Sökning: "Kemi B"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Kemi B.

 1. 1. Screening for adsorptions of Calbindin D9k and Monellin proteins to Silica nanoparticles

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Nora Klynning; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Although nanoparticles (NPs) are very small, their field in science is currently growing very large. There are several biological, medical and technical applications possible for NPs when bound to proteins. Protein-NP interactions are difficult to predict and therefore a lot of fundamental research is yet to be completed. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av antigenicitet och biverkningsprofil mellan Gardasil och Cervarix

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amanda Geraldsson; [2017]
  Nyckelord :Ceravrix; Gardasil; HPV;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka vilket av vaccinen mot Humant papillomvirus-HPV, Gardasil eller Cervarix som är att föredra, med avseende på biverkningsprofilen, det vill säga vilket av vaccinen som är mest skonsamt för kroppen. HPV-vaccinen skyddar mot HPV-typerna 16 och 18 som bland annat orsakar livmoderhalscancer. LÄS MER

 3. 3. Metodjämförelse mellan DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 avseende differentialräkning av leukocyter : en viktig analys inom vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elin Ölje; [2016]
  Nyckelord :DiffMaster Octavia; CellaVision DM1200; Leukocyter; B-Diff; Metodjämförelse; DiffMaster Octavia; CellaVision DM1200;

  Sammanfattning : Leukocyter, vita blodkroppar, utgör en del av kroppens immunförsvar. De utmognar från hematopoetiska stamceller i benmärgen. Leukocyterna kan delas in i neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter. LÄS MER

 4. 4. Alheimers sjukdom och förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och homocystein

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Johansson; [2016]
  Nyckelord :Alzheimers disease; folate; vitamin B12; homocystein; Alzheimers sjukdom; folat; vitamin B12; homocystein;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) utgör vanligaste formen av demenssjukdomar i Sverige. Alzheimers sjukdom klassas som en neurodegenerativ sjukdom och karaktäriseras av proteininlagringar samt av hjärnatrofi. LÄS MER

 5. 5. Kan vitamin-D tillskott användas som ett förebyggande behandlingsalternativ av vinterdepression samt lägre sinnesstämning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Zsuzsanna Wrywood; [2016]
  Nyckelord :Vitamin D; Årstidsbunden depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Man har länge vetat att vitamin D har grundläggande funktioner för vår kropps välbefinnande. Det finns två källor för att ta till oss D-vitamin, via endogen produktion och via födointag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kemi B.

Din email-adress: