Sökning: "Former"

Visar resultat 1 - 5 av 4692 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 1. Digital Platforms as dislocators On digitalization and limits of discourse

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mikael Gustavsson; [2017-09-14]
  Nyckelord :digitalization; digital platform; discourse theory; discourse analysis;

  Sammanfattning : I det ständigt växande digitala landskapet har plattformen blivit mycket viktig. Frågorna om vadsom utgör en digital plattform och effekterna som följer i dess spår diskuteras flitigt. LÄS MER

 2. 2. Examples of changes in the Japanese international management staffing policy - Case studies of Japanese subsidiaries in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elliot Johansson; Alexandra Palau; [2017-08-29]
  Nyckelord :Staffing policy; Japan; Management; Subsidiary; ; Bridge Individuals; Ethnocentrism;

  Sammanfattning : This thesis will look into the management staffing policies of Japanese subsidiaries in Sweden. International human resource management theories and a set of interviews conducted at the Swedish subsidiaries of three different Japanese companies are the basis of our analysis. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning inom den svenska konfektionsindustrin (16/17:46)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Olsson; Felicia Sjödin; [2017-08-17]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; mänskliga rättigheter; GRI-indikatorer; GRI-aspekter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Konfektionsindustrin är en arbetskraftsintensiv branschvilket kan kopplas till sociala problem som överträdelser av mänskliga rättigheter. Samhälletsökade medvetenhet om problemet har lett till en högre efterfrågan på information. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 5. 5. MÅNGSIDIGT VÅLD En kvalitativ intervjustudie om våld mellan behandlingsassistenter och ungdomar i dygnsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Moen; Gabriella Lundmark; [2017-07-05]
  Nyckelord :Våld; socialt arbete; ungdomar; behandlingsassistenter; legitimering av våld;

  Sammanfattning : Våld mellan socialarbetare och klienter är ett fenomen som har dokumenterats, mensom utforskats mindre väl. Syftet med denna studie var att undersöka ämnet våldmellan behandlingsassistenter och ungdomsklienter inom dygnsvården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Former.

Din email-adress: