Sökning: "folke"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet folke.

 1. 1. Asymmetric Wealth Effects on Consumption: A Threshold Cointegration Approach on Swedish Households

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jan Folke Wülfers; [2017]
  Nyckelord :wealth effects; private consumption; PIH; cointegration; M-TAR model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Recognising the macroeconomic importance of private consumption, this thesis aims at examining possible forces that drive changes the level of households’ consumption. I do so by analysing the relationship of housing wealth, financial wealth, and consumption of households in Sweden in the short and long run. LÄS MER

 2. 2. URBAN FOREST - A scout cabin in the city that strengthens the connection between youngsters and nature

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Jenny Folke; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Resiliens : En studie om diskrepansen mellan begreppet resiliens och den empiriska tillämpningen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenna Norman; [2016]
  Nyckelord :Resilience; engineering technical resilience; ecological resilience; socio-ecological resilience; practical; cooperation; Resiliens; ingejörsteknisk resiliens; ekologisk resiliens; socio-ekologisk resiliens; praktiskt; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att genom enkäter undersöka om det finns en diskrepans mellan det teoretiska begreppet resiliens och den empiriska tillämpningen. För att besvara denna fråga undersöks följande delfrågor: Vad ingår i olika teoretiska resiliensbegrepp? Hur ser innebörden av resiliensbegreppet ut hos svenska krishanteringsaktörer idag? Hur arbetar svenska krishanteringsaktörer för resiliens för att göra städer säkrare i framtiden? Denna studie ska vara till hjälp för krishanteringsaktörer i deras förståelse för vad resiliensbegreppet är och finna kunskap i dessa tre resilienskoncept för att kunna använda det i sitt praktiska arbete när de talar om att arbeta för resiliens. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av metoden kunddrivet inköp : Inkludering av egentillverkade artiklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Felicia Andersson; Amanda Folke; [2016]
  Nyckelord :CDP-method; material handling; SWOT-analysis; supply chain; make- or-buy analysis; value stream mapping; production layout; total cost of ownership; KDI-metoden; materialhantering; SWOT-analys; försörjningskedja; värdeflödeskartläggning; produktionslayout;

  Sammanfattning : Syfte– Studiens syfte var att utveckla KDI-metoden till att även inkludera egentillverkade artiklar. För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i tre frågeställningar:Vilka data och analysverktyg i KDI-metoden berör egentillverkade artiklar?Vilka verktyg bör tillkomma i fas två för att kunna analysera egentillverkadeartiklar?Vilken ytterligare data bör tillkomma i fas ett för att kunna inkluderaegentillverkade artiklar?Metod– Tillvägagångssättet för studien innefattade en litteraturstudie, en fallstudie samt en analytisk konceptuell ansats. LÄS MER

 5. 5. Investment Evaluation for Small ScaleInformation Systems

  Master-uppsats, KTH/Organisation och ledning

  Författare :MATTIAS FOLKE; [2015]
  Nyckelord :IT; Information Technology; IS; Information System; Evaluation; Small Scale;

  Sammanfattning : This paper presents a set of factors to consider when conducting investment evaluations for small scale IT systems. These factors have been derived by combining information from an extensive literature review, a single case study and an external expert. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet folke.

Din email-adress: