Sökning: "Lean"

Visar resultat 1 - 5 av 1599 uppsatser innehållade ordet Lean.

 1. 1. Arbetsplatslärande inom Försäkringskassan : Personliga handläggares upplevelse av lärande i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonas Funseth; Amanda Hansdotter; [2018]
  Nyckelord :Social insurance officer; Swedish social insurance Agency; communities of practice; workplace learning; Handläggare; Försäkringskassan; communities of practice; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Ett allt vanligare fenomen i dagens arbetsliv är att tjänsteproduktion organiseras efter modeller som i grunden är anpassade för varuproduktion. En av dessa organisationsmodeller är Lean, som har implementerats inom Försäkringskassan. LÄS MER

 2. 2. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Sammanfattning : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. LÄS MER

 3. 3. Hur man utformar sin produktion med hjälp av Lean

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Bahadir Ciftci; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samspelets lärprocesser : -   Genererandet och hindrandet av lärandeprocesser mellan anställda i en lean-organisation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Elisson; [2018]
  Nyckelord :Lärande; arbetsplats; ledarskap; arbetsmiljö; stödjande; kommunikation;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att både ledaren och den psykosociala arbetsmiljön inverkar på lärandet. I denna studie kommer dessa faktorer att studeras tillsammans genom en undersökning hur samspelet mellan de anställda inom en organisation påverkar lärandet. Vilka lärandeprocesser genereras och vilka hindras. LÄS MER

 5. 5. Icke värdeskapande aktiviteter i ren service : En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Umit Aras; Viktor Lundberg; [2018]
  Nyckelord :lean; ren service; icke värdeskapande aktiviteter; spill; spillkategorier;

  Sammanfattning : Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg   Handledare: Tomas Källquist   Datum: 2018 - Januari   Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill.   Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska synsättet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lean.

Din email-adress: