Sökning: "natur"

Visar resultat 1 - 5 av 3175 uppsatser innehållade ordet natur.

 1. 1. Proaktiv revision - En legitim medelväg?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Petersson; Fredrik Schröder; [2017-06-22]
  Nyckelord :verksamhetsutvecklande; dialog; handlingsutrymme; oberoendet och dess inneboende natur; saklighet; opartiskhet samt förutsägbarhet;

  Sammanfattning : En verksamhetsutvecklande roll för revisorn har enligt flera forskare på området kunnat urskönjas på senare år inom revisionen. Förutsättningarna för revisorn har förändrats då det numera ställs krav att granska verksamheter med otydlig styrning. Denna trend kallas i studien för “förbättran”. LÄS MER

 2. 2. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 3. 3. Könsskillnader i etisk konsumtion : En kvalitativ studie av moraliska resonemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bosenius; [2017]
  Nyckelord :Etisk konsumtion; könsskillnader; moraliska resonemang; omsorgsetik; rättviseetik; pliktetik; konsekvensetik; politisk konsumtion;

  Sammanfattning : Kvinnor har visats vara mer etiska konsumenter och överlag lägga större vikt vid etiskt agerande jämfört med män. Det har framkommit att kvinnor tenderar att använda mer omsorgs- och pliktinriktad etik medan män använder mer rättvise- och konsekvensinriktad etik. LÄS MER

 4. 4. Testsystem för processtyring

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Rust; [2017]
  Nyckelord :Testsystem; Temperaturreglering; PID; Mekaniskt Ställdon; Solid State Relä; PLC; Reglering;

  Sammanfattning : Målet med det här arbetet var att implementera och bygga ett komplett testsystem för reglering som efterfrågades av företaget Prevas AB i Karlstad. De önskade ett testsystem som reglerar en vattentemperatur som de kan använda på kontoret för att genomföra egna tester, analyser samt lära nyanställda medarbetare mer om automation. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av XC500 skruvtransportör

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Axelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Autofric AB i samarbete med Nordic Water som avslutning på högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik på Karlstad Universitet under våren 2017. Arbetet behandlar konstruktion av en skruvtransportör som är avsedd att användas i vattenreningsverk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natur.

Din email-adress: