Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 2. 2. Business of “another World” – Virtual Reality (VR) : “Influence of Virtual Reality on the competitive advantage for firms”

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Dominik Ruggenthaler; Maximilian Waidhofer; [2017]
  Nyckelord :VR planning; co-creation; experience; competitive advantage; architecture;

  Sammanfattning : Abstract Title: Business of “another World” – Virtual Reality (VR): Influence of Virtual Reality on consumer experience, co-creation and competitive advantage Course: Thesis for Master Degree in Business Administration Authors: Dominik Ruggenthaler and Maximilian Waidhofer Supervisor: Maria Fregidou-Malama, PhD Examiner: Akmal S. Hyder, PhD Date: 2017/06/01   Purpose: This study’s aim is to examine the influence of VR in the field of architecture and its contribution to create competitive advantages. LÄS MER

 3. 3. Recept på differentiering : En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Enblom; Anita Music; [2017]
  Nyckelord :Differentiation; differentiation strategies; loyalty; behavioral loyalty; attitude loyalty; pharmacy; Differentiering; differentieringsstrategier; lojalitet; beteendelojalitet; attitydlojalitet; apotek;

  Sammanfattning : Titel: Recept på differentiering – En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden Författare: Elin Enblom & Anita Music Handledare: Richard Afriyie Owusu Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete på magisternivå 30 hp. Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT2017. LÄS MER

 4. 4. Exploring Wellbeing in Small and Unconventional Dwellings : Understanding living in small and unconventional dwellings through a multi- dimensional perspective of space

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elias Gentili; [2017]
  Nyckelord :Small space living; tiny house movement; compact housing; micro homes; unconventional dwellings; healthy homes; experienced wellbeing at home; organization theory; space theory; influence of spatialities;

  Sammanfattning : Master thesis, Master of science in Innovation through Business, Engineering and Design with specialization in Business Administration Field of research: Business Administration, School of Business & Economics University: Linnaeus University, Växjö, Sweden Course code: 5FE07E Semester: Spring 2017 Author: Elias Gentili Examiner: Saara Taalas Tutor: Lena Olaison Title: Exploring Wellbeing in Small and Unconventional Dwellings Subtitle: Understanding living in small and unconventional dwellings through a multi- dimensional perspective of space Background: Urbanization and densification is happening in practically all parts of the world. Cities are becoming bigger, and questions about accessibility to the urban areas is a concern. LÄS MER

 5. 5. Factors that affect conflict in a cultural diversified workforce: The case of the shipping company Seascope

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ioannis Siarapis; [2017]
  Nyckelord :intercultural communication; yacht; conflict; cultural diversity management; shipping industry.;

  Sammanfattning : Title: Factors that affect conflict in a cultural diversified workforce in the shipping industry: The case of the shipping company Seascope Level: Master thesis in Business Administration Author: Ioannis Siarapis Supervisor: Maria Fregidou-Malama Examiner: Akmal Hyder Purpose: The purpose of the study is to investigate factors that affect conflict in a workforce characterized by cultural diversification in the shipping industry. Methodology: A qualitative approach was used. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet master thesis in business administration.

Din email-adress: