Sökning: "maria"

Visar resultat 1 - 5 av 6841 uppsatser innehållade ordet maria.

 1. 1. Inkomstsegregation - En metodutvecklande studie baserad på 53 tätorter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Filip Olsson; Maria Lännerström; [2017-06-21]
  Nyckelord :inkomstsegregation; GIS; tätort; avstånd; rumslig autokorrelation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att dels utveckla en metod för att mäta inkomstsegregation itätorter som tar hänsyn till olika skala och befolkningsmängd, dels att undersöka hur dettavarierar mellan tätorterna. Sverige är ett av de OECD länder där den ekonomiska ojämlikhetenökat mest under de senaste decennierna och växande inkomstsegregation är en direktkonsekvens av detta. LÄS MER

 2. 2. SPRÅKUTVECKLINGEN HOS BARN OCH UNGDOMAR MED UNILATERAL HÖRSELNEDSÄTTNING En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Bjureen; [2017-06-12]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; unilateral hörselnedsättning; språkutveckling;

  Sammanfattning : AbstractEssay/Thesis:Scientific thesis, 15 hpProgram and/or course:Programme in Audiology, AUD 620Level:First CycleSemester/year:St 2017Supervisor:Traci FlynnExaminer:André SadeghiReport No:xx (not to be filled in by the student/students)Keyword:Children, adolescents, unilateral hearing loss, language developmentBackground:Amplification helps minimise the negative effects on the language development. Universal screening of hearing aids in identifying hearing loss earlier in life. LÄS MER

 3. 3. Effekten av frukt och grönsaker på riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom. En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Therese Hjort; Maria Minter; [2017-06-07]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; BMI; blodtryck; LDL- och HDL- kolesterol; fruit; vegetable; blood pressure; LDL- and HDL- cholesterol;

  Sammanfattning : Title: Effect of fruit and vegetables on risk factors for cardiovascular disease. A systematic review. LÄS MER

 4. 4. Kan intag av tranbärsjuice minska återinsjuknande i urinvägsinfektion hos kvinnor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Stina Algulin; Maria Modin; [2017-06-02]
  Nyckelord :Urinvägsinfektion UVI ; tranbärsjuice; antibiotikaresistens; Urinary tract infection UTI ; cranberry juice; antibiotic resistance;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can intake of cranberry juice reduce the recurrence of urinary tract infection in women?Authors: Stina Algulin och Maria ModinSupervisor: Anna WinkvistExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 2017-05-23___________________________________________________________________________Background: Almost half of all women are affected by an acute urinary tract infection (UTI) at some point in their lives. It is a common problem and many women suffer from recurrent UTI. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en terapeutisk relation Arbetsterapeuters professionella resonemang vid det första individuella mötet inom öppenpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Ignell; Maria Adolfsson; [2017-05-31]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Patient Participation; Interpersonal Relations; Mental Health; Occupational Therapists;

  Sammanfattning : BakgrundArbetsterapeuten arbetar under hälso- och sjukvårdslagens mål, vilket är att hela befolkningen ska få vård på lika villkor. Inom arbetsterapi är bemötande och personens delaktighet centralt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet maria.

Din email-adress: