28]
  Nyckelord :Security; State Security; Human Security; Responsibility to Protect; NATO; Libya; Sovereignty;

  Sammanfattning : The world is changing, and with it the security doctrines and the world order. This bachelor thesis isfocusing on the expressions of world order as described by Björn Hettne through a case study ofNATO’s intervention i Libya 2011 and it’s use of Responsibility to Protect. LÄS MER

 4. 4. Naturresursförbannelsen och staters utgifter på utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Hellgren; Lashkar Salah; [2018-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka om det finns ett negativt samband mellan naturresursberoende och staters utgifter på utbildning. För att testa vår hypotes om att ett sådant samband föreligger har vi genomfört en empirisk analys baserad på data från Världsbanken. I vår analys inkluderas två separata mått för resursberoende. LÄS MER

 5. 5. Finanskriser & Transparens - En studie om korruption ur ett collective action-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Hansson; Martin Lundstedt; [2018-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corruption is a widespread problem in large parts of the world. Studying the phenomenon and putting forwarduseful propositions for decreasing corruption is therefore of immediate importance. A recent contribution tounderstanding corruption is viewing it as a collective action-problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet world.

Din email-adress: