Sökning: "Internet banking"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Internet banking.

 1. 1. Gräsrotsfinansiering – en växande problematik? - En studie av andelsbaserad gräsrotsfinansiering och dess förhållande till gällande rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Wellenstam; [2018]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; spridningsförbudet; crowdfunding; banking law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tillväxtverket har identifierat ett finansiellt gap för mindre och nystartade företag i Sverige. Orsaken till detta är att dessa företag har svårigheter med kapitalanskaffning, vilket ofta är essentiellt för företags överlevad. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering och kundlojalitet inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joanna Rozmus; Rita Naaom; [2017]
  Nyckelord :digitalization; customer loyalty; banking sector; Digitalisering; kundlojalitet; banksektorn;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom banksektorn har under de senaste åren utvecklats konstant. De stora förändringar som har skett inom banksektorn har lett till att konsumenterna idag kan utföra sina banktransaktioner vilken tid som helst på dygnet, utan att behöva besöka ett bankkontor. LÄS MER

 3. 3. Kundförtroende : Digitaliseringen av banktjänsters påverkan på kundförtroendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ellinore Kieninger; Ambjörn Martinsson; [2017]
  Nyckelord :Digitization of banking services; Internet bank; customer trust; perceived risk; perceived uncertainty; Digitalisering av banktjänster; Internetbanken; kundförtroende; upplevd risk; upplevd osäkerhet;

  Sammanfattning : Bankbranschen befinner sig i en ständig förändring, där traditionella bankkontor avvecklas och de digitala banktjänsterna tillkommer. Detta har skapat en ny sorts relation mellan bankernas kunder och banken, där den fysiska relationen har minskat och den digitala relationen har ökat. LÄS MER

 4. 4. Internet banking : - what influences Internet banking adoption

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Hedman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Digitalize or die trying” : En kvantitativ studie om digitaliseringens inverkan på anställdas välmående i svenska banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Lindberg; Elin Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; subjective well-being; organizational culture; bank employee; bank; Digitalisering; subjektivt välmående; organisationskultur; bankmedarbetare; bank;

  Sammanfattning : De senaste åren har banksektorn genomgått betydande digitala förändringar. De digitala innovationerna inom banksektorn har resulterat i ett förändrat arbetssätt för bankmedarbetarna som i sin tur resulterat i en organisationsförändring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Internet banking.

Din email-adress: