Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 1 - 5 av 386 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 1. Betydelsen av rekryteringsannons för ansökningsbenägenhet - En studie av de faktorer som avgör ansökningsbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Michelle Häglund Nilsen; [2018-01-18]
  Nyckelord :Recruitment Advertisment; Self-esteem; Personality; Depression; Stress; Age Differences;

  Sammanfattning : This survey aims to study whether self-esteem, personality, life satisfaction,depression and stress affect the tendency of applying for a given service. This wasinvestigated in an experimental design through two fictional recruitmentadvertisments with different degrees of challenging formulation regarding thepersonal profile in the requirement specification. LÄS MER

 2. 2. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER

 3. 3. "Bara det att kunna ta ett glas mjölk från kylen mitt i natten" Ensamstående mödrars väg ut ur missbruk och hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :homeless; women; substance abuse; children; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the way out of homelessness for women with children and a history of substance abuse. The study population were women who had personal experience of being homeless, a substance abuser and a mother, but had left the homelessness and substance abuse behind. LÄS MER

 4. 4. Barns smärtskattning vid lustgasbehandling under smärtsamma procedurer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gry Andreassen Ekendahl; Olov Timber; [2018]
  Nyckelord :Child; nitrous oxide; pain management; caring; pain measurement; Barn; lustgas; procedursmärta; omvårdnad; smärtskattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Smärtsamma procedurer i barnsjukvården kan vara en orsak till att barn blir rädda och utvecklar fobier. Flera metoder finns för att minska barns upplevda smärta vid smärtsamma procedurer, en metod är lustgas. Syftet med lustgasen är att blockera receptorer så att känslan av smärta minskar. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan från användande av skogsrester till bioenergi med koldioxidlagring (BECCS) och biokol i Sverige : En komparativ livscykelanalys mellan två klimatåtgärder i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :John Granström; [2018]
  Nyckelord :climate change; CCS; BECCS; biochar; climate mitigation; tops and branches; combined heat and power plant; climate impact; klimatförändringar; CCS; BECCS; biokol; koldioxidbindning; grenar och toppar; kraftvärmeverk; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Oförmåga att minska utsläppen av växthusgaser i tillräckligt takt för att undvika en alltför kraftig global uppvärmning har motiverat framtagandet av tekniker med potential att minska mängden koldioxid i atmosfären. En av dessa tekniker är bioenergi med koldioxidlagring (Bio-energy with carbon capture and storage, BECCS), där koldioxid avskiljs från punktkällor med biogena utsläpp och lagras i geologiska strukturer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet from one life to another.

Din email-adress: