Sökning: "natur"

Visar resultat 1 - 5 av 3427 uppsatser innehållade ordet natur.

 1. 1. VARFÖR FINNS DET SÅ MÅNGA LEDIGA LÄRARTJÄNSTER? - En studie om lärares upplevelse av arbetsvardagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Bodil Arvidsson Klingvall; [2018-02-27]
  Nyckelord :Hälsa; motivation; förutsättningar; upplevelse;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att ur ett hälso- och meningsskapande perspektiv få förståelse för lärares livsvärld utifrån deras upplevelser som lärare i arbetsvardagen. Syftet var även att genom deras upplevelser och berättelser beskriva vilka förutsättningar lärarna har i arbetsvardagen, för att därigenom få en djupare förståelse för varför det finns så många lediga lärartjänster. LÄS MER

 2. 2. Nåd & Natur. En läsning av Kathryn Tanner i ljuset av Henri de Lubac

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Peter Sader; [2018-01-29]
  Nyckelord :grace; nåd; nature; natur; Henri de Lubac; Kathryn Tanner; Imago Dei;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to compare the theology of ‘Nature and Grace’ of contemporary scholar Kathryn Tanner and mid-1900 catholic theologian Henri de Lubac. The reason for choosing these theologians lies in that Tanner draws many of her ideas from de Lubac. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar vårdrelationen med patienter som drabbats av afasi : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nathalie Ekeberg; Mariana Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :Stroke; afasi; vårdrelation; kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Afasi är en komplikation av stroke som ger en försämrad förmåga att kommunicera, vilket innebär utmaningar för sjuksköterskan i mötet med patienten. Sjuksköterskan behöver ges förutsättningar för att tillsammans med patienten som drabbats av afasi skapa en vårdrelation. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans aspekter av kompetensutveckling och dess inverkan på frivilliga arbetsplatsbyten : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Backman; Nicole Olausson; [2018]
  Nyckelord :Professional development; Professional competence; Personnel turnover.;

  Sammanfattning : Introduktion: Kompetensutveckling är en grundläggande del i sjuksköterskans yrkesutövning och en ständigt pågående process för sjuksköterskan. Med hänsyn till den pågående personalomsättningen uppstår frågan huruvida sjuksköterskans kompetensutveckling tillgodoses. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors kommunikation med patienter med demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Forsberg; Katarina Nybakk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Inom omvårdnad har kommunikation som syfte att bland annat stötta patienter. Omvårdnadsorienterad kommunikation bör utföras med respekt för patienten vilket skapar trygghet och tillit och blir därmed ett stöd för patienten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natur.

Din email-adress: