Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 1 - 5 av 4156 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 1. En ljusbåges energi och konsekvenser : Att öka säkerheten och belysa konsekvenserna vid en ljusbåge på Mörrums Bruk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Robert Dahlskog; Martin Arnell; [2019]
  Nyckelord :Elunderhåll; ljusbåge; elsäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att uppmärksamma elriskerna med ljusbågar som i många fall glömts bort, vilka risker man utsätter sig för när man oskyddad rör sig i närheten av transformatorer och ställverk. Rapporten ger också en överblick av vad som behöver förbättras på Södra Cell Mörrum för att öka elsäkerheten och undvika elskador. LÄS MER

 2. 2. ”Vad är det vi missar?” – En kvalitativ studie om elevers föreställningar om fysikämnet och dess innehåll utifrån ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Börgesson; [2018-02-07]
  Nyckelord :fysik; intresse; engagemang; undervisning; fysikundervisning; samt genus;

  Sammanfattning : Det problem som behandlats i studien är i huruvida det finns en korrelation mellan eleversengagemang för fysikämnet och på vilket sätt eleverna föreställer sig fysikämnet och dessinnehåll. Studien syftar till att, med utgångspunkt i en historisk kontext, undersöka vilkaföreställningar elever har om fysikämnet, och på vilket sätt dessa kommer till uttryck i samtal. LÄS MER

 3. 3. Band structures of topological crystalline insulators

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Elisabet Edvardsson; [2018]
  Nyckelord :Topological insulator; Band structure; Block tridiagonal matrix;

  Sammanfattning : Topological insulators and topological crystalline insulators are materials that have a bulk band structure that is gapped, but that also have toplogically protected non-gapped surface states. This implies that the bulk is insulating, but that the material can conduct electricity on some of its surfaces. LÄS MER

 4. 4. Åtgärd för minskad genomloppstid : Förmontering av kranspetsutrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kim Lingwall; [2018]
  Nyckelord :Förmontering; genomloppstid;

  Sammanfattning : Vimek AB är en, inom sitt segment, marknadsledande skogsmaskinsproducent belägen i Vindeln,Västerbotten. Deras produktion är uppdelad i två sektioner, en förmonteringsstation därstandarddelar kan monteras och lagerläggas, samt en slutmontering där alla delar monterassamman till en komplett maskin. LÄS MER

 5. 5. Increasing Donor Retention on Non-profit Crowdfunding Websites : Recommendations and Considerations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Arvid Långström; [2018]
  Nyckelord :donor retention; charity; crowdfunding; charitable crowdfunding; web; crowdfunding platforms;

  Sammanfattning : With the emergence of the concept of crowdfunding, a new alternative has arisen for non-profit organizations to procure funding for their cause. But several of the issues plaguing non-profits still remain. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet FYSIK.

Din email-adress: