Sökning: "transport business"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden transport business.

 1. 1. Ta bussen till tåget?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anders Bondemark; [2018]
  Nyckelord :Public goods; Public transport; Public transport demand; Offentliga varor; Kollektivtrafik; Efterfrågan på kollektivtrafik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige lägger varje år stora pengar på regional kollektivtrafik. Det är viktigt att vi får valuta för dessa pengar. En förutsättning för att vi ska kunna göra det är att vi förstår vad som förklarar resandet, något som är relativt väl beforskat. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomins affärsmodeller – Om hur affärsmodells-utveckling kan användas för att uppnå en kritisk massa & ekonomisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Malmqvist; Alexandra Odbjer; [2017-07-06]
  Nyckelord :Sharing Economy; Critical mass; Business models; Economic sustainability.;

  Sammanfattning : Purpose: The aim is to identify how essential factors for success within the sharing economy, with focus upon critical mass, can be managed through the business model in order to achieve economic sustainability. Particular focus has been placed upon business models within the B2B-segment of the sharing economy, where a small company within the transport sector states as an example. LÄS MER

 3. 3. Back to the Water? Commercial Feasibility of UrbanWaterway Transportation in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oliver Horvath; Tommy Wu; [2017-06-29]
  Nyckelord :urban waterway transport; business model; sustainability; urban freight transport; intermodality; Gothenburg;

  Sammanfattning : Urban freight transport is vital in sustaining urban economies and life, since it carries the required goods and the generated waste in cities. Meanwhile, it also has several negative external impacts, which are considerably affecting the lives and well-being of local populations. LÄS MER

 4. 4. Användaren i fokus : En studie om användarinvolvering och dess betydelse på IT-implementeringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Tulevall; Carl Linde; [2017]
  Nyckelord :User-involvement; IT-implementation; user; participatory; user-centred; Användarinvolvering; IT-implementering; användare; användarinriktad; användarcentrerad;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om användarinvolvering underlättar IT-implementeringar. Teknikens snabba framväxt påverkar organisationer i den grad att de måste implementera IT förr eller senare. Samtidigt finns det stora utmaningar med IT-implementeringar, de uppfyller sällan dess fulla potential eller bidrar med den förväntade nyttan. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationslösning för GATA-systemet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Simon Ekstål; [2017]
  Nyckelord :Communication; XSockets; System; Message; C#; JavaScript; Kommunikation; XSockets; System; Meddelande; C#; JavaScript;

  Sammanfattning : Sogeti is an IT-consulting company active in many countries. It has many different assignments and develops systems for companies in different industries. One of these assignments and systems is a system called GATA made for the company SCA's business-branch SCA SKOG. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet transport business.

Din email-adress: