Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 1 - 5 av 2164 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 1. Noggrannheten hos ett positioneringssystem baserat på Bluetooth 5 : En jämförande studie av fem olika filtreringsalgoritmers påverkan på positioneringsnoggrannheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Viktor Karlsson; Eric Pehrsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to identify and evaluate different filtering algorithms for raw Received Signal Strength Indication (RSSI) values in an indoor positioning system. The purpose was also to examine how the positioning accuracy is affected depending on which filter that was applied to an indoor positioning system based on Bluetooth Low Energy (BLE) 5. LÄS MER

 2. 2. Gamification - En studie om motivation i fitnessappar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Måns Dahlström; Ellen Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Self-Determination theory; Motivation; Fitnessapplikationer; Belöningar; Utmaningar; Spelelement; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien ämnar förstå hur användare motiveras till att gå med i utmaningar som ger en ekonomisk belöning, detta utforskas med en kvantitativ undersökning av användare i fitnessappar. Undersökningen har utförts genom att konkretisera forskningsfrågan utifrån vår undersökningsmodell som hanterar spelelement; ekonomiska belöningar och utmaningar, SDT; hur inre och yttre motivationsfaktorer kan påverka en individs motivation till att utföra en utmaning samt SCT; hur individer motiveras genom social jämförelse. LÄS MER

 3. 3. Using Social Media in Retail Businesses in Greece : An Empirical Investigation

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mixalis Drakoularakos; [2018]
  Nyckelord :Social Media; Social Networks; Facebook; Instagram; Communication; Information and Knowledge Management; Resource Development; Risk of Increased Competition; Retail Business; Greece; Case Study;

  Sammanfattning : Nowadays, companies all over the world use Social Media tools in order to advertise and promote their products, services and themselves. They are using them mostly for marketing purposes. LÄS MER

 4. 4. Decision to migrate to the Cloud : A focus on security from the consumer perspective

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Khaled Tawfique; Arlind Vejseli; [2018]
  Nyckelord :CIA; Security; Cloud consumer; Cloud migration; Trust; Compliance; Proactive; Continuous assessment;

  Sammanfattning : Cloud computing is an emerging model in which applications, data, computing resources and operating platforms are provided to clients as a service. It represents a unique way to architect and remotely manage computing resources with minimal management effort or service provider interaction. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser efter stomioperation.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Johansson; My Marklund; [2018]
  Nyckelord :Body; body image; care needs; experience; nurse; ostomy and patient.;

  Sammanfattning : Johansson, J & Marklund, M. Patienters upplevelser efter stomioperation. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15/30 högskolepoäng. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ínformatik.

Din email-adress: