Sökning: "natten"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 1. "Bara det att kunna ta ett glas mjölk från kylen mitt i natten" Ensamstående mödrars väg ut ur missbruk och hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :homeless; women; substance abuse; children; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the way out of homelessness for women with children and a history of substance abuse. The study population were women who had personal experience of being homeless, a substance abuser and a mother, but had left the homelessness and substance abuse behind. LÄS MER

 2. 2. Sömnstörningar och dess förekomst bland natt- och skiftarbetande sjuksköterskor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fares Abdel Gawad; Carlos Nalvarte Nunez; [2018]
  Nyckelord :Dygnsrytm; Litteraturstudie; Nattarbete; Nattskift; Sjuksköterska; Skiftarbete; Sömnstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor följer vanligen en 24-timmars dygnsrytm där ljus och mörker underlättar vakenhet under dagen respektive sömn under natten. Klockan tre- till fyratiden på morgonen så har dygnsrytmen nått sin bottennivå oberoende av sömnbehov. LÄS MER

 3. 3. Gödselhantering på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sara Lood; Catharina Odenius; [2017]
  Nyckelord :gödsel; hästar; miljö; ridskola; ekonomisk;

  Sammanfattning : In Sweden, the horse industry is becoming more important to the agriculture and for the society, both in cultural, social and economic ways. The riding school is a large part of today’s society and involves people of all ages. The horses in the riding school produce a large amount of manure that in many cases is transported to landfills. LÄS MER

 4. 4. Förhoppningsvis kör jag lyftkran och bygger städer i Japan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Sociologi; kvinnor och hemlöshet; narrativ analys; livshistoria; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till att förklara varför hemlösa kvinnor kvarstår i sin hemlöshet samt visa hur de väljer att framställa sig själva. Kvalitativ metod med en grund i livsberättelser användes och semistrukturerade intervjuer med fem hemlösa kvinnor på ett härbärge i en storstad genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Markers in rumen gases for protein degradation in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Carlsson; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; rumen gas; hydrogen sulfide; markers;

  Sammanfattning : Tillförsel av kväve och fosfor i överskott till naturen leder till övergödning. En stor del av överskottet härstammar från lantbruket vilket leder till att kraven på lantbrukaren blir större. Att överutfodra korna är något man vill undvika då foderkostnaden är en av de större på gården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natten.

Din email-adress: