Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 1. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ARBETSRELATERAT HOT OCH VÅLD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Pålsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Arbetsrelaterat våld; känslor av rädsla; maktlöshet; påverkan på patientvård; känslor inför sitt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterat våld beskriver våld som en aggressiv handling som är riktad moten person i tjänst och som får en fysisk och psykisk negativ påverkan på hälsan och förmågantill yrkesutövande. Syfte: Att belysa vilka personliga och yrkesmässiga konsekvenserarbetsrelaterat våld får för sjuksköterskan som möter detta i sin yrkesutövning. LÄS MER

 3. 3. Våldets påverkan på vårdkvalitet på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Björkehed; Tobias Dotevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; akutmottagning; arbetsplatsvåld; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Samtliga patienter har rätt till god vård, vilket enligt Socialstyrelsens indikationer för godvård innefattar att den är patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik och attden ges i rimlig tid, vilket överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO)definition av vårdkvalitet. Med andra ord har samtliga patienter rätt till vård av hög kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av våld och hot om våld från vårdtagare : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristoffer Kennäng; Anton Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskor; Upplevelser; Våld;

  Sammanfattning : Våld och hot om våld mot sjuksköterskor är ett problem både globalt och i Sverige. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som i större utsträckning än andra yrkesgrupper löper risk att utsättas för arbetsrelaterat våld då de möter många människor i samband med sin yrkesutövning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av traumaomhändertagandet på akutrummet kring patienter med våldsrelaterade penetrerande skador : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hilda Eriksson; Louise Öhman; [2017]
  Nyckelord :Nurse; Experience; Trauma care; Violence; Penetrating injuries; Sjuksköterska; Erfarenheter; Traumaomhändertagande; Våld; Penetrerande skador;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Det dödliga våldet i Sverige har ökat de senaste åren. Mellan åren 2006 och 2014 ökade antalet skottskador med 32 procent. Förekomsten av penetrerande våld som orsak till trauman där patienten är svårt skadad är stigande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rädsla våld.

Din email-adress: