Sökning: "får antal"

Visar resultat 1 - 5 av 1561 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 1. MÄN SOM ÄR 65 ÅR ELLER ÄLDRES UPPLEVELSER AV KOMMUNALA TRÄFFPUNKTER - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Frida Gustafsson; Elin Högstrand; [2017-05-31]
  Nyckelord :Older men; participation; municipal meeting places;

  Sammanfattning : BakgrundGruppen äldre män över 65 år ökar hela tiden i antal och åldrandet innebär en större risk att drabbas av ohälsa och funktionsnedsättningar. Gruppen äldre män utgör därför en riskgrupp för ohälsa. Arbetsterapins grundtanke är att delaktighet i aktivitet är hälsofrämjande. LÄS MER

 2. 2. DET OMVÄNDA PRESIDENTVALET En kvalitativ studie om medieporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ivana Milovanovic; Julia Persson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Hillary Clinton; Donald Trump; amerikanskt val; politik; genus; könsstereotyper; nyhetsmedier; porträttering; textanalys.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2016Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 51Antal ord: 18 006Nyckelord:Hillary Clinton, Donald Trump, amerikanskt val, politik, genus, könsstereotyper, nyhetsmedier, porträttering, textanalys.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns skillnader och likheter iporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier inför presidentvalet 2016. LÄS MER

 3. 3. Barns erfarenheter av att växa upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Wiberg; Edith Hartill; [2017-02-13]
  Nyckelord :children of impaired parents; experience; mental health; child development; mental illness; children of mentally ill parents; lived experience;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och fortsätter öka. Det är ett stort antal avde som drabbas av psykisk ohälsa som har barn. Forskning visar att det är många av barnensom far illa om de inte får stöd och uppmärksammas. Uppväxt i en familj med psykisk ohälsakan få konsekvenser för barnen även senare i livet. LÄS MER

 4. 4. Kom så går vi ut! : Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Broman; Sandra Kanfors; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; förskolegård; läroplan;

  Sammanfattning : InledningDen här studien handlar om utomhuspedagogik på förskolans gård kopplat till läroplanen. Vi är nyfikna på om förskolans gård används till planerade aktiviteter eller om barnen endast leker fritt på gården. LÄS MER

 5. 5. Karakterisering av fettansättning hos katt samt dess betydelse för postmortal hullbedömning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tora Nyberg; [2017]
  Nyckelord :katt; felin; fetma; adipocyt; hullbedömning; BCS; fetmaassociserad sjukdom; datortomografi; magnetresonanstomografi; cat; feline; obesity; adipocyte; assessment of body condition; BCS; obesity associated disease; computed tomography; magnetic resonance imaging;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Fetma är den vanligaste nutritionella orsaken till att hund och katt besöker smådjurskliniker i västvärlden och antal individer med fetma ökar stadigt. För att bedöma hull och fettmängd finns det flera metoder att använda på levande katt, medan postmortal hullbedömning vanligen baseras på en subjektiv uppskattning av kattens fettansättning utan tydligt definierbara kriterier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet får antal.

Din email-adress: