Sökning: "Kemi B"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Kemi B.

 1. 1. Flödescytometri : Metodverifiering av flödescytometri med immunologisk tillämpning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jonathan Linnér; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Lymfocyter är celler som ingår i immunförsvar mot patogener och kan delas in i T- och B-lymfocyter. Lymfom är solida neoplasier som framför allt kan drabba lymfocyterna och olika lymfom uttrycker olika immunofenotyper. Flödescytometri är en mycket effektiv teknik för att särskilja olika lymfom. LÄS MER

 2. 2. Investigating the effect of salt concentrations on the immune cell membrane protein CD45 D1-D4 in a supported lipid bilayer using hydrodynamic trapping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Carl Eric Onema; [2017]
  Nyckelord :Physical chemistry; Fysikalisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The immune system is a very complex system, aimed to protect the body from the many dangers that loom around us. A well-functioning immune system can fight of most invaders, remove foreign particles that entered our bodies, and take care of dead cells. LÄS MER

 3. 3. Tre sötningsmedels påverkan på tarmfloran

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annika Lindström; [2017]
  Nyckelord :Microbiota; sweeteners; stool sample;

  Sammanfattning : Idag pekar allt mer forskning på tarmflorans betydelse för individens hälsa. En förändrad tarmflora, dysbios, har kunnat kopplats till flertal olika sjukdomstillstånd, så som tjocktarmscancer, autoimmuna sjukdomar och allergier. Tarmfloran påverkas av det vi äter och det är därför av vikt att studera hur kosten påverkar tarmfloran. LÄS MER

 4. 4. Screening for adsorptions of Calbindin D9k and Monellin proteins to Silica nanoparticles

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Nora Klynning; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Although nanoparticles (NPs) are very small, their field in science is currently growing very large. There are several biological, medical and technical applications possible for NPs when bound to proteins. Protein-NP interactions are difficult to predict and therefore a lot of fundamental research is yet to be completed. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av antigenicitet och biverkningsprofil mellan Gardasil och Cervarix

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amanda Geraldsson; [2017]
  Nyckelord :Ceravrix; Gardasil; HPV;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka vilket av vaccinen mot Humant papillomvirus-HPV, Gardasil eller Cervarix som är att föredra, med avseende på biverkningsprofilen, det vill säga vilket av vaccinen som är mest skonsamt för kroppen. HPV-vaccinen skyddar mot HPV-typerna 16 och 18 som bland annat orsakar livmoderhalscancer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kemi B.

Din email-adress: