Sökning: "maria"

Visar resultat 1 - 5 av 7140 uppsatser innehållade ordet maria.

 1. 1. Does swapping the race and gender of Communicators affect perspectives on Leadership & Securitization? Donald Trump and how people feel about his words coming out of other peoples mouths.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Enrique Carrion; [2017-10-26]
  Nyckelord :Securitization; Leadership; Ethnodrama; Symbolic Interaction; Donald Trump;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to delve further into the social experiment undertaken by associate professor of economics and political science at Insead, Maria Guadalupe, and associate Professor of Educational theater at New York University Joe Salvatore, in their breakthrough ethnodrama gender swapping study titled “Her Opponent”, and see if through a quantitative analysis it showed us similar results, when the dynamics of not only gender swapping, but also race swapping were applied. The present research examines the perception of Donald Trump through the interpretive guides and theoretical lenses of Symbolic Interaction Theory, Communication leadership, Critical Theory of Communication in Organizations, and Securitization theory, to see if what Donald Trump says and his ideologies would be perceived differently, if what he says was stated by individuals of a different gender and/or race. LÄS MER

 2. 2. Inifrån åsiktsfabriken En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Noa Söderberg; Sebastian Lindström; Jonatan andersson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Inifrån åsiktsfabriken” - en kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sinyrkesrollAuthors: Noa Söderberg, Jonatan Andersson and Sebastian LindströmSubject: Undergraduate research paper in journalism studies,Department of journalism, media and communication (JMG), University of GothenburgTerm: Spring 2017Supervisor: Britt Börjesson, JMG, University of GothenburgPages/words: 45 pages, 18 508 words (including abstract and appendix).Purpose: The main purpose of this study is to examine how the editorial boards of Swedishnewspapers perceive their professional role, their organizational procedures and theirprofessional goals and ideals. LÄS MER

 3. 3. LÄRGLÄDJENS MÖJLIGHETER I STYRKEDJAN En studie om skolchefers upplevelser av ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Emanuelsson; [2017-09-29]
  Nyckelord :skolchefer; ledarskap; styrning; förståelse;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt syfte är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur skolchefer upplever ledarskap i en skolorganisation. Vilka upplevelser av påverkansfaktorer synliggörs under kvalitativa intervjuer och hur kan detta förstås i ett vidare perspektiv? Syftet är att synliggöra skolchefers livsvärldar och deras förståelse av ledarskap i en skolorganisation. LÄS MER

 4. 4. Text och musik i samverkan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Maria Palmqvist; [2017-09-26]
  Nyckelord :text- och musikrelation; lyrik; synestesi; komposition; improvisation;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker författaren relationen mellan sin text och sin musik. Syftet är att få en djupare förståelse för hur dessa påverkar varandra och för att få en inblick i olika skapandeprocesser. LÄS MER

 5. 5. Long-term social value creation through CSR; A case study of Ferrarelle S.p.A.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Francesco Maria Orefice; [2017-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet maria.

Din email-adress: