Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. Komponentavskrivningars nytta och kostnader : En studie av allmännyttiga bostadsföretag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Bräck; Linda Lundin; [2016]
  Nyckelord :Komponentavskrivningar; användbar redovisningsinformation; informationsekonomi; kvalitativa egenskaper.;

  Sammanfattning : Sammanfattning– ”Komponentavskrivningars nytta och kostnader – En studie hos           allmännyttiga bostadsföretag”Datum: 26e maj 2016Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Emma Bräck      Linda LundinTitel: Komponentavskrivningars nytta och kostnader – En studie hos allmännyttiga bostadsföretagHandledare: Stefan SchillerNyckelord: Komponentavskrivningar, användbar redovisningsinformation, informationsekonomi, kvalitativa egenskaper.Frågeställning: Hur uppfylls de kvalitativa egenskaperna och kostnadsbegränsningen när komponentavskrivningar tillämpas i de allmännyttiga bostadsföretagen?Syfte: Syftet är att utreda om tillämpningen av komponentavskrivningar bidrar till nytta för de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning och vilka kostnader som tillämpningen av komponentavskrivningar ger upphov till. LÄS MER

 2. 2. Vem är Vegorätt? En experimentell studie av förekomsten av stereotyper i reklambilder och konsumenters attityder gentemot vegetarisk mat

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Hellberg; Emelie Lundqvist; Moa Rydlöv; [2016]
  Nyckelord :Stereotyper Vegetarisk mat Consumer Culture Theory Reklambilder Attityder; Business and Economics;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Who is Vegorätt? An experimental study of the relationship between stereotypes in advertisements and consumers’ attitudes towards vegetarian foodSeminar date: 2016-05-25Course: FEKN90, Master Thesis in Business Administration - Marketing, 30 ECTSAuthors: Sarah Hellberg, Emelie Lundqvist, Moa RydlövAdvisor: Clara GustafssonKey words: Stereotypes, vegetarian food, Consumer Culture Theory, advertisement, attitudes.Purpose: To investigate whether the presence of persons respectively stereotypes in advertisements can influence consumers’ attitudes towards vegetarian food. LÄS MER

 3. 3. Ökad statlig reglering av revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Berglund; Amanda Frennesson; Rebecca Råk; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : TITLEIncreased Statutory Regulation in the Audit Industry – A Case Study about AttitudesSEMINAR DATE26th of May 2016COURSEMaster Thesis in Business Administration, accounting and auditing, 30 ECTSAUTHORSLinnéa Berglund, Amanda Frennesson, Rebecca RåkADVISORKristina ArtsbergKEYWORDSAccounting Profession, Attitude, Audit, Statutory, RegulationPURPOSEThe purpose of the thesis is to examine what kind of attitudes, that exist towards statuatoryregulation in the audit industry, as well as which attitudes that dominate the outcome of thelegislative procedure.METHODOLOGYA case study with qualitative strategy has been conducted. LÄS MER

 4. 4. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :resistance; Eng: Resistance to change; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract TitleFollowers in Disguise - A study about how resistance to change evolves with timeSeminar date25th of June, 2016. Lund University, SwedenCourseMaster thesis in Business Administration, Organization & Change Management, 30 University Credit Points (30 ECTS)AuthorsAmanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena UgglaAdvisorNadja SörgärdeKeywordsResistance to change, resistance, relationship, time, employeesPurposeThe aim of this study is to contribute to a greater understanding of resistance to change in general. LÄS MER

 5. 5. Influera mera : En studie om olika aktörers syn på digital marknadsföring genom influencers via sociala medier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hero Eliassi Sarzeli; Emma Jändel; [2016]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencers; social media; digital marketing; Influencer marketing; influencers; sociala medier; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Författare: Hero Eliassi & Emma JändelHandledare: Åsa LindströmExaminator: Bertil HulténKurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2016.Forskningsfråga: Hur ser olika aktörer på användandet av influencers sociala mediekanaler i digital marknadsföring?Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera användandet av influencers och deras sociala mediekanaler i digital marknadsföring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet master thesis in business administration.

Din email-adress: