Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. How To Get Started Redefining Productivity within Energy Use

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caitlin Bengtsson; Jacob Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Energy reduction program; Creating Shared Value; Energy efficiency; CSV; Redefining productivity; How to get started; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: How to get started redefining productivity within energy use: A multiple case study of how large tech companies in Silicon Valley get started with creating shared value initiatives for improved energy efficiency Seminar date: 2015-05-26 Course: FEKN90, Degree Project, Master level in Business Strategy, Business Administration, 30 University Credit Points (30ECTS) Authors: Caitlin Bengtsson and Jacob Carlsson Supervisor: Matts Kärreman Key words: Creating shared value, CSV, redefining productivity, energy efficiency, energy reduction program, how to get started Purpose: The purpose of this thesis is to identify the operational steps of how to get started with an energy reduction program. By identifying these steps, this thesis aims to develop the usability and depth of the creating shared value framework. LÄS MER

 2. 2. Komponentavskrivningars nytta och kostnader : En studie av allmännyttiga bostadsföretag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Bräck; Linda Lundin; [2016]
  Nyckelord :Komponentavskrivningar; användbar redovisningsinformation; informationsekonomi; kvalitativa egenskaper.;

  Sammanfattning : Sammanfattning– ”Komponentavskrivningars nytta och kostnader – En studie hos           allmännyttiga bostadsföretag”Datum: 26e maj 2016Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Emma Bräck      Linda LundinTitel: Komponentavskrivningars nytta och kostnader – En studie hos allmännyttiga bostadsföretagHandledare: Stefan SchillerNyckelord: Komponentavskrivningar, användbar redovisningsinformation, informationsekonomi, kvalitativa egenskaper.Frågeställning: Hur uppfylls de kvalitativa egenskaperna och kostnadsbegränsningen när komponentavskrivningar tillämpas i de allmännyttiga bostadsföretagen?Syfte: Syftet är att utreda om tillämpningen av komponentavskrivningar bidrar till nytta för de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning och vilka kostnader som tillämpningen av komponentavskrivningar ger upphov till. LÄS MER

 3. 3. Ökad statlig reglering av revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Berglund; Amanda Frennesson; Rebecca Råk; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : TITLE Increased Statutory Regulation in the Audit Industry – A Case Study about Attitudes SEMINAR DATE 26th of May 2016 COURSE Master Thesis in Business Administration, accounting and auditing, 30 ECTS AUTHORS Linnéa Berglund, Amanda Frennesson, Rebecca Råk ADVISOR Kristina Artsberg KEYWORDS Accounting Profession, Attitude, Audit, Statutory, Regulation PURPOSE The purpose of the thesis is to examine what kind of attitudes, that exist towards statuatory regulation in the audit industry, as well as which attitudes that dominate the outcome of the legislative procedure. METHODOLOGY A case study with qualitative strategy has been conducted. LÄS MER

 4. 4. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Eng: Resistance to change; resistance; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid Slutseminariedatum 2016-05-25 Ämne/kurs Magisteruppsats på Civilekonomprogrammet, Organisation, 30 hp Författare Amanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena Uggla Handledare Nadja Sörgärde Nyckelord Förändringsmotstånd, motstånd, relation, tid, anställda Syfte Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för förändringsmotstånd i allmänhet. I synnerhet kommer vi bidra till förståelse för hur förändringsmotstånd kan te sig över tid och vad för följdeffekter det kan ha på relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 5. 5. CRITICAL FACTORS FOR CSV IMPLEMENTATION

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lundin; Stephanie Schramm Davholt; Emelie Jacobsen; [2016]
  Nyckelord :Creating shared value; CSV implementation; reconceiving products; strategy; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : Summary Title: Critical factors for CSV implementation: A case study of reconceiving products within the food industry in Sweden Seminar date: 2016-05-26 Course: FEKN90, Degree Project, Master level in Business Strategy, Business Administration, 30 University Credit Points (30ECTS) Authors: Emelie Jacobsen, Fredrik Lundin & Stephanie Schramm Davholt Supervisor: Matts Kärreman Key words: Creating shared value, CSV implementation, reconceiving products, strategy, sustainability Purpose: The purpose of this thesis is to identify whether there is a difference in critical success factors when implementing CSV compared to a general strategy implementation. A chronological perspective as well as a ranking of importance of critical factors will also be investigated to form a comprehensive framework of the CSV implementation process. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet master thesis in business administration.

Din email-adress: