Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 1. Working in a culturally diverse preschool Focus on preschool teachers’ experiences and perceptions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eleni Tampaki; [2017-02-15]
  Nyckelord :multicultural education; preschool; life-history research; Teachers’ voices;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the current study is to give the opportunity for teachers’ voices, which have often remained silent, to be heard. Through teachers’ personal stories, the study intends to identify patterns of similarity in order to gain valuable insights of the lived experiences of the preschool teachers working in a multicultural environment. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att drabbas av vårdskador : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Doverland; Jessica Löfstrand; [2017]
  Nyckelord :Adverse event; Suffering; Experience; Communication; Patient safety; Vårdskada; Lidande; Upplevelse; Kommunikation; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet innebär förebyggande av vårdskador och är en global och allvarlig fråga. I Europa förväntas var tionde patient att få en vårdskada som kunnat förebyggas. Förutom de ekonomiska kostnaderna orsakar vårdskador lidande för patienterna och för sjukvårdspersonalen. LÄS MER

 3. 3. Life cycle of Agriotes wireworms and their effect in maize cultivation : from a Swedish perspective

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ellen Stolpe Nordin; [2017]
  Nyckelord :Elateridae; Agriotes; lifecycle; control; maize;

  Sammanfattning : Sammanfattning Majsodlingen i Sverige har ökat med nästan 60% det senaste årtiondet. Med ökad majsodling finns det en möjlighet att problem med knäpparlarver ökar i denna produktion. Knäpparlarver är vanliga i Sverige och de arter som räknas som skadegörare är Agriotes lineatus (L.), Agriotes obscurus (L. LÄS MER

 4. 4. Det flexibla livet som journalister älskar : En jämförelse mellan journalister på en tidning och radioredaktion i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Greta Hansson Vikström; Julia Hedlund; [2017]
  Nyckelord :journalism; journalists; public service; commercial newspaper; radio; interviews; convergence; journalistik; journalister; public service; kommersiell tidning; radio; kvalitativa semistrukturerade intervjuer; prakeriatet konvergens; multijournalistik;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Journalists who loves the flexible life” - A case between journalists occupational perception and work-future who works at a newspaper compared to a radio station in northern Sweden. This study is a qualitative comparison between journalists without permanent employment on a commercial newspaper and a public service owned radio station in a medium sized town in northern Sweden. LÄS MER

 5. 5. Dynamic Simulation of a One-Cylinder Engine Test Rig

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Författare :Per Sundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An engine test rig at AVL was redesigned with new components after a failure. The new system consists of a torsional vibration damper, a cardan axle, a torque flange, and an adapter unit, together with a new dynamometer. To ensure another failure would not occur a study of the new system was conducted. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet from one life to another.

Din email-adress: