Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 2. 2. Recept på differentiering : En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Enblom; Anita Music; [2017]
  Nyckelord :Differentiation; differentiation strategies; loyalty; behavioral loyalty; attitude loyalty; pharmacy; Differentiering; differentieringsstrategier; lojalitet; beteendelojalitet; attitydlojalitet; apotek;

  Sammanfattning : Titel: Recept på differentiering – En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden Författare: Elin Enblom & Anita Music Handledare: Richard Afriyie Owusu Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete på magisternivå 30 hp. Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT2017. LÄS MER

 3. 3. Styrning under tillväxt : en fallstudie på ett tillverkande företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elise Pålsson; Ulrika Rehnström; [2017]
  Nyckelord :management control system; growth; manufacturing company; information; Styrsystem; tillväxt; tillverkningsföretag; information;

  Sammanfattning : Examensarbete, 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Fördjupning Controller, 4FE18E Titel: Styrning under tillväxt - en fallstudie på ett tillverkande företag Författare: Elise Pålsson och Ulrika Rehnström Handledare: Fredrik Karlsson Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund: Det ständiga behovet av förändring karakteriserar dagens marknad och företag måste anpassa sig efter omvärlden. Styrsystemets uppgift är att förse företag med information inför beslutsfattande och för att motivera de anställda. LÄS MER

 4. 4. How To Get Started Redefining Productivity within Energy Use

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caitlin Bengtsson; Jacob Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Energy reduction program; Creating Shared Value; Energy efficiency; CSV; Redefining productivity; How to get started; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: How to get started redefining productivity within energy use: A multiple case study of how large tech companies in Silicon Valley get started with creating shared value initiatives for improved energy efficiency Seminar date: 2015-05-26 Course: FEKN90, Degree Project, Master level in Business Strategy, Business Administration, 30 University Credit Points (30ECTS) Authors: Caitlin Bengtsson and Jacob Carlsson Supervisor: Matts Kärreman Key words: Creating shared value, CSV, redefining productivity, energy efficiency, energy reduction program, how to get started Purpose: The purpose of this thesis is to identify the operational steps of how to get started with an energy reduction program. By identifying these steps, this thesis aims to develop the usability and depth of the creating shared value framework. LÄS MER

 5. 5. How to eliminate non-value added activities within eGrocery : A case study at a global grocery supplier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandra Valhed; Daniella Pavkovic; [2017]
  Nyckelord :eGrocery; non-value added;

  Sammanfattning : Course: Master thesis in Business Administration and Economics, Major of Logistic, 30 hp, 4FE19E, VT17 Authors: Daniella Pavkovic & Alexandra Valhed Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: How to eliminate non-value added activities within eGrocery - a case study at a global grocery supplier Background: An increase in eGrocery usage has occurred due to a more stressful every day living with busy schedules and the desire to save time (Emec, Catay and Bozkaya 2015). Companies are getting involved with eGrocery primary to strengthening the consumer loyalty (Saskia, Marei and Blanquart 2016). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet master thesis in business administration.

Din email-adress: