Sökning: "C- IT"

Visar resultat 1 - 5 av 3611 uppsatser innehållade orden C- IT.

 1. 1. Konstnären, kombinatören och arbetslöshetsförsäkringen. En rättsvetenskaplig analys av konstnärens livschanser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Astrid Helmstad; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish unemployment insurance system, artist, hybrid entrepreneur, life chances, microclass, the field of cultural production.... LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER

 4. 4. Automatisk laddare för olika batterityper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Hasan Luaibi; [2018]
  Nyckelord :mikrokontrollerstyrd laddare; multikemisk batteriladdare; c 10 laddningsmetoden; digitalpotentiometer; laddningsalgoritm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The requirement for battery chargers that can charge different battery-types that have different chemical content has increased in recent years. A charger designed to charge lithium-based batteries cannot be used to charge nickel-based batteries. This is mainly due to the different chemistry of the batteries. LÄS MER

 5. 5. Path Planning with Weighted Wall Regions using OctoMap

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Bergström Jerker; [2018]
  Nyckelord :UAV; path planning; A*; wall weights;

  Sammanfattning : In the work of the Control Engineering research group of the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and systems at Luleå University of Technology a need had arisen for a path planning algorithm. The ongoing research with Unmanned Aerial Vehicles(UAVs) had so far been done with any complicated paths being created manually with waypoints set by the uses. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet C- IT.

Din email-adress: