Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 1. Working in a culturally diverse preschool Focus on preschool teachers’ experiences and perceptions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eleni Tampaki; [2017-02-15]
  Nyckelord :multicultural education; preschool; life-history research; Teachers’ voices;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the current study is to give the opportunity for teachers’ voices, which have often remained silent, to be heard. Through teachers’ personal stories, the study intends to identify patterns of similarity in order to gain valuable insights of the lived experiences of the preschool teachers working in a multicultural environment. LÄS MER

 2. 2. Flykten undan klimatförändringar - en undersökning av möjligheten att hävda klimatförändringar som grund för skydd i annan stat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Ljung; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Klimatflykting; Mänskliga rättigheter; Paris Agreement; EKMR; Human Rights; Climate refugee; ECHR.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During many years, migration has been a part of people’s life and the reasons for migration have varied. One group of migrants that has become larger in recent years is the “climate refugees”. This concept has its foundation in the fact that these humans are forced to flee from the effects of climate changes. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att drabbas av vårdskador : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Doverland; Jessica Löfstrand; [2017]
  Nyckelord :Adverse event; Suffering; Experience; Communication; Patient safety; Vårdskada; Lidande; Upplevelse; Kommunikation; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet innebär förebyggande av vårdskador och är en global och allvarlig fråga. I Europa förväntas var tionde patient att få en vårdskada som kunnat förebyggas. Förutom de ekonomiska kostnaderna orsakar vårdskador lidande för patienterna och för sjukvårdspersonalen. LÄS MER

 4. 4. Ungas attityd till att spara i aktier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Laihonen; Robin Johansson; [2017]
  Nyckelord :aktier; attityd; aktiemarknad; investering; spara; sparform; unga.;

  Sammanfattning : Det har alltid varit viktigt att spara pengar. En anledning kan till exempel vara för att man skall kunna ha en stabil levnadsstandard under livets gång. I dagens samhälle förekommer många olika sparformer. En sparform som är rätt riskfylld men som kan ge god förväntad avkastning är aktier. LÄS MER

 5. 5. Towards a bottle weight reduction - Evaluation in a selected milk plant in the United Kingdom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Elena Ascension Baixauli Marin; [2017]
  Nyckelord :pasteurised milk; milk packaging; HDPE bottles; Light weight; PET bottles; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The United Kingdom is one of the biggest milk producers in the world. The dairy market is a competitive industry where cost is a driving force. Milk is considered a day-to-day product in this country, packaged primarily in HPDE bottles. The need for a cost effective product is driving companies to seek for alternative packaging solutions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet from one life to another.

Din email-adress: