Sökning: "i so"

Visar resultat 1 - 5 av 10149 uppsatser innehållade orden i so.

 1. 1. Transgendering Menstruation: En kvalitativ studie av uppfattningar kring menstruation i relation till transidentitet i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Beatrice Berg; [2017-10-09]
  Nyckelord :Menstruation; transgender; gender; gender identity; stigma; abject; gender norms;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to shed light on transgender persons’ experiences and perceptions of menstruation, and thereby identify and show how menstruation, as well as gender, is culturally constructed. In doing so the aim is to create a broader understanding of the meanings and nuances that menstruation carries. LÄS MER

 2. 2. Framtidens lärande En studie av formellt lärande i klassrumssituation kontra mobilt lärande och dess potentiella användningsområden

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :FRED HANDBERG; VICTOR SVALEKLINT; [2017-09-29]
  Nyckelord :Formellt lärande; Informellt lärande; Mobilt lärande; Minne; Inspelad föreläsning; Formal learning; Informal learning; Mobile learning; Memory; Recorded lecture;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate whether there was a difference inmemory recall at a live lecture versus a recorded one. This was studied by simulating atraditional lecture versus mobile learning in formal education. The method used was abetween-groups design performed on 60 high school students at Hulebäcksgymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Återfall i kriminalitet efter fängelse - En jämförande fallstudie mellan Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isolde Villiamsson; [2017-09-27]
  Nyckelord :Återfall efter fängelse; förklaringsfaktor; psykiatriska undersökningar; medling; fängelse; brottstyp; riskfaktorer; villkorlig frigivning;

  Sammanfattning : An ongoing discussion about how to prevent crimes is always a hot topic. If harsher punishment leads to less relaps or whether a larger part of socializations leads to a reduced criminality. To enlighten this subject this essay is going to explore different factors that affects the amount of relaps after serving time in prison in Sweden and Norway. LÄS MER

 4. 4. Nya uttrycksmedel för kontrabas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Daniel Purk; [2017-09-22]
  Nyckelord :jazz; improvisation; breaking patterns; double bass; chords; rhythm; melody; new expressions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och demonstrera olika tekniker som man som kontrabasist kan använda sig av för att bredda sin förmåga att kompa och därmed bredda formen för basspel. Studien är uteslutande inriktad på på pizzicato spel och den undersöker hur man kan spela ackord på kontrabas. LÄS MER

 5. 5. Financialization and human rights abuses provoked by business: the case of Samarco disaster in Brazil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebeca Borges Machado Azevedo Leitão; [2017-09-13]
  Nyckelord :shareholder value; market discipline; mining industry; legally-binding instrument; Mariana;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the implications of the financialization process on human rights compliance by business, based on an analysis of the Samarco case, in Brazil. In 2015, Samarco Company’s tailing dam collapsed and killed people, destroyed the surroundings and polluted 650 km of a river basin’s waters. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet i so.

Din email-adress: