Sökning: "natur"

Visar resultat 1 - 5 av 2994 uppsatser innehållade ordet natur.

 1. 1. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. "När det skaver"- Skolsköterskans erfarenhet av psykisk ohälsa hos barn och tonåringar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Adolfsson; Therese Borg; [2017]
  Nyckelord :School nurse; children; teenagers; adolescents; mental illness; Skolsköterska; barn; tonåringar; ungdomar; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Vi må skynde oss langsomt” - Et aksjonsforskningsarbeid om å utvikle lærende møter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Margrethe Amalie Tresselt; [2016-10-26]
  Nyckelord :lærende møter; lærende organisasjon; profesjonalitet; aksjonsforskning;

  Sammanfattning : Syfte: Dette studiet handler om et utviklingsarbeid der lærende møter er tema. Politiske føringer og kommunale retningslinjer ligger til grunn for det arbeidet som skal gjøres i faggruppe norsk på en skole. Intensjonen er å utvikle møter der læring i fellesskap står sentralt. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar av IT-stöd på arbetsplatsen Hur skiljer sig uppfattningar mellan grupper med olika IT-vana

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Astrid Svärd; Fredrik Hansson; [2016-10-14]
  Nyckelord :Technology frames of reference; Referensramar; Byggindustrin; IT-vana;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden is far behind other industries when it comes to IT-usage. A big portion of worker have low to no experience in using IT in their work. This might cause a problem when the construction industry finally decides to invest in IT. LÄS MER

 5. 5. mm... jag tycker om boken. En studie om litteratursamtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Christina Halvarsson; [2016-08-10]
  Nyckelord :läsförståelse; lärande; läsare; text; aktivitet; dialog; lärare; scaffolding; literacy;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka exempel på hur lärare organiserar litteratursamtal och hur detta påverkar elevers motivation och läsförståelseutveckling. I de empiriska nedslag jag gör är jag även intresserad av att undersöka elevers interaktion och aktivitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natur.

Din email-adress: