Sökning: "varje"

Visar resultat 1 - 5 av 9735 uppsatser innehållade ordet varje.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarn i sorg : En intervjustudie om förskolans möjligheter till hjälp och stöd i bemötandet av barn som mist en familjemedlem genom dödsfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Sjöbäck; Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sorg; bemötande; död; förskola; handlingsplan;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur pedagoger säger sig bemöta barn som mist en familjemedlem genom dödsfall och om det finns en handlingsplan som kan vara till hjälp. Det kommer även utifrån Cullbergs kristeori redovisas de olika faserna som barnen går igenom vid en kris, samt de olika reaktionerna som kan uppkomma. LÄS MER

 3. 3. Kreditbedömning vid konkurser och varningssignaler : Att förutspå konkurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hasan Kilic; Eloi Munezero; [2017]
  Nyckelord :Bankruptcy; bankruptcy prediction; foresees bankruptcy; signal theory; information asymmetry; financial key figures; non-financial key figures; survival.; Konkurs; konkursprediktion; förutspå konkurs; signalteori; informationsasymmetri; finansiella nyckeltal; icke-finansiella nyckeltal; fortlevnad;

  Sammanfattning : Varje år går tusentals företag i konkurs, vilket innebär förluster för samhället i stort och för de intressenter som på något sätt kan förknippas till företaget. För banken som lånar ut krediter till företag som går i konkurs innebär det kreditförluster om det inte finns säkerheter som täcker lånet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av slingträning i Redcord® på balans- och gångförmåga samt fallrädsla hos en individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Paulina Olausson; Hanna Rissanen; [2017]
  Nyckelord :Gångförmåga; Postural Kontroll; Rehabilitering; Slingträning; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 23 000 individer av stroke, vilket kan leda till flera funktionsnedsättningar till exempel försämrad balans- och gångförmåga samt fallrädsla. Fysioterapeuter har en betydande roll i rehabilitering, då interventioner bidrar till ökad självständighet och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :geofysiska mätningar; kemi; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet varje.

Din email-adress: