Sökning: "intervjuer om hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade orden intervjuer om hållbarhet.

 1. 1. Maximera hållbarhet – Att implementera hållbarhetsstrategier i företag – En fallstudie om Max Hamburgare och deras väg mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Forssell; Robin Griffiths; [2017-08-30]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; strategi; restaurang; Max hamburgare; hållbarhetsimplementering; ledarskap; vegetariskt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att se hur Max Hamburgerrestauranger AB har anpassat sig tillnya interna och externa krav på hållbarhet. Vi vill belysa de faktorer som har varitväsentliga för utformning och implementering av Max hållbarhetsstrategi och lyfta fram deinterna effekter det har fått på företaget. LÄS MER

 2. 2. Pakettransporter på vatten - en väg framåt? - En analys av förutsättningar, flöden och kostnader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Bergling; Daniel Koren Rooseveltsson; [2017-08-17]
  Nyckelord :Urbana vattenvägar; urbana godstransporter; stadslogistik; konsolidering; samlastning; multimodalitet; modalt skifte; hållbara transporter;

  Sammanfattning : BakgrundUrbanisering och allt större förtätning leder till ökade godsvolymer och utmaningar för städersinfrastruktur. Med negativa externaliteter som trängsel och utsläpp står stadslogistiken införbehov av förändring. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Nya krav på hållbarhetsrapportering och granskning: Hur påverkas revisionsbyråerna The Big Four?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Ajax; Caroline Karlsson; [2017-08-08]
  Nyckelord :Granskning; hållbarhetsrapport; institutionell teori; revisor; The Big Four;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett ökat fokus på hållbarhet har bland annat kommit till uttryck i enuppdatering av Årsredovisningslagen, vilken innebär att från och med räkenskapsår sominleds efter 31 december 2016 måste ett antal företag upprätta en hållbarhetsrapport. Dettaställer i sin tur krav på de största revisionsbyråerna, The Big Four, vilka nu måste kunnaerbjuda sina kunder nya tjänster kopplade till hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av lagen om hållbarhetsredovisning för den svenska byggbranschen – En fallstudie av väsentligheters påverkan och samspelet mellan hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Larsson; Rikard Bertilsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; väsentlighet; GRI; IR; intressent; reglering av hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Byggbranschen har en stor miljöpåverkan och arbetar därför för att bli merhållbar. Under 2016 trädde en ny lag i kraft om att stora svenska företag skahållbarhetsredovisa. Det finns idag ett flertal erkända ramverk för att hjälpa företag attupprätta hållbarhetsredovisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intervjuer om hållbarhet.

Din email-adress: