Sökning: "Lean"

Visar resultat 1 - 5 av 1436 uppsatser innehållade ordet Lean.

 1. 1. Trädgårdsstaden - en hotad kulturmiljö? En undersökning av tillbyggnader och dess påverkan i trädgårdsstadsområdena Smedslätten, Ålsten och Äppelviken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennifer Magnusson; [2017-04-03]
  Nyckelord :Garden cities; addition; cultural value; restoration;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:28.... LÄS MER

 2. 2. Implementeringen av lean inom offentliga organisationer - En fallstudie av enheten Trafikmiljö på Trafikverket Region Stockholm

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Polina Schulz; [2017-03-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån Trafikverket har nått sitt mål om kortare handläggningstider genom att implementera lean på ärendehanteringen av vägvisningsärenden på Trafikmiljö Region Stockholm.Metod: För att uppnå syftet med denna undersökning kommer jag att utföra en kvalitativ undersökning med fallstudie som forskningsdesign. LÄS MER

 3. 3. ÖVERSÄTTNING AV PROCESSTYRNING TILL EN STATLIG MYNDIGHET. En kvalitativ fallstudie av Lean inom Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anne Dybdal Andersen; Stefana Vasic; [2017-01-20]
  Nyckelord :Lean; Översättning; Översättningsteori; Statliga myndigheter;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bistå med kunskap om hur det moderna management-konceptet Lean har översatts från privat till offentlig sektor.Teori:Studiens teori är uppdelad i två delar. Först introduceras Braun och Kessiakoffs grundprinciper för Lean varefter Røviks översättningsteori ligger till grund för själva studien. LÄS MER

 4. 4. De gamla gudarnas viskningar : En kvalitativ textanalys på serietidningen Northlanders

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nicklas Ernberg; [2017]
  Nyckelord :Northlanders; secularization; postmodernism; religion; comic books; comics; norse religion; christianity; text analysis; Northlanders; sekularisering; postmodernism; religion; serietidningar; comics; fornnordisk religion; kristendom; textanalys;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of Brian Wood's Viking epic Northlanders, published by Vertigo/DC between the years of 2007-2012. The aim is to identify how Old Norse faith and Christianity are portrayed. LÄS MER

 5. 5. 5S i produktionen : En metodtillämpning på byggarbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Axel Roll; [2017]
  Nyckelord :5s-metoden;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion finns det många onödiga aktiviteter som hindrar projekt från att genomföras mer flödeseffektivt. För att undvika misshushållning med resurser behöver arbetsplatsen och den oftast medföljande kulturen, få mer ordning och reda. Ett arbetssätt för att åstadkomma just detta finns att hämta från 5S-metoden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lean.

Din email-adress: