Sökning: "natten"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 1. Gödselhantering på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sara Lood; Catharina Odenius; [2017]
  Nyckelord :gödsel; hästar; miljö; ridskola; ekonomisk;

  Sammanfattning : In Sweden, the horse industry is becoming more important to the agriculture and for the society, both in cultural, social and economic ways. The riding school is a large part of today’s society and involves people of all ages. The horses in the riding school produce a large amount of manure that in many cases is transported to landfills. LÄS MER

 2. 2. Förhoppningsvis kör jag lyftkran och bygger städer i Japan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Sociologi; kvinnor och hemlöshet; narrativ analys; livshistoria; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till att förklara varför hemlösa kvinnor kvarstår i sin hemlöshet samt visa hur de väljer att framställa sig själva. Kvalitativ metod med en grund i livsberättelser användes och semistrukturerade intervjuer med fem hemlösa kvinnor på ett härbärge i en storstad genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Markers in rumen gases for protein degradation in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Carlsson; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; rumen gas; hydrogen sulfide; markers;

  Sammanfattning : Tillförsel av kväve och fosfor i överskott till naturen leder till övergödning. En stor del av överskottet härstammar från lantbruket vilket leder till att kraven på lantbrukaren blir större. Att överutfodra korna är något man vill undvika då foderkostnaden är en av de större på gården. LÄS MER

 4. 4. ”Man ville liksom att han skulle vara mätt inför natten” : Småbarnsföräldrars upplevelser av välling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Dagergård; Helena Skatt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av svenska småbarnsföräldrar ger välling till sina barn. En av vällingens fördelar är att den är berikad med järn som har stor betydelse för små barns tillväxt och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Spädbarns föräldras jakt på sömnen : En analys av tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sjöberg Leigard Emelie; [2017]
  Nyckelord :Expertsystem; Risk; Spädbarn; Sömn; Sömnproblem; Tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande studien inriktar sig på tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn. Det finns idag i de västerländska kulturerna ett flertal olika sömnmetoder för småbarnsföräldrar att tillämpa på sina spädbarn som anses ha sömnproblem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natten.

Din email-adress: