Sökning: "natur"

Visar resultat 1 - 5 av 3378 uppsatser innehållade ordet natur.

 1. 1. Nåd & Natur. En läsning av Kathryn Tanner i ljuset av Henri de Lubac

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Peter Sader; [2018-01-29]
  Nyckelord :grace; nåd; nature; natur; Henri de Lubac; Kathryn Tanner; Imago Dei;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to compare the theology of ‘Nature and Grace’ of contemporary scholar Kathryn Tanner and mid-1900 catholic theologian Henri de Lubac. The reason for choosing these theologians lies in that Tanner draws many of her ideas from de Lubac. LÄS MER

 2. 2. Effekter av förpressad granflis för pelleteringsbarheten i en single pellet press

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Malm; [2018]
  Nyckelord :Pellet; pelleting; mechanical dewatering; thermal drying; hardness; single pellet press; Pellet; pelletering; mekanisk avvattning; termisk torkning; hållbarhet; hårdhet;

  Sammanfattning : I en värld med ökande koldioxidhalter i atmosfären och höjd medeltemperatur, råder det inga tvivel om att vi står inför en rad utmaningar för att minska användandet av bland annat fossila bränslen som generar skadliga utsläpp. Det finns många alternativ till oljebaserade bränslen, och ett som har ökat markant de senaste åren är bränslepellets. LÄS MER

 3. 3. Hinder och möjligheter till dans i ämnet Idrott och Hälsa : En kvalitativ studie av idrottslärares syn på och arbete med dansmomentet i ämnet Idrott och Hälsa på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Selma Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Dance; Health; Sports; Attitude; Teacher; Education; Dans; Hälsa; Idrott; Inställning; Lärare; Undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konsten att leda eleverna i ämnet idrott och hälsa : En kvalitativ studie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Biologi i förskolan : En undersökning om förskollärarnas inställning till biologi i jämförelse med ämnets användning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ronja Albinsson; [2018]
  Nyckelord :Biology; preschool; educators; attitude; questionnaires; Biologi; förskola; pedagoger; inställning; enkäter;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks vad pedagogerna i förskolan har för kunskap och intresse gällande biologi, samt hur de arbetar med ämnet i verksamheten. För att få svar på dessa frågeställningar i studien har metoden enkäter använts, där sammanlagt 88 pedagoger deltog i undersökningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natur.

Din email-adress: