Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER

 2. 2. Structural robustness - FE methodology for analysing alternate load paths in buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Axel Kjellman; [2017]
  Nyckelord :accidental action; robustness; finite element method; FE; dynamics; progressive collapse; redundancy; alternate path; notional removal; precast; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Robust structures are necessary in order to avoid a progressive collapse if a local failure occurs, for instance, failure of a column. Robustness is achieved in structures by designing them for so-called accidental actions, such as an explosion or a vehicle impact. LÄS MER

 3. 3. Självkörande fordon : och hur de kan komma att påverka vägtransporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mikael Pesonen; [2017]
  Nyckelord :Självkörande fordon; Transport; Infrastruktur; Deep Learning; AI;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts genom att granska relevant teoretiskt material som funnits tillgängligt fram till början av andra kvartalet år 2017. Det teoretiska materialet har prövats mot experter på området i form av intervjuer och slutligen har det gemensamma materialet av teori och empiri tolkats av författaren som också förmedlar sina egna tankar kring självkörande fordon. LÄS MER

 4. 4. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 5. 5. Robust control of hand prosthesis using electromyography, accelerometers and gyros

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Viktor Löfving; [2017]
  Nyckelord :Prosthesis control; EMG; surface electrodes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goals of this project are to investigate the viability of using the MyoTM armband developed by Thalmic labs as a tool for myoelectric control of a hand prosthesis as well as investigate whether the armbands ability to record its spatial position and orientation can be used to increase the performance of the prosthesis control program. Using the surface electrodes, gyroscopes and accelerometers of the MyoTM armband, a control system for myoelectric control of a hand prosthesis was created and tested on nine different users. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet olycka.

Din email-adress: