Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. Are users ok with the time it takes to make a payment through internet banking?

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Markus Klaesson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kundförtroende : Digitaliseringen av banktjänsters påverkan på kundförtroendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ellinore Kieninger; Ambjörn Martinsson; [2017]
  Nyckelord :Digitization of banking services; Internet bank; customer trust; perceived risk; perceived uncertainty; Digitalisering av banktjänster; Internetbanken; kundförtroende; upplevd risk; upplevd osäkerhet;

  Sammanfattning : Bankbranschen befinner sig i en ständig förändring, där traditionella bankkontor avvecklas och de digitala banktjänsterna tillkommer. Detta har skapat en ny sorts relation mellan bankernas kunder och banken, där den fysiska relationen har minskat och den digitala relationen har ökat. LÄS MER

 3. 3. Internet banking : - what influences Internet banking adoption

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Hedman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Digitalize or die trying” : En kvantitativ studie om digitaliseringens inverkan på anställdas välmående i svenska banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Lindberg; Elin Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; subjective well-being; organizational culture; bank employee; bank; Digitalisering; subjektivt välmående; organisationskultur; bankmedarbetare; bank;

  Sammanfattning : De senaste åren har banksektorn genomgått betydande digitala förändringar. De digitala innovationerna inom banksektorn har resulterat i ett förändrat arbetssätt för bankmedarbetarna som i sin tur resulterat i en organisationsförändring. LÄS MER

 5. 5. Dimensions of a successful internet banking service

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Markus Klaesson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Internet banking.

Din email-adress: