Sökning: "kortsiktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet kortsiktighet.

 1. 1. Ädelreformen - Kommunalt betalningsansvar - medicinskt färdigbehandlad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Harry Olofsson; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis har Ädelreformen, med de starka ekonomiska drivkrafter som det kommunala betalningsansvaret utgör, bidragit till en kraftig minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade, liksom till att kommunerna byggt ut sina boenden för äldre och handikappade. Mätt och uttryckt i effektivitetstermer har förväntningarna infriats och grundproblemet fått en lösning. LÄS MER

 2. 2. BUDGET- ETT HINDER FÖR MINSKAT UTANFÖRSKAP? En kvalitativ fallstudie om relationen mellan den kommunala budgeten och sociala investeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Larsson; Sebastian Södergren; [2017-01-20]
  Nyckelord :sociala investeringar; sociala investeringsfonder; budget; budgetstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka relationen mellan sociala investeringar och denkommunala budgeten. Detta uppnåddes genom en fallstudie av ett fåtal kommuner somuttryckligen arbetar med sociala investeringar. LÄS MER

 3. 3. Biogasens situation i Sverige : potential och samhällsvinster hindrade av byråkrati och kortsiktighet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joel Chorell; [2016]
  Nyckelord :biogas; potential; byråkrati; fossila subventioner; samhällsvinster;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från problematiken i anslutning till klimatförändringarna och hur Sveriges uppsatta klimatmål ska uppnås. Biogas ges som exempel på en av lösningarna där Sveriges produktionspotential redogörs för samt biogasens många positiva sidoeffekter som bidrar både direkt och indirekt till samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. Vår tids vagabonder : En kvalitativ studie om hur osäkra anställningsvillkor påverkar journalisters arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Franzén; [2016]
  Nyckelord :Journalistik; vikariat; konvergens; autonomi; professionalisering.;

  Sammanfattning : Vår tids vagabonder — en kvalitativ studie om hur osäkra anställningsvillkor påverkar journalisters arbetsprestation
Gustav Franzén
Journalistiska grunder C, C-uppsatsHöstterminen 2016
11 665
Journalistik, vikariat, konvergens, autonomi, professionalisering.Mediebranschen har de senaste åren sett en utveckling som gått till att färre journalister väntas göra mer i form av en multikompetens som ersatt tidigare mer specifika yrkesroller. LÄS MER

 5. 5. Att bygga ett varumärke med hållbarhet? : En studie om hur underleverantörer inom byggbranschen bygger varumärke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victor Sandkvist; Olof Lantto; [2014]
  Nyckelord :Varumärke; underleverantör; byggbranschen;

  Sammanfattning : Varumärken inom B2B börjar få allt större uppmärksamhet bland forskare och företag i takt med att det uppmärksammats att varumärken har betydelse inom B2B-kontexter. Varumärket är ett av få sätt att differentiera sig på konkurrensintensiva marknader och kan medföra fördelar som en ökad kundlojalitet, premiumpriser och en ökad möjlighet att nå nya marknader. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kortsiktighet.

Din email-adress: