Sökning: "as 40"

Visar resultat 1 - 5 av 1584 uppsatser innehållade orden as 40.

 1. 1. Utrikesfödda kvinnor och mammografi - vad upplever de som hinder för deltagande?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Magnus Pingol; Sara Laylani; [2017-05-19]
  Nyckelord :Mammografi; utrikesfödda kvinnor; hinder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år rekommenderas av Socialstyrelsen att delta i mammografiscreening. LÄS MER

 2. 2. Working in a culturally diverse preschool Focus on preschool teachers’ experiences and perceptions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eleni Tampaki; [2017-02-15]
  Nyckelord :multicultural education; preschool; life-history research; Teachers’ voices;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the current study is to give the opportunity for teachers’ voices, which have often remained silent, to be heard. Through teachers’ personal stories, the study intends to identify patterns of similarity in order to gain valuable insights of the lived experiences of the preschool teachers working in a multicultural environment. LÄS MER

 3. 3. An Evaluation of Decoupled Access Execute on ARMv8

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Georgios Petrousis; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energy saving techniques on the hardware level are not always capable of adapting to the applications. Thus energy saving techniques at software level are needed to overcome the limitations of the hardware. Dynamic Voltage Frequency Scaling (DVFS)is one of the most widely used techniques to scale down the voltage and frequency atruntime as needed. LÄS MER

 4. 4. Miljöredovisning i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag : En kvantitativ studie av 134 bostadsaktiebolag tillhörande SABO

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Gabrielle Galvsby; [2017]
  Nyckelord :Public municipal housing companies; environmental reporting; Sweden; extent; Allmännyttiga kommunala bostadsbolag; miljöredovisning; Sverige; omfattning;

  Sammanfattning : Svenska branschen för bostadsbolag bidrar till en stor del av landets miljöpåverkan. Tillsammans står bostadsbolagen för 10 till 40 % av Sveriges förbrukning av energi och farliga kemikalier, avfallsgenerering och utsläpp. LÄS MER

 5. 5. När var Darth Vader i badrummet? En studie om kontextinducerad eventsegmentering och psykiskt mående.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Järnehage; Amanda Svensson; [2017]
  Nyckelord :Memory; depression; event segmentation; pattern separation; temporal distance; context-based memory; context-based event segmentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : En experimentell studie undersökte kontextinducerad eventsegmentering och huruvida den samvarierar med psykiskt mående. 40 studenter deltog i studien som bestod av ett datoriserat minnestest samt självskattningsskalor, vilka mätte depression, ångest, stress och psykiskt välmående. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet as 40.

Din email-adress: