Sökning: "plats"

Visar resultat 1 - 5 av 5193 uppsatser innehållade ordet plats.

 1. 1. Proaktiv revision - En legitim medelväg?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Petersson; Fredrik Schröder; [2017-06-22]
  Nyckelord :verksamhetsutvecklande; dialog; handlingsutrymme; oberoendet och dess inneboende natur; saklighet; opartiskhet samt förutsägbarhet;

  Sammanfattning : En verksamhetsutvecklande roll för revisorn har enligt flera forskare på området kunnat urskönjas på senare år inom revisionen. Förutsättningarna för revisorn har förändrats då det numera ställs krav att granska verksamheter med otydlig styrning. Denna trend kallas i studien för “förbättran”. LÄS MER

 2. 2. Stat och Informalitet - Ett förhållande mellan kommun och strandskydd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Rita Wahlström; Samuel Gök; [2017-06-21]
  Nyckelord :informalitet; formalisering; värdefixering; strandskydd;

  Sammanfattning : Informalitet, handlingar ’on the fringes of the law’, är ett begrepp ofta förknippat med illegalahandlingar och verksamheter inom det ekonomiska ämnesområdet. Emellertid har en gruppnya forskare undersökt begreppet från ett annorlunda perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om den (o) tillgängliga platsen: En studie om fyra noder i Göteborg och användares uppfattning om den fysiska miljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Ebba Ågren; [2017-06-20]
  Nyckelord :Tillgänglighet; nod; aktivitetsnod; knutpunkt; plats; konnektivitet; attraktivitet; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Transportsektorn idag har en stor påverkan på miljön, vilket är en global utmaning för forskare, planerare och politiker. Efterfrågan på transporter förväntas inte minska i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Ett sociotopkarteringsarbete i Länghem – En studie i hur invånarna använder och värderar grönytor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emma Persson; Marcus Larsson; [2017-06-20]
  Nyckelord :Sociotop; Tillgänglighet; Plats; Platskänsla; Kartering; GIS; Grönområden; Medborgardeltagande; Länghem;

  Sammanfattning : This essay examines how the inhabitants in the village of Länghem in the Tranemo municipality uses and valuates green areas. The municipality of Tranemo is currently working on a in depth comprehensive plan for Länghem and is therefore in need of a sociotope map that will be used in the future as a base for decision making. LÄS MER

 5. 5. Vems Gullbergs Kaj paradis? En studie av relationen mellan brukare och en postindustriell plats under produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jennifer Brohammer; [2017-06-07]
  Nyckelord :urban development; production of space; post-industrial cities; affection; authenticity; nostalgia; ephemeral locations; power positions in the city; gentrification;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the relationship between the physical location Gullbergskajen and its social context, and to see how they both affect the image of the area. The location is facing a comprehensive urban development, which will lead to changes in its composition and identity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet plats.

Din email-adress: