Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 1 - 5 av 3871 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 1. Band structures of topological crystalline insulators

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Elisabet Edvardsson; [2018]
  Nyckelord :Topological insulator; Band structure; Block tridiagonal matrix;

  Sammanfattning : Topological insulators and topological crystalline insulators are materials that have a bulk band structure that is gapped, but that also have toplogically protected non-gapped surface states. This implies that the bulk is insulating, but that the material can conduct electricity on some of its surfaces. LÄS MER

 2. 2. LÄRARSKAP OCH LEDARSKAP Fysiklärares beskrivningar av sina val vid undervisningsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Perlander; [2017-11-03]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; Lärarskap; Kunskapsbas; Ämneskunskap; Didaktisk innehållskunskap; Läroplanskunskap; Kollegiala samtal; Erfarenhet; undervisningsplanering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att belysa fysiklärares undervisning. Det som ska undersökas är lärarnas uppfattning av hur ämnet fysik omsätts i undervisningspraktik och vad som påverkar de val de gör i sin planering.Teori:Studien utgår ifrån teorier kring didaktik och ledarskap samt teorier om lärares kun-skapsbas och kollegialt lärande. LÄS MER

 3. 3. Härligt trött eller helt dränerad? En jämförande undersökning av hur kvinnor och män konstrueras i ett antal personporträtt i Expressen, Friskispressen och Göteborgs-Posten 2015–2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Viktor; [2017-09-04]
  Nyckelord :Personporträtt; konstruktion; semantisk kategorisering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är kartläggs med hjälp av semantisk kategorisering hur kvinnor och män konstrueras, utifrån adjektiv och andra personbeskrivande ord, i ett antal personporträtt som publicerats under 2015, 2016 och 2017 i kvällstidningen Expressen, träningsföreningen Friskis & Svettis medlemstidning Friskispressen och dagstidningen Göteborgs-Posten.Resultatet visar att det finns skillnader mellan de tre delmaterialen, exempelvis i andelen beskrivande ord, där Expressen innehåller störst andel, 1,69%, medan Friskispressen innehåller 1,17% och Göteborgs-Posten innehåller 1,18%. LÄS MER

 4. 4. Ryttare och tränare om fysträning som komplement till ridsport - En intervju- och enkätstudie om ryttares och tränares inställning till fysträning och ryttares fysiska besvär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Klara Boije af Gennäs; [2017-08-28]
  Nyckelord :fysträning; ryttare; tränare; ridsport;

  Sammanfattning : Ridsporten i Sverige är stor både inom tävling och fritid. Sporten håller en halv miljon svenskaraktiva varav 90 % är kvinnor. Tidigare studier har undersökt krav på hästens fysik, men nubörjar det även göras fler studier på ryttarens fysik. LÄS MER

 5. 5. Minskning av switchförluster vid höga frekvenser i diodbrygga på PCB-kort

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ivan Hussein; [2017]
  Nyckelord :switchförluster; H-brygga; zero voltage switching.;

  Sammanfattning : Arbetets huvudmål var att utvärdera Zero Voltage Switching, ZVS, på ett dubbelsidigt kretskort. Där ingick att anpassa en H-brygga till ZVS som är populär i industrier samt elektronikkonstruktion. Mätningarna och analyserna gjordes för båda delarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet FYSIK.

Din email-adress: