Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. Binder Migration in Double Pressed Drill Bit Inserts

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Axel Bjerke; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : It is possible to produce functionally graded cemented carbides on a large scale by double pressing. Being able to predict the binder migration in WC-Co cemented carbides during the sintering is essential to the design of such cemented carbides. The cobalt content is one of the main factors determining the hardness gradient. LÄS MER

 2. 2. Experimental Procedures for Operational Modal Analysis of a Power Pack on a Drill Rig

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Oscar Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Operational modal analysis; OMA; engine sweep; modal identication; harmonic scaling;

  Sammanfattning : All structures have modal properties such as natural frequencies and damping. In engineeringit is often of interest to estimate these modal properties for certain structures, to be used whenmodelling for example fatigue. This is done by computing them from finite element models, by using experimental measurements or both. LÄS MER

 3. 3. Wear and degradation of rock drill buttons with alternative binder phase in granite and sandstone

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Anders Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Hard Metals; Cemented Carbides; Tungsten; Alternative binder phase; Tribology; Wear; Degradation; Rock drilling; Drill bit buttons;

  Sammanfattning : In this thesis, drill bit buttons with cobalt, nickel and iron binders in different compositions have been tested against granite and sandstone and the wear and friction have been measured. Furthermore, the wear and degradation of the buttons have been categorized. LÄS MER

 4. 4. High Performance Steel for Percussive Drilling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elin Åkerlund; Jakob Jonsson Åberg; Patrik Österberg; Rebecka Havo; Mikael Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Bulk material; drill head; UTS; KIC; maraging steel; high alloy secondary hardened steel; low alloy steel;

  Sammanfattning : Atlas Copco Secoroc AB are searching after new bulk materials for drill heads that are used in percussive drilling in order to improve their strength and durability. The aim of this project is to assist Atlas Copco in this search and provide them with further information regarding material properties, alloying elements, suppliers, etc. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att genomföra en säker livbåtsövning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Frida Berglund; Julia Mattisson; [2017]
  Nyckelord :Lifeboat; Safety; Drill; Abandon Ship Drill; Livbåt; Säkerhet; Övning; Övergivande av fartyg;

  Sammanfattning : Ombord på samtliga SOLAS-klassificerade fartyg (Safety Of Life At Sea, beskrivs i teorikapitlet) ska regelbundna livbåtsövningar genomföras. Livbåtsövningar innebär en risk för skada på både utrustningen och besättningsmedlemmarna som hanterar den. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet drill.

Din email-adress: