Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 1. Död som en oktoberfluga : En analys av dekadent tematik i Victoria Benedictssons Pengar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Järpedal; [2018]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Ernst Ahlgren; dekadens; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze the 19th century novel Money (Original title: ”Pengar”, 1885) by Victoria Benedictsson (1850–1888) and its possible correlation to the contemporary decadence movement. The decadence movement was most prominent at the end of the 19th century, and can be understood as a reactionary movement to modernity in which growing secularization, industrialization, and urbanization create feelings of displacement, moral decay, and anxiety, all of which shows in the literature belonging to this genre. LÄS MER

 2. 2. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 3. 3. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 4. 4. Att bära historien i sin kropp : Post Traumatic Slave Syndrome i Toni Morrisons roman The Bluest Eye

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Hazar Sultan; [2017]
  Nyckelord :Toni Morrison; The Bluest Eye; DeGruy; Fanon; trauma; slavery; Toni Morrison; The Bluest Eye; DeGruy; Fanon; trauma; slaveri;

  Sammanfattning : To Carry History in One’s Body – Post Traumatic Slave Syndrome in Toni Morrison’s Novel The Bluest Eye. The world in which we live in is dominated by ideology. This essay will explore the ideology of racism and investigates how it operated during and after the slave trade in the USA. LÄS MER

 5. 5. En analys av essäistiskt modus i Kristian Petris essäfilm Hotellet: Ett bidrag till studiet om ett essäistiskt modus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Ida Källman; [2017]
  Nyckelord :Essä; modus; essäistiskt modus; essäfilm; Kristian Petri; Hotellet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The central issue discussed in this thesis is the “essayistic mode”, which is usually described as a set of themes and characterization of the traditional written essay. In our more digitalized world today, it has been argued that some of these essayistic traits could be identified in other types of media, for example in essay films. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteraturvetenskap A.

Din email-adress: