Sökning: "får antal"

Visar resultat 1 - 5 av 1603 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 1. Först är det död, sen så kommer liv– Operationssjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med organdonation från avlidna

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Petersson; Line Södergren Fjaestad; [2017-08-09]
  Nyckelord :operationssjuksköterskor; uppfattningar; organdonations processen; perioperativ vård; fenomenografi; operating theatre nurses; perceptions; organ donation-process; organ donation surgery perioperative care; phenomenography;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation (OD) är en etablerad del av svensk sjukvård som är både samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och kan leda till ökad livskvalitet och förlängt liv hos patienter som får ett nytt organ. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av OD-processen. LÄS MER

 2. 2. MÄN SOM ÄR 65 ÅR ELLER ÄLDRES UPPLEVELSER AV KOMMUNALA TRÄFFPUNKTER - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Frida Gustafsson; Elin Högstrand; [2017-05-31]
  Nyckelord :Older men; participation; municipal meeting places;

  Sammanfattning : BakgrundGruppen äldre män över 65 år ökar hela tiden i antal och åldrandet innebär en större risk att drabbas av ohälsa och funktionsnedsättningar. Gruppen äldre män utgör därför en riskgrupp för ohälsa. Arbetsterapins grundtanke är att delaktighet i aktivitet är hälsofrämjande. LÄS MER

 3. 3. DET OMVÄNDA PRESIDENTVALET En kvalitativ studie om medieporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ivana Milovanovic; Julia Persson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Hillary Clinton; Donald Trump; amerikanskt val; politik; genus; könsstereotyper; nyhetsmedier; porträttering; textanalys.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2016Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 51Antal ord: 18 006Nyckelord:Hillary Clinton, Donald Trump, amerikanskt val, politik, genus, könsstereotyper, nyhetsmedier, porträttering, textanalys.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns skillnader och likheter iporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier inför presidentvalet 2016. LÄS MER

 4. 4. Barns erfarenheter av att växa upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Wiberg; Edith Hartill; [2017-02-13]
  Nyckelord :children of impaired parents; experience; mental health; child development; mental illness; children of mentally ill parents; lived experience;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och fortsätter öka. Det är ett stort antal avde som drabbas av psykisk ohälsa som har barn. Forskning visar att det är många av barnensom far illa om de inte får stöd och uppmärksammas. Uppväxt i en familj med psykisk ohälsakan få konsekvenser för barnen även senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av inavel hos våra husdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Johanna Viklund; [2017]
  Nyckelord :inavel; inavelsdepression; husdjur; ny inavel; gammal inavel;

  Sammanfattning : Inavel ökar antalet homozygota loci i populationen vilket ökar risken för att skadliga reces-siva alleler kommer till uttryck. Detta påverkar individens fitness och kan leda till inavels-depression. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet får antal.

Din email-adress: