Sökning: "Former"

Visar resultat 1 - 5 av 4569 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 1. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 2. 2. MÅNGSIDIGT VÅLD En kvalitativ intervjustudie om våld mellan behandlingsassistenter och ungdomar i dygnsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Moen; Gabriella Lundmark; [2017-07-05]
  Nyckelord :Våld; socialt arbete; ungdomar; behandlingsassistenter; legitimering av våld;

  Sammanfattning : Våld mellan socialarbetare och klienter är ett fenomen som har dokumenterats, mensom utforskats mindre väl. Syftet med denna studie var att undersöka ämnet våldmellan behandlingsassistenter och ungdomsklienter inom dygnsvården. LÄS MER

 3. 3. The Dual Nature of Harm - In Defence of the Disjunctive View -

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Anna Folland; [2017-07-05]
  Nyckelord :harm; the nature of harm; comparative harm; non-comparative harm; the disjunctive view of harm; benefit; the non-identity problem; the no-difference view;

  Sammanfattning : Much of the debate about the nature of harm regard the standard comparative views and the alternative non-comparative views. The former claim that harm always involves a subject that is made worse off. The latter acknowledges a more absolute understanding of harm, as a subject thatis caused to be in a bad state. LÄS MER

 4. 4. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER

 5. 5. YRKESROLLEN I VARDAGSARBETET - En studie av verksamhetsekonomer i delar av Göteborgs stadsdelsförvaltningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Helena Svensson; [2017-06-22]
  Nyckelord :NPM; Verksamhetsekonom; Offentlig förvaltning; Mintzberg; Yrkesroller; Business economist; Public administration; Professional roles; Leadership;

  Sammanfattning : This study highlights the perceptions of economist’s roles in the public sector of Gothenburg city. The purpose of the study was to describe how the professional role of economists is perceived by themselves and how perceptions relate to former studies, to see which roles do an economist have and do they differ from managers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Former.

Din email-adress: