Sökning: "prov"

Visar resultat 1 - 5 av 1062 uppsatser innehållade ordet prov.

 1. 1. Rutinmässig navelsträngs pH provtagning vid normal förlossning - en fenomenografisk studie om uppfattningar hos barnmorskor, obstetriker och neonatologer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Sikkeland; Anna Yilmaz; [2018-01-18]
  Nyckelord :Fenomenografi; ; navelsträng; normal förlossning; ; pH-prov;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rutinmässiga navelsträngs pH prov tas på nästan alla barn som föds i Sverige. Orsaken till rutinmässig provtagning är att det ger bättre kvalitet än enskilda provtagningar på indikation medtaget barn, och att det minskar risken för att prover ska missas i en stressad situation. LÄS MER

 2. 2. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Roligt, pirrigt och spännande- en studie om elevers syn på de nationella proven i matematik i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna oLSSON; [2017-11-13]
  Nyckelord :Nationella prov; matematik; årskurs 3; elevhälsa; elevperspektiv; lärares påverkan;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar ett elevperspektiv gällande de nationella proven i matematik i årskurs 3. Det tycktes finnas lite forskning kring hur elever påverkas och uppfattar de nationella proven och syftet med arbetet är att undersöka detta på ett djupare plan. LÄS MER

 4. 4. ”Man kan döda genom att göra det för formellt” : En intervjustudie av sju lärares skrivdiskurser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ida Backström; Johanna Karlsson Falk; [2017]
  Nyckelord :writing instruction; grade 3; Swedish; national tests; writing discourses; skrivundervisning; årskurs 3; svenska; nationella prov; skrivdiskurs; intervju;

  Sammanfattning : Skrivundervisning påverkas av lärares föreställningar om skrivande, skrivinlärning och vad som bedöms som godtagbart skrivande. För att ta reda på sju lärares didaktiska val i skrivundervisningen har föreliggande studie undersökt deras uppfattningar om skrivundervisningen i årskurs 3 utifrån Ivaničs skrivdiskurser. LÄS MER

 5. 5. Principles for Diverting and Merging Viscous Flows : Evaluation and Visualisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Åke Strese; [2017]
  Nyckelord :Flow splitter; chromatography; diversion; dispersion; laminar; fluid mechanics; MEMS; mock-up; design; delayloop; Mass rate attenuator MRA ; Flödessplitter; flödesdelning kromatografi; dispersion; laminära flöden; fluidmekanik; MEMS; mock-up; delayloop; kvarhållningssyste; mass rate attenuator MRA ;

  Sammanfattning : In the chemistry branch of science is often a chromatograph usedto separate and purify substances in a solution. In achromatograph, different detectors are used to analyse the samplesconstituents. Some detectors destroy the sample during analysis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prov.

Din email-adress: