Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 1 - 5 av 3459 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 1. Macromolecular Crowding as a Determinant of Protein Viability -- a Lattice Model Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Daniel Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Macromolecular crowding; Protein folding; HP model; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We study the effects of macromolecular crowding with interacting crowders in the simple HP-model of protein folding, by performing Monte Carlo simulations of a single flexible HP protein in the presence of folded rigid crowders. In contrast to the well-known stabilization of steric crowders, we find that interacting crowders usually destabilize the test protein, often significantly so. LÄS MER

 2. 2. Var finns universum? : En kvalitativ intervjustudie kring hur gymnasielärare i fysik ser på astronomi i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Frida Tingåker; [2017]
  Nyckelord :Fysikdidaktik; Gymnasieskolan; Intervjustudie; Astronomi;

  Sammanfattning : Studier visar att Sveriges elever tycker att fysik är tråkigt, irrelevant och man förstår inte användningen för den. Samtidigt visar undersökningar att astronomi av elever ses som synnerligen intressant. LÄS MER

 3. 3. Convolutional Neural Networks for Classification of Prostate Cancer Metastases Using Bone Scan Images

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Lewis Belcher; [2017]
  Nyckelord :Machine Learning; Theoretical Physics; Supervised Learning; Artificial Neural Networks; Convolutional Neural Networks; Image Classification; Deep Learning; Prostate Cancer; Metastatic Disease; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Convolutional neural networks (CNNs) are used to classify directly on bone scan images in two medical tasks: classifying anterior / posterior pose, and classifying bone scan hotspots as metastatic / non-metastatic in patients with prostate cancer and suspected metastatic disease. The networks trained produce highly accurate results in both tasks and current methods are outperformed for all tested body regions when classifying metastatic / non-metastatic hotspots. LÄS MER

 4. 4. Förstudie till rengöringsvalidering av produktionssystem för handdesinfektionsmedlet AHD 2000

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Joakim Lassebro; [2017]
  Nyckelord :Korskontaminering; rengöringsvalidering; produktionssystem; handdesinfektionsmedel; totalt organiskt innehåll; gränsnivåer;

  Sammanfattning : Vid tillverkning av produkter avsedda för medicinalt bruk är det viktigt att minska mängden av korskontaminering som kan överföras från tillverkningen av en produkt till en annan. Genom att utföra en rengöringsvalidering utvärderar man rengöringsprocessens effektivitet och fastställer vad som behöver göras för att hålla sig inom de nivåer som krävs. LÄS MER

 5. 5. Dipolar interactions of trapped dipolar molecular ions

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Anna Filipsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the development of a numerical model of trapped dipolar molecular ions forming a Coulomb crystal, such as in a linear ion trap. The model regards the system as an ensemble of classical dipoles which form a linear chain in one dimension, and a square lattice in two dimensions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet FYSIK.

Din email-adress: