Sökning: "Lean"

Visar resultat 1 - 5 av 1400 uppsatser innehållade ordet Lean.

 1. 1. ÖVERSÄTTNING AV PROCESSTYRNING TILL EN STATLIG MYNDIGHET. En kvalitativ fallstudie av Lean inom Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anne Dybdal Andersen; Stefana Vasic; [2017-01-20]
  Nyckelord :Lean; Översättning; Översättningsteori; Statliga myndigheter;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bistå med kunskap om hur det moderna management-konceptet Lean har översatts från privat till offentlig sektor.Teori:Studiens teori är uppdelad i två delar. Först introduceras Braun och Kessiakoffs grundprinciper för Lean varefter Røviks översättningsteori ligger till grund för själva studien. LÄS MER

 2. 2. Hur platschefens engagemang påverkar ekonomin i ett byggprojekt : Kan Lean driva engagemanget i en positiv riktning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Berg; [2017]
  Nyckelord :ekonomiskt resultat; företagskultur; delaktighet; målsättningar; verksamhetsledningssystem;

  Sammanfattning : Byggsektorn har generellt sett små ekonomiska marginaler att spela på. Det medför att projektets ekonomiska styrning är en viktig del i platschefens dagliga arbete. Det har tidigare genomförts studier som visar på att företagen ofta är medvetna om vad som är karakteristiskt för projekt med goda resultat. LÄS MER

 3. 3. Barriärer vid Lean-implementering - Prestationsmåttssystemets roll och betydelse

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Kim Fredlund; Erik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tobias Bartling; San Sammalisto; [2017]
  Nyckelord :Lean production; Value stream mapping; Bottlenecks; lean production; värdeflödesanalys; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. LÄS MER

 5. 5. Till Salu! : Kan fastighetsmäklarens arbetsprocess bli Lean?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Björk; Matilda Ljudén; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Service; effektivisering; flödeseffektivitet; fastighetsmäklare; tid; reducera stress;

  Sammanfattning : Under de senaste tjugo åren har stora förändringar skett inom fastighetsmäklarbranschen. I takt med ökade administrativa krav, striktare lagar samt en ökad konkurrens har pressen att prestera och alltid finnas tillgänglig varit tydligt märkbar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lean.

Din email-adress: