Sökning: "seven"

Visar resultat 1 - 5 av 4330 uppsatser innehållade ordet seven.

 1. 1. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2019]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 3. 3. CHANGES IN JAPAN'S STRATEGIC CULTURE – THE SEVEN SINS TO PACIFISM: Japan’s Move Away From Pacifism Explained With Strategic Culture.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saman Nazari; [2018-02-13]
  Nyckelord :Global studies; International relations;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the changes within Japan’s Strategic Culture that have led Japan to move away from their previous pacifist mindset and become more militarily active in, for example, the South China Sea. I have first done a thematic analysis to get access to Japan’s strategic culture and then used Greathouse (2010) Strategic Culture method and theory to explore and explain the changes that have happened to Japan’s Strategic Culture. LÄS MER

 4. 4. Mitigation of drug sentencing and its effect on crime- Evidence from Supreme Court rulings

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Flick; Philippa Sjölin; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We estimate the effect of several Supreme Court rulings during 2011 and 2012 that reduced the punishment for serious drug crime. We evaluate whether a decrease in punishment for serious drug crime had an impact on the aggregate crime rates and clear-up rates for seven other crime types. LÄS MER

 5. 5. Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalister i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Axelsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Mexico; journalism; freelancer; females; feminism; genus; intersectionality; selfcensorship; sexual harassment; ideals.;

  Sammanfattning : Titel: Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalisters iMexikos yrkeserfarenheterAuthor: Lisa AxelssonTutor: Gabriella SandstigNumber of pages: 51Number of words: 24 215Course: Bachelor thesis, JournalismPeriod: Fall 2017University: Dept. of Journalism, Media and Communication, Unviersity of GothenburgPurpose/Aim: The aim of the study is to map and analyze the working conditions, limitations andpossiblities for female freelance journalists in Mexico. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet seven.

Din email-adress: