Sökning: "automatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet automatisering.

 1. 1. Robotprocessautomatisering i offentlig verksamhet : betydande faktorer vid beslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bossy Trimark; Henrik Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Robotprocessautomatisering; offentlig sektor; RPA; TOE; processautomatisering; technology-organization-environment; beslutsfaktorer; teknikimplementering;

  Sammanfattning : Automatisering med robotar blir mer relevant och förväntas öka framgent. Befintlig forskning på området fokuserar på privata organisationer och effekten av automatiseringen. LÄS MER

 2. 2. Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tanja Balic; Hossein Ebrahimi; [2017-10-30]
  Nyckelord :Digital transformation; Digital transformation domains; Automation; Innovation process; Innovation strategy;

  Sammanfattning : Digital transformation är ett stort steg för alla företag. För att överleva i en hårdkonkurrensutsatt marknad där ny teknologi dyker upp hela tiden, tvingas företagen attanpassa sig snabbt till förändringar. Åt andra sidan är det inte lätt att byta processer, särskilti de stora företagen. LÄS MER

 3. 3. Automation - Ett stöd eller substitut för den mänskliga arbetskraften? En studie om tillämpning av automation inom tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rebecca Eriksson Ställvik; Helena Frones; [2017-09-05]
  Nyckelord :Automation; digitalisering; arbetsetik; tjänsteföretag; effektivisering; personalpåverkan;

  Sammanfattning : It is a fact that digitalisation have revolutionized and transformed the way humans liveand communicate. The digital development has not only had an impact on peoples’general lives but also impacted the workspace where more work has been automatedbecause of the economic benefits. LÄS MER

 4. 4. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER

 5. 5. Spektrumanalys och Dynamiska Management-system med Cisco Radio Resource Management och CleanAir

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jessica Berglund; Marielle Gallardo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Interference is one of the most common causes of performance issues and reliability issues in wireless networks. Interference and background noise can be localized by performing spectrum analysis to measure amplitude and frequency characteristics of electromagnetic signals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet automatisering.

Din email-adress: