Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 1 - 5 av 3504 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 1. Fördröjningsbädd på bjälklagsgård : Reducerad dagvattenavrinning i täta hårdgjorda miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rikard Silfverhielm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Managing stormwater in dense urban environments is and will in the future be a challenge for all the parts affected by it. The climate is changing and with it the extent of extreme rainfalls. This Bachelor´s thesis aims to analyze if raingardens could be of use when managing stormwater on courtyards on beam supported slabs. LÄS MER

 2. 2. Var finns universum? : En kvalitativ intervjustudie kring hur gymnasielärare i fysik ser på astronomi i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Frida Tingåker; [2017]
  Nyckelord :Fysikdidaktik; Gymnasieskolan; Intervjustudie; Astronomi;

  Sammanfattning : Studier visar att Sveriges elever tycker att fysik är tråkigt, irrelevant och man förstår inte användningen för den. Samtidigt visar undersökningar att astronomi av elever ses som synnerligen intressant. LÄS MER

 3. 3. Solceller i skyddade kyrkomiljöer : En studie om solelproduktion och kulturmiljöskyddpå kyrkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Niklas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Kulturmiljölagen; Kyrkobyggnader; Solelproduktion;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal solcellsanläggningar på kyrkobyggnader i Sverige, men ingen av dessa är installerade på en kyrkobyggnad skyddad av kulturmiljölagen. Det finns därför outnyttjade kyrktak med potential att producera solel. LÄS MER

 4. 4. Principles of an automatic brewing machine : By using CodeSys with Raspberry Pi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Brewing; Beer; Automatic; PLC; Control; Bryggning; Öl; Automation; PLC; Kontrol;

  Sammanfattning : This project will give you a view from another side when it comes to control engineering and mechanical construction in brewing.This is a thesis project about principles for an automatic brewing machine. This project started off with prestudy of earlier research results in automatic brewing based on the Arduino platform. LÄS MER

 5. 5. Optical spectroscopy of impurity atoms in semiconducting Nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Shishir Shroff; [2017]
  Nyckelord :Photoluminescence; Nanowire; Defects; Diffusion; GaAs; Copper; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In a small and confined one dimensional geometry of nanowire, even few defects can influence the performance of the devices. Main objective of this thesis is to conduct photoluminescence study of such defect states in GaAs nanowires, which we will first introduce by diffusing copper impurity atoms, in very low concentrations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet FYSIK.

Din email-adress: