Sökning: "tiden"

Visar resultat 1 - 5 av 5928 uppsatser innehållade ordet tiden.

 1. 1. DELAKTIGHET I REHABILITERING PÅ KORTTIDSBOENDE Hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Arvroth; Marie Planelind; [2017-05-12]
  Nyckelord :Short-term nursing home; Participation; Rehabilitation;

  Sammanfattning : BakgrundDå livslängden i Sverige ökar blir antalet äldre allt fler. Åldrande innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom, vilket ställer höga krav på vård och omsorg av de äldre. LÄS MER

 2. 2. De etiska reglerna om jävssmitta vid övergång mellan advokatbyråer. I ljuset av den affärsjuridiska branschens utveckling och framtida utmaningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Ohlin; [2017-04-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de advokatetiska reglerna om jävssmitta vid övergång mellan advokatbyråer i förhållande till de största svenska affärsjuridiska advokatbyråernas verksamhet. De största affärsjuridiska byråerna drabbas till följd av sin storlek, men också genom en ökande internationalisering och kommersialisering, särskilt hårt av nuvarande reglering. LÄS MER

 3. 3. ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN INOM FÖRSKOLAN En kvalitativ studie om vilka faktorer som kan påverka förskollärares benägenhet att göra en orosanmälan och vikten av att se dessa ur ett helhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Therése Sjögren; Jessica Carlström; [2017-03-06]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; barn som far illa; förskolan; samarbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från en kvalitativ studie där sex stycken förskollärare i två olika kommuner intervjuats om anmälningsskyldigheten. Anmälningsskyldigheten kan ses som ett lagstadgat verktyg för att fånga upp och skydda barn som far illa. LÄS MER

 4. 4. Affärsmässighet och allmänintresse, kan dessa värden existera i symbios? En fallstudie av kommunala bolaget Got Event i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Jigliden-Larsson; Fredrik Schröder; [2017-02-28]
  Nyckelord :Affärsmässighet; Allmänintresse; Turismekonomiska effekter; Självkostnadsprincipen; Effektivitet; Konkurrens; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Kommunala bolag lever i en skiljelinje mellan affärsmässighet och allmänintresse. Ett återkommande dilemma för kommunala bolag är hur de ska hantera olika behov som framkommer utifrån begreppen affärsmässighet och allmänintresse. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness som kompletterande behandlingsmetod vid övervikt/fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elinor Torgare; Matilda Zachrisson; [2017-02-13]
  Nyckelord :mindfulness; övervikt fetma; egenvård; beteendeförändringar; viktminskning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Övervikt/fetma är ett globalt och nationellt problem med stora efterföljandekostnader för samhället men har också negativa effekter för individen. Följdsjukdomarrelaterade till övervikt/fetma är bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tiden.

Din email-adress: