Sökning: "tiden"

Visar resultat 1 - 5 av 6061 uppsatser innehållade ordet tiden.

 1. 1. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

 2. 2. IDEFICS intervention påverkade barnens totala tid i fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Torén; [2017-06-01]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; barn; IDEFICS; intervention; physical activity; children; IDEFICS; intervention;

  Sammanfattning : Introduction: Physical activity is defined as any form of body movements that increasesthe body's energy expenditure. IDEFICS (Identification and prvention of Dietary- andlifestyle-induced health EFfects In Children and infantS) is one of the largest cohorts inEurope for prevention of childhood obesity, and this study developed a community-basedintervention (2007/08-2010) that included promotion of physical activity for children atschool level. LÄS MER

 3. 3. MÄN SOM ÄR 65 ÅR ELLER ÄLDRES UPPLEVELSER AV KOMMUNALA TRÄFFPUNKTER - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Frida Gustafsson; Elin Högstrand; [2017-05-31]
  Nyckelord :Older men; participation; municipal meeting places;

  Sammanfattning : BakgrundGruppen äldre män över 65 år ökar hela tiden i antal och åldrandet innebär en större risk att drabbas av ohälsa och funktionsnedsättningar. Gruppen äldre män utgör därför en riskgrupp för ohälsa. Arbetsterapins grundtanke är att delaktighet i aktivitet är hälsofrämjande. LÄS MER

 4. 4. DELAKTIGHET I REHABILITERING PÅ KORTTIDSBOENDE Hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Arvroth; Marie Planelind; [2017-05-12]
  Nyckelord :Short-term nursing home; Participation; Rehabilitation;

  Sammanfattning : BakgrundDå livslängden i Sverige ökar blir antalet äldre allt fler. Åldrande innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom, vilket ställer höga krav på vård och omsorg av de äldre. LÄS MER

 5. 5. De etiska reglerna om jävssmitta vid övergång mellan advokatbyråer. I ljuset av den affärsjuridiska branschens utveckling och framtida utmaningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Ohlin; [2017-04-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de advokatetiska reglerna om jävssmitta vid övergång mellan advokatbyråer i förhållande till de största svenska affärsjuridiska advokatbyråernas verksamhet. De största affärsjuridiska byråerna drabbas till följd av sin storlek, men också genom en ökande internationalisering och kommersialisering, särskilt hårt av nuvarande reglering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tiden.

Din email-adress: