Sökning: "Erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 9550 uppsatser innehållade ordet Erfarenheter.

 1. 1. Pappors erfarenheter av att vara delaktiga i sitt barns vård

  Magister-uppsats,

  Författare :David Johansson; Daniel Kjellberg; [2017-07-13]
  Nyckelord :Barnsjukvård; delaktighet; familjefokuserad omvårdnad; pappor; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : AbstractBackground: In today's child care is a given fact that parents are with their children duringhospitalization. Previous research on parents 'experiences of being involved highlights mainlythe mothers' experiences. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser under det första yrkesverksamma året

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Petersson Hübinette; Victoria Samuelsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Novis sjuksköterska; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; erfarenheter; socialisering; lärandeprocessen; arbetsvillkor; handledning; ledarskap; Newly graduate nurses; first year of practice; experiences; socialization; learning; working conditions; supervision; leadership;

  Sammanfattning : The nursing programme and the nursing profession has gone through development over thelast century. The education in Sweden is both academic and professional training and generatea “License for Registered Nurses”. The new graduated nurse undergoes a transition fromnovice to competent nurse. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av kostförändringar vid endometrios

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Vennberg Karlsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Endometrios; kostförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe the experience of health after diet changes inpersons with endometriosis.Background: Endometriosis is a condition that affects about 10 procent of all persons with femalegenital. The most dominant symptom is pain during menstruation. LÄS MER

 4. 4. ”Hallå, det är jag som är patienten!” - En litteraturöversikt om barns delaktighet i vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Klerfalk; Therese Lilja; [2017-07-03]
  Nyckelord :Delaktighet; kommunikation; barn; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : En stor del av patienter inom vården utgörs av barn. Barn anses idag vara kompetenta individer vilka har rätt att ta del av information som rör dem. De har även rätt att uttrycka sina åsikter, vilka ska tas i beaktning utifrån ålder och mognad. Barnet står dock i beroendeställning till sina föräldrar såväl som till sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Lyft av liggtimmerhus. Timmermannens erfarenheter och metoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Joacim Hedman; [2017-07-03]
  Nyckelord :jack; jacking; lifting; loghouse; timberhouse; carpenter; domkraft; lyft; frilägga; timmerman; timmerhus; timmerstomme; liggtimmer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Erfarenheter.

Din email-adress: