Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 2. 2. Robust control of hand prosthesis using electromyography, accelerometers and gyros

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Viktor Löfving; [2017]
  Nyckelord :Prosthesis control; EMG; surface electrodes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goals of this project are to investigate the viability of using the MyoTM armband developed by Thalmic labs as a tool for myoelectric control of a hand prosthesis as well as investigate whether the armbands ability to record its spatial position and orientation can be used to increase the performance of the prosthesis control program. Using the surface electrodes, gyroscopes and accelerometers of the MyoTM armband, a control system for myoelectric control of a hand prosthesis was created and tested on nine different users. LÄS MER

 3. 3. Rattling Society´s Cage in The Great Gatsby : A Marxist Analysis of Character motivation in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Björn Brox; [2017]
  Nyckelord :Gatsby; Nick; Great Gatsby; Marxist; Marxism;

  Sammanfattning : The Great Gatsbyär en berömd roman som först publicerades år 1926 och skrevs av F. Scott Fitzgerald. Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. Detta gör det lättare att analysera texten från ett Marxistiskt perspektiv trots att marxism aldrig nämns i romanen. LÄS MER

 4. 4. Funktionsnedsattas utrymningsmöjligheter på arbetsplatser : En jämförelse av svenska, danska och amerikanska lagstiftningar samt granskning av ett svenskt företags utrymningsvägar och potentiella förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anne Lee Anderson; [2017]
  Nyckelord :Frångänglighet; funktionsnedsatta; utrymning;

  Sammanfattning : Alla människor bör ha lika rättigheter och samma möjlighet att medverka och bidra till samhället efter sin egen förmåga. För att uppnå detta bör en större satsning ske på att undanröja funktionshinder vilka hindrar personer med funktionsnedsättningar att delta och utöva vardagliga sysslor, så som att arbeta. LÄS MER

 5. 5. Svenska rederiers syn på krishantering : En kvalitativ undersökning om krishanteringsplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Marcus Neckman; Adrian Steneros; [2017]
  Nyckelord :Crisis; crisis management; crisis organization; occupational health care; ISM code; shipping company; rehabilitation; Kris; krishantering; krisorganisation; Företagshälsovård; ISM koden; rederi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Arbetet till sjöss är förenat med risker som kan medföra att olyckor sker. Det ska finnas en plan för krishantering redan innan en olycka har inträffat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet olycka.

Din email-adress: