Sökning: "Fysisk"

Visar resultat 1 - 5 av 4714 uppsatser innehållade ordet Fysisk.

 1. 1. Att ha varit på flykt : En kvalitativ studie om transferfasens betydelse för immigranters hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Cecilia Eriksson; Jeanette Hillman; [2017]
  Nyckelord :Refugees; transfer- phase; mental and physical health; coping; strategies; Flyktingar; transferfas; psykisk och fysisk hälsa; coping; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats var att belysa ämnet transferfasen och undersöka hur transferfasen påverkar vuxna immigranters psykiska och fysiska hälsa. För att fånga ämnets subjektiva dimension genomfördes semistrukturerade intervjuer med två kvinnor och fyra män. LÄS MER

 2. 2. Vad är hållbar havsplanering? : Synen på hållbarhet på nationell och kommunal nivå

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lina Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :hållbarhet; havsplanering; fuzzy concepts; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Havsplanering sker på både nationell och kommunal nivå och båda planeringsnivåer strävar mot målet hållbar utveckling. Kommuner och stat planerar samma havsområde varför det är önskvärt att planeringen stämmer överens. LÄS MER

 3. 3. Väsentlig anknytning : En analys av HFD:s domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andres Hermander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En person kan bli antingen obegränsad eller begränsad skattskyldigför sina inkomster. Det som blir avgörande är (1) om en person är bosatt i Sverige, (2) stadigvarande vistas i Sverige eller (3) har väsentlig anknytning på grund av att personen tidigare har varit bosatt här. LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård i hemmet : Anhörigas upplevelser av att vårda sin partner

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Hilda Franzén; Sofie Palmquist; [2017]
  Nyckelord :hälsopåverkan; litteraturöversikt; oro; otillräcklighet; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga som vårdar sin partner palliativt i hemmet har egna behov, skilda från patientens, de behöver få ett idividuellt anpassat bemötande och stöd av sjukskösterskor. Syfte: Att beskriva anhörigas uppleveser av att vårda sin partner palliativt i hemmet. LÄS MER

 5. 5. "Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat" : Konsekvenser av visionsstyrning i den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karolina Rosén; [2017]
  Nyckelord :Strategisk planering; vision; planerarprofession; institutionalisering; socialt kapital; stigberoende; Älvstranden; Frihamnen; stadsbyggnadsideal.;

  Sammanfattning : Den strategiska planeringen har fått allt större genomslag som en konsekvens av den utveckling som sker i samhället och runt om i världen. Urbanisering, förändrat klimat och utvecklad digitalisering är några av de stora trender som påverkar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fysisk.

Din email-adress: