Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 1 - 5 av 3061 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 1. Pika Pika? Pikachu! : En kvalitativ spelanalys av de socialt uppmuntrande designelementen i Pokemon Go.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Per Stoor; [2017]
  Nyckelord :Pokemon Go; socialt beteende; omgivningsbaserade spel;

  Sammanfattning : This paper is about how the location based game Pokemon Go motivates players to play the game outdoors and defining the games design principles and how they encourage social interaction between players. The paper has made use of three different qualitative data gathering methods, a brief ethnographical field study, semi structured interviews and an analysis based on theoretical frameworks used for conducting research about video games. LÄS MER

 2. 2. Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 : Kommande möjligheter och utmaningar för banker och tredjepartsaktörer inom den svenska finansiella marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linn Holm; Lina Persson; [2017]
  Nyckelord :Payment Services Directive 2; PSD2; payment services; payment service market; third party provider; TPP; Payment Services Directive 2; PSD2; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; tredjepartsleverantörer; TPP;

  Sammanfattning : I januari 2018 kommer det nuvarande EU-direktivet PSD att ersättas av det nya betaltjänstdirektivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Motiven bakom direktivets införande är bland andra att bidra till en förenkling för tredjepartsaktörer att inträda betaltjänstmarknaden samt öka valmöjligheten för konsumenten. LÄS MER

 3. 3. För- och nackdelar med mobprogrammering : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Robert Andersson; [2017]
  Nyckelord :Mob programming; problem solving; development; pair programming; Mobprogrammering; problemlösning; utveckling; parprogrammering;

  Sammanfattning : I have in this case study evaluated advantages and disadvantages with mob programming, at a IT-company called CGM (CompuGroup Medical LAB AB), in Borlänge, Sweden. Mob programming is new way to work with computer code creation or system maintenance. A group of developers works together to solve problems, like computer bugs. LÄS MER

 4. 4. Inside Out : En kvalitativ fallstudie om betydelsen av en gemensam riktning i den föränderliga kommunikationsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Werme; Malin Berglund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an understanding of how a mutual valuation and direction affects the communication, culture and cooperation in a communications group. BBS Group which this study is based on consists of four different agencies, each one with a different culture but still the need for a transboundary collaboration. LÄS MER

 5. 5. Kreativitet under krävande förhållanden : En fallstudie inom spelindustrin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emma Jonsson; [2017]
  Nyckelord :kreativitet; kreativitet på beställning; speldesign; spelutveckling; spelindustrin; agil projektledning;

  Sammanfattning : The recent growth of the games market has created a demand in methods to ensure that games are being developed with as minimal amount of delays and mistakes as possible. To lower the risk, the game companies use agile software development, and to face the hard competition of the overcrowded market, the companies demand creativity and innovation now more than ever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ínformatik.

Din email-adress: