Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER

 2. 2. Structural robustness - FE methodology for analysing alternate load paths in buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Axel Kjellman; [2017]
  Nyckelord :accidental action; robustness; finite element method; FE; dynamics; progressive collapse; redundancy; alternate path; notional removal; precast; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Robust structures are necessary in order to avoid a progressive collapse if a local failure occurs, for instance, failure of a column. Robustness is achieved in structures by designing them for so-called accidental actions, such as an explosion or a vehicle impact. LÄS MER

 3. 3. Livsberättelser om vägen tillhögre studier. Om skoltiden för elever som diagnostiserats med ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Jansson Doverfors; Kajsa Lundgren; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; stöd; livsberättelse; utvecklingsekologi; ADHD; tysta flickor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa elevens perspektiv på sin skolgång fram till högre studier för elever diagnostiserade med ADHD. Med livsberättelsen som metod blickar studenten tillbaka på den egna skolgången för att återge sina upplevelser i syftet att identifiera det som varit främjande och betydelsefullt på vägen till högskola och universitet. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering och praktiska försök av kopplingar i HD/F-plattor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linnea Holmström; [2017]
  Nyckelord :Håldäck;

  Sammanfattning : Håldäck är en vanligt förekommande betongprodukt som ger lägre materialkostnadader och används bland annat där man önskar längre spännvidder för en öppnare planlösning. Strängbetong konstruerar, tillverkar och monterar prefabricerade betongelement där håldäck är en av de produkterna. LÄS MER

 5. 5. Svenska rederiers syn på krishantering : En kvalitativ undersökning om krishanteringsplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Marcus Neckman; Adrian Steneros; [2017]
  Nyckelord :Crisis; crisis management; crisis organization; occupational health care; ISM code; shipping company; rehabilitation; Kris; krishantering; krisorganisation; Företagshälsovård; ISM koden; rederi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Arbetet till sjöss är förenat med risker som kan medföra att olyckor sker. Det ska finnas en plan för krishantering redan innan en olycka har inträffat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet olycka.

Din email-adress: