Sökning: "as 40"

Visar resultat 1 - 5 av 1688 uppsatser innehållade orden as 40.

 1. 1. Financial Reporting for Contingent Convertibles in Banks: Liability or Equity?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Osama Masri; Daniel Mörner; [2017-08-09]
  Nyckelord :Contingent Convertibles; CoCos; liability versus equity; IAS 32; Common Equity Risk; Stock return volatility; Basel III; Hybrid Financial Instruments;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnor och sociala medier – ur ett psykiskt hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sahar Alikhani; Nilofar Sheikhi; [2017-07-04]
  Nyckelord :Sociala medier; kroppsbild; självkänsla; psykisk hälsa; omvårdnad; Social media; body image; self-concept; mental health; nursing;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is considered as one of the largest public health problems in Sweden. Statistics shows that 20-40 percent of the population have some kind of mental illness. Mental illness has increased annually among young people, and in particular in young women. LÄS MER

 3. 3. The Dissemination of Management Ideas A qualitative study on the complexity and consequences of enabling the travel of an idea

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Arntsberg; Sara Tidblom; [2017-07-04]
  Nyckelord :Management Ideas; Dissemination of ideas; Self Leadership; Model of Translation; Institutional Theory; ANT; Scandinavian Institutional Theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. ATT LYSSNA PÅ MUSIK MED COCHLEAIMPLANTAT -En enkätstudie om musikupplevelse hos en grupp vuxna CI-användare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Magnusson; Anna Strandberg; [2017-06-28]
  Nyckelord :Cochlea implant; Music; Appreciation; Appraisal; Questionnaire; Perception; Musicperception; IOI-HA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to find out to what degree music experience changeafter a person gets a cochlear implant (CI) and determine whether it differsbetween different groups such as hearing and music background, and what benefitsthe person gets in their daily use of CI.Method: The questionnaire was sent to 133 people on the basis of selection criteria thatthe person at the time of surgery were at least 18 years old and that the surgerywas performed between 2011-2015 at Sahlgrenska University. LÄS MER

 5. 5. Utrikesfödda kvinnor och mammografi - vad upplever de som hinder för deltagande?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Magnus Pingol; Sara Laylani; [2017-05-19]
  Nyckelord :Mammografi; utrikesfödda kvinnor; hinder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år rekommenderas av Socialstyrelsen att delta i mammografiscreening. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet as 40.

Din email-adress: