Sökning: "transport business"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden transport business.

 1. 1. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 2. 2. Exploring passengers’ interest toward onboard connectivity in the Urban Area

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anatolii Shokhin; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Rail Industry; Survey; Online Behaviour; Business Development; Strategy; Digitalisering; Järnvägsindustri; Enkätundersökning; Onlinebeteende; Affärsutveckling; Strategi;

  Sammanfattning : In the recent decades, individual industries and whole sectors have been transformed due to the digital revolution. A combination of disruptive technologies and innovative business models, leading to new market opportunities and bringing unique values to customers. LÄS MER

 3. 3. Miljövänligare frakt - Till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Klas Fagerberg; Aroa Issa; [2018]
  Nyckelord :Environment; freight; transport; shipping; ship; consumer; price; Miljö; frakt; transport; sjöfart; fartyg; konsumenter; pris;

  Sammanfattning : I takt med att världshandeln ökar så ökar även transporterna. Med hjälp av internet har det blivit enklare än någonsin att beställa en vara som skickas från andra sidan jordklotet. LÄS MER

 4. 4. Projektering av en järnvägsanläggning ur ett livscykelperspektiv : En fallstudie om hur infrastrukturförvaltare kan förbättra projektering av stora tekniska system med fokus på livscykelperspektivet

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elias Kirilmaz; Jennifer Quach; [2018]
  Nyckelord :Project; Life Cycle Cost; Railway; Reliability; Availability; Maintainability; Integrated logistic support; ILS; Asset Management; Large technical systems; LTS;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum: 2018-05-31 Nivå: Examensarbete i Industriell ekonomi, 30 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Elias Kirilmaz & Jennifer Quach Titel: Projektering av en järnvägsanläggning ur ett livscykelperspektiv: En fallstudie om hur infrastrukturförvaltare kan förbättra projektering av stora tekniska system med fokus på livscykelperspektivet Nyckelord: Project, Life Cycle Cost, Railway, Reliability, Availability, Maintainability, Integrated logistic support, ILS, Asset Management, Long-termLarge technical systems, LTS Handledare: Pär Blomkvist & Christian Johansson Norbäck Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar projektering av en järnvägsanläggning ur ett livscykelperspektiv. Målet är att tydliggöra vad Trafikverket behöver ta hänsyn till vid projektering av en järnvägsanläggning Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar projekteringen av järnvägsanläggningar utifrån ett Life Cycle Managementlångsiktigt hållbarhetsperspektiv perspektiv med fokus en centralpunkt inom på Integrated Logistic Support. LÄS MER

 5. 5. Den hållbara tjänsteresan, finns den? : En flerfallstudie i svenska regioner

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Petra Sandahl; Zandra Kullman; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable development; Business travel; Business trip; Work travel; Regions; Public Sector; Government; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Tjänsteresor; Regioner; Offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det krävs en förändring av hur vi använder jordens resurser för att uppnå en hållbar utveckling, vilket inkluderar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Region Kronoberg ska ta fram ett hållbarhetsprogram för 2019-2022 där alla tre aspekter av hållbarhet beaktas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet transport business.

Din email-adress: