Sökning: "vilka"

Visar resultat 1 - 5 av 35750 uppsatser innehållade ordet vilka.

 1. 1. ”ATT INTEGRERA DEN ANDRE” - En kvalitativ studie om Göteborgs Stads samarbete med idéburna organisationer kring ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alenka Klikovac; Mohammed Ali; [2017-02-24]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; Transnationalism; Vit Governmentalitet; IOP;

  Sammanfattning : Studien har som sitt övergripande syfte att undersöka samarbetet mellan Göteborgs Stad ochde idéburna organisationer som år 2015 slöt ett unikt IOP-avtal. Uppsatsen har sinhuvudfokus kring integrationsarbetet riktat mot ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

 2. 2. ÖVERSÄTTNINGSANALYS AV STEINS; GATE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emil Blom; [2017-02-16]
  Nyckelord :japanska; Anime; Översättning; Vinay; Hasegawa; Steins; Gate;

  Sammanfattning : Den animerade serien Steins; Gates japanska och engelska versions första avsnitt exploreras i syfte att finna vilka översättningsmetoder som tillämpats och huruvida det har fått konsekvenser för gestaltningen av verkets huvudkaraktärer. Uppsatsen använder sig av Jean-Paul Vinay's översättningsteori, vilket består utav ett antal definierade översättningsprocesser som kan tillämpas på text, grammatik och enskilda ord, individuellt eller i en kombination av varandra. LÄS MER

 3. 3. ”TABU. SCHH!” En analys av diskursen kring menstruation i sportmedia under 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefin Björnvik; Johanna Agnar; Julia Adolfsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Tabu; mens; sport; mediediskurs; normativ femininitet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 52Antal ord: 19468Nyckelord: Tabu, mens, sport, mediediskurs, normativ femininitetSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur diskursen kring menstruation såg ut under 2016. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar; (1) Hur mycket skrivs om menstruation, i anslutning till sport?, (2) I vilkasammanhang skrivs det om menstruation? och (3) På vilket sätt skildras menstruation i sportmedia?Teori: Genusteori, normativ femininitet, diskursteoriMetod: För att uppfylla vårt syfte genomförs en tvåstegsanalys. LÄS MER

 4. 4. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 5. 5. Nykomling på genusfältet - en enkätstudie av hur nya studenter upplever litterär kanonisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2017-02-14]
  Nyckelord :kanonisering; genusvetenskap; litteratur; fält; aktidemiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka författare och texter som studenter upplever kanoniseras på grundkurser i genusvetenskap i Sverige. Detta görs genom en enkätstudie riktad till studenter på dessa kurser. Utifrån resultaten av studien försöker jag, med utgångspunkt i och inspiration av Bourdieu, teckna en bild av det genusvetenskapliga fältet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vilka.

Din email-adress: