Sökning: "Utomhuspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 624 uppsatser innehållade ordet Utomhuspedagogik.

 1. 1. Utomhuspedagogik : Är det ett sätt att lära på fritidshemmen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Karlsson; Helena Lindevall; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Utomhuspedagogik; Utomhusdidaktik; utomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om lärandet utomhus. Studiens syfte är att studera hur pedagoger på fritidshem värderar utemiljöns betydelse för lärande i fritidshem. Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett didaktiskt perspektiv med ett fokus på utomhusdidaktik. LÄS MER

 2. 2. Kom så går vi ut! : Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Broman; Sandra Kanfors; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; förskolegård; läroplan;

  Sammanfattning : InledningDen här studien handlar om utomhuspedagogik på förskolans gård kopplat till läroplanen. Vi är nyfikna på om förskolans gård används till planerade aktiviteter eller om barnen endast leker fritt på gården. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares föreställningar kring barn och utomhusmiljö – en studie om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Espersson Emily; Olsson Mathilda; [2017]
  Nyckelord :Förskollärares föreställningar; förskollärares förhållningssätt; hälsa; miljö; lek; lärande; utomhusvistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Forskning visar att barn blir allt mer inaktiva i dagens samhälle och att barns lek i stor utsträckning sker inomhus. Studiens övergripande syfte är därför att undersöka förskollärares föreställningar om utomhusaktiviteter i relation till verksamheten och barnen. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogikens rumsliga ramar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Rosenberg; Sara Lidström; [2017]
  Nyckelord :Förenar teori och praktik; förståelse; kommunikation; lärarperspektiv; meningsskapande; platsens betydelse; reflektion; samarbete; sinnen; undersökande; utforskande.;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik har speglats som en positiv metod lärare kan använda sig av i sin undervisning. Litteraturstudien belyser hur forskningen ser på utomhuspedagogik samt hur forskare lyfter och kritiserar metoden. LÄS MER

 5. 5. Ut(e)bilda miljömedvetna elever : en fenomenografisk studie om läraresuppfattningar om sambandet mellanutomhuspedagogik och miljömedvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Jönsson; Liza Nyström; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; miljömedvetenhet; miljöundervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Forskning visar att människan idag lever på ett ohållbart sättoch att vi därmed äventyrar jordens framtid. På grund av det ärdet relevant att utbilda elever till miljömedvetna individer ochforskning visar att elevers miljömedvetenhet främjas avutomhuspedagogik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Utomhuspedagogik.

Din email-adress: