Sökning: "hund"

Visar resultat 1 - 5 av 653 uppsatser innehållade ordet hund.

 1. 1. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Miller; [2017]
  Nyckelord :BladderScan; hund; katt; gris;

  Sammanfattning : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. LÄS MER

 2. 2. Födoämnesallergi hos hund : möjliga mekanismer i immunopatogenesen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sandra Norrman; [2017]
  Nyckelord :födoämnesallergi; överkänslighet; hund; immunförsvar;

  Sammanfattning : Många hundar med klåda och lesioner i huden lider av födoämnesallergier. Endast en liten andel av hundarna har symtom i tarmen. Patogenesen bakom dessa reaktioner och varför de ger lesioner i huden är till största del okänd. Den här litteraturöversikten sammanfattar olika möjliga mekanismer i immunopatogenesen. LÄS MER

 3. 3. Analys av specifik vikt i hund- och katturin : det finns inget behov av specifik kattrefraktometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maria Näsholm; [2017]
  Nyckelord :urinens specifik vikt; kattrefraktometer; digital refraktometer; osmolalitet;

  Sammanfattning : Det säljs och används refraktometrar speciellt anpassade till katturin då katturin påstås vara mer refraktär än urin från andra djurslag. Orsaken till varför eller om det behövs är inte ordentligt utredd eller ifrågasatt, men studier visar att specifika kattrefraktometrar ger systematiskt lägre värden för den specifika vikten än övriga refraktometrar. LÄS MER

 4. 4. Gonadosomatiskt index hos hanhundar : samband mellan testikelstorlek och spermiemorfologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Dahl; [2017]
  Nyckelord :testikelstorlek; testikelmätningar; pungomkrets; spermiekvalité; spermiemorfologi; hund;

  Sammanfattning : Det finns relativt lite publicerat om spermiekvalité hos hund och dess relation till fertilitet jämfört med tjur, hingst och andra domesticerade arter. En viktig del vid utvärdering inför avel är att uppskatta den potentiella spermieproduktionen. LÄS MER

 5. 5. Kennelhosta hos hund : etiologi, spridning och prevention

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Evelina Andersson; [2017]
  Nyckelord :kennelhosta; patogener; Canine parainfluenzavirus-2; Bordetella bronchiseptica; Canine respiratory coronavirus; utbrott; vaccin;

  Sammanfattning : Kennelhosta är en respiratorisk sjukdom med hög prevalens hos hund, med en symtombild som innefattar torrhosta, näsflöde och dyspné. Sjukdomen utbryter ofta i miljöer där hundar med olika bakgrunder introduceras och när individer vistas nära inpå varandra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hund.

Din email-adress: