Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 1. Laborativt material i matematikundervisning : Ett hjälpmedel även för utvecklandet av svenska språket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Proust; [2017]
  Nyckelord :matematik; laborativt material; andraspråkselever; språkkunskaper;

  Sammanfattning : Många av dagens skolklasser består i högre utsträckning av elever som kommer från andra länder och kulturer där hemspråket talas i både hemmet och bland kamrater. Dessa barns svenska språkbas är oftast mer begränsad än hos de barn som har svenska som modersmål. LÄS MER

 2. 2. "Jag måste bara lära mig bra svenska!" En ämnesdidaktisk studie av fem flerspråkiga elevers tankar runt skolämnet Svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kerstin Ärlemalm; [2016-07-07]
  Nyckelord :kurs- och ämnesplaner; Svenska som andraspråk; elever; tankar;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hp SSA 136Svenska som andraspråk,Termin: VT 2016Handledare: Charlotta Olvegård.... LÄS MER

 3. 3. Problemlösning, Nyckeln till PISA?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Sandin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har jag studerat hur matematisk problemlösning framställs i de svenska, finska och kinesiska styrdokumenten. Sverige har de senaste åren halkat efter sett till internationella undersökningar som PISA. Uppgifterna i PISA har visat sig vara av problemlösande karaktär. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet & språkutveckling under barnens första levnadsår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Ståhl; [2015]
  Nyckelord :Flerspråkighet; proximala utvecklingszonen; socialt samspel; språkutveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet Flerspråkighet & språkutveckling i barnens första levnadsår är skrivet av Rebecca Ståhl. Jag går sjätte terminen på förskollärarutbildningen på Malmö Högskola. LÄS MER

 5. 5. Att mäta kvaliteter - Om önskan att mäta världen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lars Ljungberg; [2014-09-26]
  Nyckelord :Mäta; Intelligens; Diagnoser; Normalkurvan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med mitt arbete är att söka de idémässiga tanketraditionerna bakom människan försök att hitta vetenskapliga verktyg för att mäta världen. Människans önskan att mäta mänskliga egenskaper har tagit sig olika uttryck i olika tider och sammanhang. Mina frågor genom arbetet är: 1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hur jag måste lära svenska.

Din email-adress: