Sökning: "maria"

Visar resultat 1 - 5 av 7610 uppsatser innehållade ordet maria.

 1. 1. Man hör ju inte vad de sjunger - att arbeta med text vid instudering och interpretation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Maria Ingemarsson Berg; [2018-07-31]
  Nyckelord :Kör; Text; Sång; Instudering; Interpretation; Vokalteknik; Dirigering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Why do we sing together and howcome the weekly rehearsal with the chorus is of suchimportance to singers? In every culture all over the world there is music, and music is aworldwide language that makes it possible to communicate even if we don’t speak the actuallanguage. But what is the difference with instrumental and vocal music? Of course, in vocalmusic we have the text. LÄS MER

 2. 2. På egna ben. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av sin introduktion

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Danielsen; Kamilla Pettersson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Bemötande; Förväntningar; Handledning; Mentorskap; Struktur; Utvärdering;

  Sammanfattning : Background: Working as an intensive care nurse means making rapid and difficult decisions in a high-tech and complex environment. There are high demands on competence and the work can be experienced challenging but also stressful. Being a new graduate in the field of intensive care and come to the new workplace can be perceived to be overwhelming. LÄS MER

 3. 3. A case study of a large Swedish consultancy company in the process of redeveloping its training support structures.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Fatkina; [2018-07-06]
  Nyckelord :PDA699Knowledge Management Systems; Organizational learning; Knowledge flow;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is to understand how Knowledge Management Systems (KMS) can support the learning of technical communicators. This is examined through the case of a large Swedish consultancy company in the process of redeveloping its training support structures for technical communicators... LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and Earnings Management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kalle Ernfjord; Maria Voigt; [2018-07-02]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; CSR disclosure; Earnings Management;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Redovisningens väg mot hållbar utveckling En studie av de 17 globala hållbarhetsmålens inverkan på hållbarhetsredovisningen inom kläd- respektive energiindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Rohlén; Maria Zetterberg; [2018-06-26]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; globala målen; hållbar utveckling; redovisning; Agenda 2030; CONI-modellen; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: I september 2015 antog FN:s medlemsländer 17 frivilliga globala hållbarhetsmål vilka ämnar adressera samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Följaktligen ligger det i allmänhetens intresse att förstå hur företag arbetar med hållbarhetsmålen, och ett sätt för företag att kommunicera detta är genom hållbarhetsredovisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet maria.

Din email-adress: