Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av trafiktekniska mätningar och hur kommuner använder dem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Marcus Nilsson; Pontus Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Trafikmätningar; Slangmätningar; Mätmetoder; Trafikflöde; Kommun; ÅDT; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this master thesis it's concluded that Swedish municipalities performs various traffic data collections in recurring measurement points annually and beside those complementing measurements are done at additional areas of interest. The study shows that most often traditional measurement methods, like pneumatic tubes, are used since they are considered reliable and accurate. LÄS MER

 3. 3. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 4. 4. Robust control of hand prosthesis using electromyography, accelerometers and gyros

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Viktor Löfving; [2017]
  Nyckelord :Prosthesis control; EMG; surface electrodes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goals of this project are to investigate the viability of using the MyoTM armband developed by Thalmic labs as a tool for myoelectric control of a hand prosthesis as well as investigate whether the armbands ability to record its spatial position and orientation can be used to increase the performance of the prosthesis control program. Using the surface electrodes, gyroscopes and accelerometers of the MyoTM armband, a control system for myoelectric control of a hand prosthesis was created and tested on nine different users. LÄS MER

 5. 5. Rattling Society´s Cage in The Great Gatsby : A Marxist Analysis of Character motivation in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Björn Brox; [2017]
  Nyckelord :Gatsby; Nick; Great Gatsby; Marxist; Marxism;

  Sammanfattning : The Great Gatsbyär en berömd roman som först publicerades år 1926 och skrevs av F. Scott Fitzgerald. Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. Detta gör det lättare att analysera texten från ett Marxistiskt perspektiv trots att marxism aldrig nämns i romanen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet olycka.

Din email-adress: