Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 1. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Adam Larsson; Alexander Lodin; [2018]
  Nyckelord :Emergency centers; literature review; nurses experience; nursing; threats and violence; Akutmottagning; hot och våld; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld finns i så pass stor utsträckning på akutmottagningar att det idag anses vara en del av arbetet. Ökningen av hot och våld ger en förändring av arbetssättet då de skapar utmaningar att bedriva en god och säker vård. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld på en akutmottagning : En litteraturöversikt ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Björk; Matilda Sandberg; [2018]
  Nyckelord :hot; våld; aggressivitet; sjuksköterska; upplevelse; akutmottagning;

  Sammanfattning : Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som arbetar nära patienter, och tillhör därför en riskgrupp för att utsättas för hot och våld. Identifierade riskfaktorer är långa väntetider samt patientens fysiska och psykiska tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Bakom stängda dörrar : våldets påverkan på graviditeten och våldutsatta gravida kvinnors behov av stöd från barnmorskan- en litteraturöversikt.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Viyan-Claudia Megmar; [2018]
  Nyckelord :Våld; Graviditet; Kvinnor; Stöd; Barnmorskor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och uttrycks på ett flertal olika sätt. Våld kan förekomma i parrelationer, mellan partner, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående och i både hetero- som homosexuella förhållanden. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med somatisk sjukdom med samtidig psykisk sjukdom : En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marcus Apelman; Simon Anderssson; [2018]
  Nyckelord :Somatisk sjukdom; Psykisk sjukdom; Samsjuklighet; Sjuksköterska; Erfarenhet; Kunskap; Förhållningsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en psykisk sjukdom dör betydligt tidigare än personer som inte har en psykisk sjukdom. Detta sker ofta i somatiska sjukdomar såsom cancer, kardiovaskulära sjukdomar och från trauma av våld och olyckor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rädsla våld.

Din email-adress: