Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 1 - 5 av 3963 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 1. ”Vad är det vi missar?” – En kvalitativ studie om elevers föreställningar om fysikämnet och dess innehåll utifrån ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Börgesson; [2018-02-07]
  Nyckelord :fysik; intresse; engagemang; undervisning; fysikundervisning; samt genus;

  Sammanfattning : Det problem som behandlats i studien är i huruvida det finns en korrelation mellan eleversengagemang för fysikämnet och på vilket sätt eleverna föreställer sig fysikämnet och dessinnehåll. Studien syftar till att, med utgångspunkt i en historisk kontext, undersöka vilkaföreställningar elever har om fysikämnet, och på vilket sätt dessa kommer till uttryck i samtal. LÄS MER

 2. 2. Band structures of topological crystalline insulators

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Elisabet Edvardsson; [2018]
  Nyckelord :Topological insulator; Band structure; Block tridiagonal matrix;

  Sammanfattning : Topological insulators and topological crystalline insulators are materials that have a bulk band structure that is gapped, but that also have toplogically protected non-gapped surface states. This implies that the bulk is insulating, but that the material can conduct electricity on some of its surfaces. LÄS MER

 3. 3. Characterization and Modeling of Temperature Induced Non-Reciprocal Effects in Astrix Fiber-Optic Gyroscopes

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Rémi Durieux; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Designing interfaces for the visually impaired : Contextual information and analysis of user needs

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Stina Olofsson; [2018]
  Nyckelord :UX; Visually impaired; User Experience; Blind; Multimodal Interfaces; Haptics;

  Sammanfattning : This thesis explores how to design for the visually impaired. During the course of work, a literature study and interviews with blind and visually impaired people were conducted. The objective was to investigate what contextual information is wanted in new and unfamiliar spaces outside their home. LÄS MER

 5. 5. Implied Volatility Surface Construction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Erik Magnusson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Implied volatility surfaces are central tools used for pricing options. This thesis treats the topic of their construction. The main purpose is to uncover the most appropriate methodology for constructing implied volatility surfaces from discrete data and evaluate how well it performs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet FYSIK.

Din email-adress: