Sökning: "i so"

Visar resultat 1 - 5 av 8482 uppsatser innehållade orden i so.

 1. 1. Sociala skillnader i studentmobilitet: En studie om selektionsmekanismer i Finland, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Rhedin; [2018-02-21]
  Nyckelord :social selection; social differences; student mobility; studies abroad; Nordic; Scandinavia; Finland; Norway; Sweden; EMI; LCP; selektionsmekanismer; social sortering; sociala skillnader; studentmobilitet; utlandsstudier; Norden; Skandinavien; Norge; Sverige;

  Sammanfattning : Although a broad and equal participation in student mobility is an important objective forErasmus and other mobility initiatives, studies have shown a prevailing underrepresentation of students from less privileged backgrounds. Previous research has mainly focused on describing, rather than explaining, these social differences and so far no studies have been dedicated to look at the particular case of the Nordic countries. LÄS MER

 2. 2. POLITICAL WILL, NO FREE WILL? A Quantitative Analysis of the Influence of Contextual Factors on Leaders’ Political Will to Fight HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Plahusch; [2018-02-20]
  Nyckelord :political will; HIV AIDS; Africa; public policy; political economy;

  Sammanfattning : Political will has become a ‘silver bullet’ in political science to explain the outcomes of public policy reforms. While success is seen as proof of its existence, failure is regularly attributed to a lack of political will. LÄS MER

 3. 3. ”Vi tänker inte så mycket på orden, fast det gör vi ju”. Lärares tankar om och erfarenheter av estetiska uttrycksformer i förhållande till språkutveckling - med fokus på elever med svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Magnusson; [2018-02-13]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; språkutveckling; svenska som andraspråk; socialsemiotik; multimodalitet; musik; drama; bild;

  Sammanfattning : Dagens skolmiljö är präglad av mångfald och mångkulturalitet. Det är berikande och stämmer överens med det värdegrundsarbete som skolan ska stå för. Dock är det många elever idag som kommer till en klass och inte får uppleva känslan av att förstå och vara en del i sammanhanget. LÄS MER

 4. 4. “Things are moving much quicker” Kandidatuppsats Journalistprogrammet HT 2017 Institutionen för journalistisk, medier och kommunikation Göteborgs Universitet Författare: Martin Wood Robin Ridell Handledare: Gabriella Sandstig – en kvalitativ studie om attityder till felaktigheter och rättningar i nätbaserade nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martin Wood; Robin Ridell; [2018-02-08]
  Nyckelord :journalistik; källor; felaktigheter; rättningar; omedelbarhet; trovärdighet; ansvarighet; journalism; sources; errors; corrections; immediacy; credibility; accountability;

  Sammanfattning : The online news cycle is seemingly only growing more rapid. This in turn is paving the way for harsher competition in reaching the readers. This fast-paced environment naturally increases the risk for more errors to occur, but also presents the opportunity for instant corrections. LÄS MER

 5. 5. I hennes majestäts mediala tjänst - En kvalitativ studie av porträtterandet av kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Caroline Lundgren; Eva Solér; [2018-02-08]
  Nyckelord :Monarchy; Women; Gender roles; Crown princess Victoria; Daniel Westling; Marriage; Engagement.;

  Sammanfattning : When crown princess Victoria of Sweden becomes queen, she will be the first to do so inaccordance to the new (well it was implemented in the 1980’s) order of gender neutralsuccession. The royal family is under constant watch from the media, and especially so theregent. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet i so.

Din email-adress: