Sökning: "hund"

Visar resultat 1 - 5 av 569 uppsatser innehållade ordet hund.

 1. 1. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Miller; [2017]
  Nyckelord :BladderScan; hund; katt; gris;

  Sammanfattning : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. LÄS MER

 2. 2. Analys av specifik vikt i hund- och katturin : det finns inget behov av specifik kattrefraktometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maria Näsholm; [2017]
  Nyckelord :urinens specifik vikt; kattrefraktometer; digital refraktometer; osmolalitet;

  Sammanfattning : Det säljs och används refraktometrar speciellt anpassade till katturin då katturin påstås vara mer refraktär än urin från andra djurslag. Orsaken till varför eller om det behövs är inte ordentligt utredd eller ifrågasatt, men studier visar att specifika kattrefraktometrar ger systematiskt lägre värden för den specifika vikten än övriga refraktometrar. LÄS MER

 3. 3. Gonadosomatiskt index hos hanhundar : samband mellan testikelstorlek och spermiemorfologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Dahl; [2017]
  Nyckelord :testikelstorlek; testikelmätningar; pungomkrets; spermiekvalité; spermiemorfologi; hund;

  Sammanfattning : Det finns relativt lite publicerat om spermiekvalité hos hund och dess relation till fertilitet jämfört med tjur, hingst och andra domesticerade arter. En viktig del vid utvärdering inför avel är att uppskatta den potentiella spermieproduktionen. LÄS MER

 4. 4. Karakterisering av fettansättning hos katt samt dess betydelse för postmortal hullbedömning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tora Nyberg; [2017]
  Nyckelord :katt; felin; fetma; adipocyt; hullbedömning; BCS; fetmaassociserad sjukdom; datortomografi; magnetresonanstomografi; cat; feline; obesity; adipocyte; assessment of body condition; BCS; obesity associated disease; computed tomography; magnetic resonance imaging;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Fetma är den vanligaste nutritionella orsaken till att hund och katt besöker smådjurskliniker i västvärlden och antal individer med fetma ökar stadigt. För att bedöma hull och fettmängd finns det flera metoder att använda på levande katt, medan postmortal hullbedömning vanligen baseras på en subjektiv uppskattning av kattens fettansättning utan tydligt definierbara kriterier. LÄS MER

 5. 5. En enkelblindad, prospektiv, randomiserad pilotstudie för att utvärdera behandlingseffekten av KalvatinTM vid intertrigo hos hund.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniella Sebelius Oxalaryd; [2017]
  Nyckelord :Intertrigo; nosvecksdermatit; pyodermi; jästsvampsdermatit; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Bakteriell hudinfektion (pyodermi), är ett av de vanligaste dermatologiska besvären hos våra sällskapshundar. Pyodermier delas in i yt, ytliga och djupa beroende på infektionsdjup och allvarlighetsgrad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hund.

Din email-adress: