Sökning: "Varor"

Visar resultat 1 - 5 av 995 uppsatser innehållade ordet Varor.

 1. 1. Arbetstagarens rätt eller företagets frihet? Om privata arbetsgivares utrymme att förbjuda bärandet av synliga religiösa symboler på arbetsplatsen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Karlsson; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skydd mot diskriminering på grund av religion i arbetslivet är ett harmoniserat område inom EU. Yrkeskrav är ett undantag inom diskrimineringslagstiftningen som innebär att särbehandling är tillåten när den grundar sig i för tjänsten viktiga och objektiva krav. Det kan omfatta vad den anställda får ha på sig när hon utför arbetet. LÄS MER

 2. 2. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 3. Miljövänligare frakt - Till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Klas Fagerberg; Aroa Issa; [2018]
  Nyckelord :Environment; freight; transport; shipping; ship; consumer; price; Miljö; frakt; transport; sjöfart; fartyg; konsumenter; pris;

  Sammanfattning : I takt med att världshandeln ökar så ökar även transporterna. Med hjälp av internet har det blivit enklare än någonsin att beställa en vara som skickas från andra sidan jordklotet. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nordström; [2018]
  Nyckelord :konsumtionsbaserade utsläpp; offentlig konsumtion; privat konsumtion; beräkningsmodeller; input-output analys; klimatstrategi; kommunalt klimatarbete; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, it has become increasingly recognized that the traditional production-based methods for calculations of greenhouse gas emissions have shortcomings. This is justified by the fact that such inventories only include emissions that occur within a particular geographical area. LÄS MER

 5. 5. Miljökrav i offentlig upphandling - En analys av rättsliga och praktiska hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt; Miljörätt; Miljökrav; Miljöhänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, green public procurement is considered an important part of a positive environmental and social development. This is partly because of the large economic importance of public procurement and partly because environmental considerations constitute an aspect of public procurement with increased significance. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Varor.

Din email-adress: