Sökning: "i so"

Visar resultat 1 - 5 av 9851 uppsatser innehållade orden i so.

 1. 1. RISK, KOSTNAD OCH DATAINSAMLING En cost-benefit-analys av abortstatistik i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Withalisson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Big Data; Swedish abortion statistics; risk theory; cost-benefit analysis;

  Sammanfattning : With the recent upswing of using Big Data there is a growing discussion going on whether or not one should in fact use Big Data and, if so, when it is ethical to use and how it affects theintegrity of the individual whose information is collected. This normative bachelor’s thesisexplores the risk taken on the integrity of the individual in the case of spread informationcollected by using Big Data, as well as the cost of not using it applied on the case of abortionstatistics in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans experthjälp vid svår venkanylering utanför anestesiavdelningen. En enkätstudie gällande sjuksköterskan respektive anestesisjuksköterskans bedömning av svår venkanylering

  Magister-uppsats,

  Författare :Jasmine Näsholm; Victor Wettby; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; sjuksköterska; perifer venkateter; svår venväg; evidensbaserad vård; Nurse anesthetists; nurses; peripheral venous catheters; difficult venous access; cannulation; evidence-based practice;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen används omkring fem miljoner perifera venkatetrar (PVK) i Sverige då åtkomst av fri venväg är en vanlig åtgärd inom hälso-och sjukvården för administrering av exempelvis läkemedel och vätskor. Patienters hälsostatus har betydelse för hur lätt eller svår åtkomsten blir, studier visar att 10-15 % av PVK kanyleringarna misslyckas. LÄS MER

 3. 3. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 4. 4. Landskapsförändringar i fotografier. En flygfoto- och återfotograferingsstudie av Sätraskogens naturreservat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anton Svedén; [2017-07-19]
  Nyckelord :Rephotography; Landscape change; Aerial photography; Sätraskogen; Återfotografering; Landskapsförändring; Flygfoto; Landskapsvård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 2017.... LÄS MER

 5. 5. From Research to Manufacturing, Entrepreneurial Implications for a Scientist in a Research-Based Young Venture Moving Towards Serial Production – A Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eike Lars Bausback; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “This final goal for a researcher is to get an acknowledgementfor his or her research in the academic community, whereas for a businesspersonthe primary driving force is profit and financial benefit”(Siegel, Waldman, & Link, 2003)Traditionally, university research and business have widely been considered separated interms of actors involved in each field. Scientists and researchers on the one side, businesspeople and manufacturing managers on the other. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet i so.

Din email-adress: