Sökning: "Erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 9107 uppsatser innehållade ordet Erfarenheter.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA BEDÖMNINGSINSTRUMENT INOM HEMSJUKVÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Paulina Bonsfills; Caroline Wiberg; [2017-05-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; assessment; assessment tool; home health care;

  Sammanfattning : BakgrundSom underlag till sina bedömningar behöver arbetsterapeuten samla in information om patientens problem och resurser vilket kan ske med hjälp av bedömnings-instrument. Arbetet inom hemsjukvården är komplext och det finns idag lite kunskap om hur arbetsterapeuter inom detta verksamhetsfält använder sig av bedömningsinstrument i den kliniska vardagen. LÄS MER

 2. 2. ”DET DÄR SOM HÄNDE” - En narrativ diskursanalys av 10 års dagboksinlägg skrivna av en överlevare av sexuellt våld.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Frithiofsson; [2017-05-05]
  Nyckelord :Sexuellt våld; narrativ; identitet; diskurs; berättelse;

  Sammanfattning : Att utforska vad dagboksinlägg, som spinner över 10 år, från en överlevare av sexuellt våld kan säga om rådande samhälleliga diskurser kring sexuellt våld och dess aktörer - samt hur dessa diskurser och hur de upplevs av informanten kan ha förändrats över tid. Materialet har analyserats främst genom Margaret Somers teorier kring narrativ identitet, Monika Edgrens teorier om diskursers begränsningar av kommunikativa praktiker, samt ett konceptualiserande av Ninni Carlssons kriterier för Avslöjandets tid. LÄS MER

 3. 3. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 4. 4. ”Man får vara lite linjedomare” - Om terapi med par som vill avsluta sin kärleksrelation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; [2017-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje år skiljer sig omkring 20 000 par i Sverige och trots att drygt en tiondel av familjerådgivningens samtal berör separationsarbete, är forskningen om terapi vid skilsmässa begränsad. Studiens syfte var att undersöka psykologers erfarenheter av att arbeta terapeutiskt med par som vill avsluta sin kärleksrelation och vad som upplevs verksamt. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av flykten till Sverige samt deras upplevelser av att vara här idag - En intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mostafa Hosseini; [2017-04-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker afghanska ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av flykten till Sverige, deras upplevelser av att vara här idag samt deras tankar inför framtiden. Sex personer deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades med tematisk analys som resulterade i fem huvudteman: Förlust och oberäknelighet, I skuggan av flykten, Identitet över tid, Förståelse och tid och Att vara agent i sitt eget liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Erfarenheter.

Din email-adress: