Sökning: "i so"

Visar resultat 1 - 5 av 9182 uppsatser innehållade orden i so.

 1. 1. Kulturfolk, barbarer och gulaschbaroner En studie av svenska läroverkselevers syn på första världskriget 1913-1917

  Master-uppsats,

  Författare :Roger Johansson; [2017-02-06]
  Nyckelord :Första världskriget; Sverige; neutralitet; ideal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the student examination essays of Swedish student at the Läroverk from 1913-1917 in order to find out the opinions of the students regarding world war I and its impact on Sweden, with particular focus on the opinion of the warring parties and on the ideals that the students hail as good or bad.Through a qualitative, hermeneutic method 60 essays by students from Karlstad and Luleå are examined. LÄS MER

 2. 2. Jordgubbsdalens kungar. Bärodling i Finnerödja under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Holmberg; [2017-02-03]
  Nyckelord :Strawberry; Strawberry field; Strawberry cultivation; Craftmanship; Jordgubbar; Jordgubbsodling; Finnerödja; Frilandsodling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 3. 3. Nationens fiender En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i Dagens Nyheter och Aftonbladet gentemot svenska partier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Aron Mikael Sik; Jacob Larsson; Love Hansen Siilin; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to show to what degree that two of largest newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Aftonbladet, might be biased towards any of the Swedish political parties. We also want to see if Dagens Nyheter and Aftonbladet differ in their coverage of Swedish politics. LÄS MER

 4. 4. Spår efter ideologier i Södra Skandinavien under perioden 7,000 – 3,000 f.Kr.

  Master-uppsats,

  Författare :Torbjörn Skånberg; [2017-01-30]
  Nyckelord :Ideology; serial practice; wetlands; graves; directions; shamanism; souls; Scania; Mesolithic; Neolithic; function of graves; totemism; magic.;

  Sammanfattning : The aim is to find Mesolithic and Neolithic remains that can give evidence for social practices related to the ideology of each period. The early hunter’s use of decorated artifacts in a distant exchange network, indicate a world of magic. Images carved on bone from Maglemosean time shows ceremonies dedicated to fertility. LÄS MER

 5. 5. “Vi är sådana som vi är”. Hur kvinnor i fyra euripideiska dramer beskriver sig själva och sin tillvaro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Borglin; [2017-01-18]
  Nyckelord :Grekiska; Euripides; Alkestis; Medea; Heracleidae; Hippolytos;

  Sammanfattning : This study took its starting-point in a remark made by the scholar Donald J Mastronarde, whopoints out how Euripides differ from other dramatists of his age by letting female charactersanalyze, criticize and generalize. Based on this remark, the assumption was made that femalecharacters in Euripides plays would be able to perform universal statements about women andwomen's living-conditions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet i so.

Din email-adress: