Sökning: "COPING"

Visar resultat 1 - 5 av 1372 uppsatser innehållade ordet COPING.

 1. 1. Coping with technology heritage A case study of a large telecommunications organization

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Marcus Micski Johansson; Jonathan Sundqvist; [2017-09-14]
  Nyckelord :Technology heritage; Technology debt; Coping strategy; Path dependency; Installed base; Institutional logic; Telecommunication; Manager;

  Sammanfattning : Den fortsatta digitaliseringen av samhället gör att teknik används i tidigare icke-digitala sammanhang. Digitaliseringen har resulterat i nya möjligheter för organisationer att exploatera och explorera. För organisationer spelar tekniken en möjliggörande roll för att kunna explorera nya möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Den pediatriska operationssjuksköterskan: Påfrestande upplevelser och stödet i den pediatriska operationssjukvården.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Alexandersson Restin; Charlotta Persson; [2017-08-02]
  Nyckelord :Operationssjuksköterskor; Etik; Känslor; Konflikter; Barn; Kvalitativ innehållsanalys; Upplevelse; Coping; Strategi; Pediatriskt; Operational Nurses; Ethics; Emotions; Conflicts; Children; Qualitative Content Analysis; Experience; Coping; Strategy; Pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en högteknologisk och komplex vårdmiljö där allt fler och sjukare patienter idag vårdas. Operationssjuksköterskor inom pediatrisk operationssjukvård möter en variation av patienter vilket ställer höga krav på att kunna anpassa vården efter de individuella patienternas behov. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser och hanteringsstrategier vid missfall

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Bogren; Paulin Chu; [2017-06-30]
  Nyckelord :Missfall; kvinna; hanteringsstrategier; upplevelser; omvårdnad; Dorothea Orem; egenvård och egenvårdsbrist;

  Sammanfattning : Missfall är vanligt förekommande och av alla kända graviditeter avslutas 15–20 procent i missfall. Den vanligaste orsaken är kromosomavvikelser och missfall är ofta något som inte kan förhindras. Kvinnan lämnas ofta i ett stort tomrum med känslor av skuld och otillräcklighet. LÄS MER

 4. 4. Coping with deviations in delivery times A case study of a Swedish wholesaler managing the late and early deliveries from suppliers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Khoshaba; [2017-06-29]
  Nyckelord :purchasing; performance measurement; wholesaling; inventory management; delivery service;

  Sammanfattning : Companies are dealing with excessive amounts of data nowadays which is due to the recentdevelopments in the field of IT. Many systems and tools exists to manage the data and transform it to valuable information, if the data is not correct these systems will not be of any help. LÄS MER

 5. 5. Bara få vara sig själv - Att erfara lesbiskhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Lovisa Perman; [2017-06-07]
  Nyckelord :queerteori; lesbisk; identitetsformande; heteronormativitet; queer theory; lesbian; identity; heteronormativity;

  Sammanfattning : The study examines five young people identity formations by how they construct a lesbian identity based on the existing cultural and social ideas about lesbianism in society today. The study is based on interviews and the transcriptions are my material. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet COPING.

Din email-adress: