Sökning: "Lean"

Visar resultat 1 - 5 av 1500 uppsatser innehållade ordet Lean.

 1. 1. Trädgårdsstaden - en hotad kulturmiljö? En undersökning av tillbyggnader och dess påverkan i trädgårdsstadsområdena Smedslätten, Ålsten och Äppelviken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennifer Magnusson; [2017-04-03]
  Nyckelord :Garden cities; addition; cultural value; restoration;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:28.... LÄS MER

 2. 2. Implementeringen av lean inom offentliga organisationer - En fallstudie av enheten Trafikmiljö på Trafikverket Region Stockholm

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Polina Schulz; [2017-03-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån Trafikverket har nått sitt mål om kortare handläggningstider genom att implementera lean på ärendehanteringen av vägvisningsärenden på Trafikmiljö Region Stockholm.Metod: För att uppnå syftet med denna undersökning kommer jag att utföra en kvalitativ undersökning med fallstudie som forskningsdesign. LÄS MER

 3. 3. ÖVERSÄTTNING AV PROCESSTYRNING TILL EN STATLIG MYNDIGHET. En kvalitativ fallstudie av Lean inom Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anne Dybdal Andersen; Stefana Vasic; [2017-01-20]
  Nyckelord :Lean; Översättning; Översättningsteori; Statliga myndigheter;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bistå med kunskap om hur det moderna management-konceptet Lean har översatts från privat till offentlig sektor.Teori:Studiens teori är uppdelad i två delar. Först introduceras Braun och Kessiakoffs grundprinciper för Lean varefter Røviks översättningsteori ligger till grund för själva studien. LÄS MER

 4. 4. Visuell produktionsstyrning : Tillämpning av NCC Projektplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olof Johansson Klang; [2017]
  Nyckelord :Lean Construction; Last Planner System; NCC Projektplanering; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Uppgiften att leverera ett byggprojekt med gott resultat, både vad gäller kvalitet, byggtid, hållbarhet och ekonomi kräver att produktionsstyrningen fungerar på ett sådant sätt så att produktionen kan fortlöpa med ett jämnt flöde med så få hinder som möjligt. Detta är något den traditionella produktionsstyrningen inte klarar på ett tillfredsställande sätt då det generellt inom byggproduktion är många planerade aktiviteter som ej utförs enligt plan. LÄS MER

 5. 5. Organisering av interna transporter inom tillverkningsindustrin : En fallstudie vid Gestamp Hardtech

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erika Wentjärv; [2017]
  Nyckelord :Interna transporter; Truck; Utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : Within the world economy, the automobile industry is the largest industrial sector and has since a long time reached a level of overcapacity. The majority of components used in a vehicle is produced by subcontractors and the competition on the market is large. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lean.

Din email-adress: