Sökning: "tiden"

Visar resultat 1 - 5 av 6214 uppsatser innehållade ordet tiden.

 1. 1. En jämförelse mellan Private Equity-process bolag och traditionella bolag -Vilka bolagsrationalitet har bäst överlevnadsförmåga på lång sikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Häggqvist; Sanna Ohde; [2017-08-08]
  Nyckelord :Lönsamhet; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på sysselsatt kapital; hävstång; Private Equity; bolagsrationalitet; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka vilken bolagsrationalitet som är mestlönsam på lång sikt. Det vill säga vilken bolagsrationalitet som har bästöverlevnadsförmåga.Metod: Studien genomförs ur en kvantitativ metod med en longitudinell design. LÄS MER

 2. 2. 1962 knutar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Klara Albertsson; [2017-07-31]
  Nyckelord :rya; vävning;

  Sammanfattning : Textil-Kläder-Formgivning, Steneby.... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser under det första yrkesverksamma året

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Petersson Hübinette; Victoria Samuelsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Novis sjuksköterska; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; erfarenheter; socialisering; lärandeprocessen; arbetsvillkor; handledning; ledarskap; Newly graduate nurses; first year of practice; experiences; socialization; learning; working conditions; supervision; leadership;

  Sammanfattning : The nursing programme and the nursing profession has gone through development over thelast century. The education in Sweden is both academic and professional training and generatea “License for Registered Nurses”. The new graduated nurse undergoes a transition fromnovice to competent nurse. LÄS MER

 4. 4. Tills döden skiljer oss åt Anhörigas upplevelse och behov av stöd inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josephine Brevell; Emma Edlund; [2017-06-30]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i hemmet; anhörig; upplevelse; relation; stöd; Palliative care; home nursing; relatives; experience; relation; support;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is defined as care in the end of life and aims to improve the patient's quality of life. The palliative approach is based on a philosophy of care that involves the comprehensive care of the whole person, where the patient is regarded from four different dimensions; physical, mental, social and existential, to satisfy his needs. LÄS MER

 5. 5. Levande njurdonatorers erfarenheter av donationsprocessen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Arvidsson; Erika Moberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :donation process; experience; living kidney donors;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen finns det 1,8 miljoner människor som behandlas för njursvikt. En njurtransplantation kan både förlänga deras liv och ge bättre livskvalitet. Antalet personer på väntelistan ökar för varje år. Organbristen är stor och där har levande njurdonatorer en viktig roll. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tiden.

Din email-adress: