Sökning: "Fysisk"

Visar resultat 1 - 5 av 4490 uppsatser innehållade ordet Fysisk.

 1. 1. ”JAG SKA SLÅ NER HENNE MED MIN STYRKA” Så framställs kvinnliga boxare i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Oscarsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Boxning; genus; framställning; kvällspress; normativ femininitet; hegemonisk maskulinitet; kvinnlig maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Malin SveningsonKursansvarig: Malin SveningsonSidantal: 46Antal ord: 17 734Nyckelord:Boxning, genus, framställning, kvällspress, normativ femininitet, hegemonisk maskulinitet, kvinnlig maskulinitet.Syfte: Syftet med studie är att undersöka hur kvinnliga boxare framställs i svensk pressunder 2016. LÄS MER

 2. 2. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ARBETSRELATERAT HOT OCH VÅLD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Pålsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Arbetsrelaterat våld; känslor av rädsla; maktlöshet; påverkan på patientvård; känslor inför sitt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterat våld beskriver våld som en aggressiv handling som är riktad moten person i tjänst och som får en fysisk och psykisk negativ påverkan på hälsan och förmågantill yrkesutövande. Syfte: Att belysa vilka personliga och yrkesmässiga konsekvenserarbetsrelaterat våld får för sjuksköterskan som möter detta i sin yrkesutövning. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors följsamhet till riktlinjer gällande graviditet och obesitas inom mödrahälsåvården – En Journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Kasenova; Jannice Westerlund; [2017-01-26]
  Nyckelord :Obesitas; Övervikt; Graviditet; PM; Riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ökad förekomst av övervikt bland befolkningen i världen ställer ökade krav på hälso- och sjukvården. För gravida kvinnor innebär övervikt ökade risker för både mor och barn i samband med graviditet och förlossning. En begränsad viktuppgång för kvinnor med inskrivnings-BMI ≥30 har visat sig kunna reducera riskökningen. LÄS MER

 5. 5. Exergames - kanon eller kalkon? En litteraturstudie om att använda exergames i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Elvira Ljeskovica; Natalie Ohlsson; Sara Sadik; [2017-01-12]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; IKT; Exergames; Motivation; Lärande; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) blir en allt större del av undervisningen i skolan, dock är lärares kompetens inom området idag relativt lågt. Införande av IKT i skolan påverkar alla skolämnen och därmed även Idrott och hälsa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fysisk.

Din email-adress: