Sökning: "kortsiktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet kortsiktighet.

 1. 1. Ädelreformen - Kommunalt betalningsansvar - medicinskt färdigbehandlad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Harry Olofsson; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis har Ädelreformen, med de starka ekonomiska drivkrafter som det kommunala betalningsansvaret utgör, bidragit till en kraftig minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade, liksom till att kommunerna byggt ut sina boenden för äldre och handikappade. Mätt och uttryckt i effektivitetstermer har förväntningarna infriats och grundproblemet fått en lösning. LÄS MER

 2. 2. BUDGET- ETT HINDER FÖR MINSKAT UTANFÖRSKAP? En kvalitativ fallstudie om relationen mellan den kommunala budgeten och sociala investeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Larsson; Sebastian Södergren; [2017-01-20]
  Nyckelord :sociala investeringar; sociala investeringsfonder; budget; budgetstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka relationen mellan sociala investeringar och denkommunala budgeten. Detta uppnåddes genom en fallstudie av ett fåtal kommuner somuttryckligen arbetar med sociala investeringar. LÄS MER

 3. 3. ”En vecka fick jag fler ölleveranser än virkesleveranser.” : Hur B2B-kunder hanterar och navigerar i B2B-relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Adam Bryngemark; Sebastian Baard; [2017]
  Nyckelord :business-to-business; B2B; business-to-business relationships; B2B relationships; business-to-business customers; B2B customers; short term relationships; long term relationships; business relationship factors;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av mer bundna business-to-business-relationer från leverantörsidan är vida erkänd. Det är dock inte självklart att kunden i en B2B-relation strävar efter samma mål som leverantören i detta anseende. LÄS MER

 4. 4. Institutionella investerares påverkan på företags kortsiktighet : En studie om institutionella investerares påverkan på företags investeringar i forskning och utveckling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ola Persson; Denis Kuljanac; [2017]
  Nyckelord :Kortsiktighet; Långsiktighet; Institutionella investerare; forsknig och utveckling;

  Sammanfattning : Background: Institutional investors today, own and control a big chunk of the outstanding shares belonging to large Swedish companies that are listed on the Swedish stock exchange. The large ownership means they have influence over the corporate strategy. How this influence is used affects every shareholder. LÄS MER

 5. 5. Biogasens situation i Sverige : potential och samhällsvinster hindrade av byråkrati och kortsiktighet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joel Chorell; [2016]
  Nyckelord :biogas; potential; byråkrati; fossila subventioner; samhällsvinster;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från problematiken i anslutning till klimatförändringarna och hur Sveriges uppsatta klimatmål ska uppnås. Biogas ges som exempel på en av lösningarna där Sveriges produktionspotential redogörs för samt biogasens många positiva sidoeffekter som bidrar både direkt och indirekt till samhället i stort. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kortsiktighet.

Din email-adress: