Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 1 - 5 av 2248 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 1. Betydelsen av lagen om hållbarhetsredovisning för den svenska byggbranschen – En fallstudie av väsentligheters påverkan och samspelet mellan hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Larsson; Rikard Bertilsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; väsentlighet; GRI; IR; intressent; reglering av hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Byggbranschen har en stor miljöpåverkan och arbetar därför för att bli merhållbar. Under 2016 trädde en ny lag i kraft om att stora svenska företag skahållbarhetsredovisa. Det finns idag ett flertal erkända ramverk för att hjälpa företag attupprätta hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 2. 2. Väsentlighetsanalys i praktiken –En kvalitativ fallstudie av ett företag i medicintekniska branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anzhelika Nieielova; Ielyzaveta Iegunova; [2017-06-27]
  Nyckelord :Hållbarhet; rapportering; redovisning; väsentlighet; väsentlighetsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeringen har infört ett lagkrav för hållbarhetsrapportering, därväsentlighetsanalys är en av de centrala processerna. Idag finns det företag som omfattas avlagändringen, men som har bristande kunskaper inom väsentlighetsanalys. LÄS MER

 3. 3. Införandet av hållbarhetsredovisning som startpunkt för att främja hållbarhetsarbete –En fallstudie av ett företag inom el-, mekanik- och energibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beatrice Ivarsson; Julia Ewel; [2017-06-27]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; el och mekanik; löskoppling; integrering av hållbarhetsprocesser; förändringsledning kring hållbarhet; intern styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har införts ett lagkrav gällande företag av en viss storlek som innebär att defrån och med verksamhetsåret 2017 behöver upprätta en hållbarhetsredovisning. Företag sominnan ej upprättat hållbarhetsredovisning behöver nu göra det. LÄS MER

 4. 4. Vilka effekter har ett obligatoriskt krav på hållbarhetsredovisning utifrån ett intressentperspektiv? En jämförelse mellan statliga och privata företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Efraimsson; Sara Gustafsson; [2017-06-16]
  Nyckelord :GRI:s innehållsmässiga principer; hållbarhetsredovisning; intressenter; lagkrav;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Från och med räkenskapsåret 2017 införs ett lagkrav som tvingarflera svenska företag att hållbarhetsredovisa. Syftet med hållbarhetsredovisning är att geexterna intressenter relevant information vilken kan fungera som beslutsunderlag. LÄS MER

 5. 5. Brottmålsprocessen då den tilltalades ålder inte är fastställd. En probleminventering efter Högsta domstolens dom den 11 juli 2016 i mål B 1346-16.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Gärdh; [2017-03-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska straffrätten har de senaste åren ställts inför en ny typ av utmaningar. Misstänkta och tilltalade gärningsmän utan fastställd identitet, och därmed utan fastställd ålder, har blivit ett allt vanligare förekommande fenomen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet LAGEN.

Din email-adress: