Sökning: "varje"

Visar resultat 1 - 5 av 9905 uppsatser innehållade ordet varje.

 1. 1. ”HÅLLER DU MED? DELA GÄRNA!” En studie av riksdagspartiernas kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Busck; Filippa Dahlkild; [2017-02-15]
  Nyckelord :Facebook; social media; political communication; mediatization; media logic;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Uppdragsgivare: JMG, Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation,Göteborgs Universitet.Handledare: Gustav PerssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 53Antal ord: 19 970Nyckelord: Facebook, social media, political communication,mediatization, media logicSyfte: Syftet är att analysera hur relationen mellan medier, medborgare och politik tar sig i uttryck genom politisk kommunikation på socialamedier. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Mattsson; Natalie Lindevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Barn; Barnmisshandel; Sjuksköterska; Omvårdnad; Erfarenheter; Kunskap; Identifikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse under vårdtiden av att ha ett barn sjukt i cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ottilia Stolpe; Sofia Rönsberg; [2017-02-13]
  Nyckelord :Föräldrar; upplevelse; känslor; barncancer; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige drabbas varje år ett så stort antal som 300 familjer av en cancerdiagnos därbarn i familjen insjuknat. Forskning belyser att när ett barn insjuknar är det indirekt en hel familjmed föräldrar, barn och släkt som drabbas av cancern. Föräldrarna kan under deras barns vårdtidsjälva få olika tillstånd av ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Hjärt-lungräddning inför närståendes ögon: sjuksköterskans erfarenhet och inställning av HLR i närvaro av närstående

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Matteusson; Mikaela Jonsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :HLR; sjuksköterska; närstående; erfarenhet; inställning;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige inträffar varje år cirka 2600 hjärtstopp på sjukhus, varav cirka entredjedel av de drabbade lever efter 30 dagar. Den viktigaste behandling vid hjärtstopp är atttidigt påbörja hjärt-lungräddning (HLR). LÄS MER

 5. 5. Att få ett svårt besked: En litteraturstudie om erfarenheter av att få en bröstcancerdiagnos

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Almryd Elieson; Ida Alverbo; [2017-02-13]
  Nyckelord :Svårt besked; diagnos; bröstcancer; kris; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Varje dag får 20 kvinnor i Sverige besked om att de har bröstcancer. En traumatisk kris kan uppstå vid beskedet. Tiden mellan diagnosbesked och behandlingsstart anses som den svåraste. SYFTE: Att belysa erfarenheter av att få en bröstcancerdiagnos. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet varje.

Din email-adress: