Sökning: "varje"

Visar resultat 1 - 5 av 10672 uppsatser innehållade ordet varje.

 1. 1. EGENINTRESSSE ELLER SAMARBETSVILJA? En kvantitativ studie om varför ambitionsnivån i staters klimatpolitiska löften skiljer sig åt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Nestlog; [2017-08-09]
  Nyckelord :miljöpolitik; klimatpolitiska löften; ; UNFCCC; Parisavtalet; neorealism; neoliberalism;

  Sammanfattning : Genom att nästan samtliga av världen länder undertecknade Parisavtalet finns nu en gemensam klimatpolitisk målsättning: den globala medeltemperaturen ska hållas under 2 graders ökning i jämförelse med den preindustriella nivån. För att uppnå detta har varje stat formulerat löften om de utsläppsminskningar de utlovade. LÄS MER

 2. 2. Dags att checka in och ut! En observationsstudie om följsamheten till WHO:s checklista för säker kirurgi.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Gustafsson; Cecilia Holmberg; [2017-08-09]
  Nyckelord :WHO:s checklista; patientsäkerhet; kommunikation; teamarbete; perioperativ vård; WHO checklist; patient safety; communication; teamwork; perioperative care; theatre nurse s profession;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år genomförs det cirka 700 000 operationer i Sverige. Som patient på en operationsavdelning föreligger det en risk att drabbas av vårdskada. Teamarbete, kommunikation och preventivt säkerhetsarbete ligger till grund för att minska risken att skador uppstår. LÄS MER

 3. 3. Algoritmbaserad handel - En studie om digitaliseringen av marknaden för privat sparande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jim Johansson; Emil mattsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beroende på individers preferenser så finns det ett flertal alternativ för att placera sina likvida medel, där varje alternativ har både positiva och negativa drag. I Sverige är den vanligaste sparformen fonder. LÄS MER

 4. 4. Incitamentssystem hos de tre marknadsledande svenska försäkringsbolagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Idehed; Johanna Viklund; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en empirisk studie hos de tre största försäkringsbolagen i Sverige. Syftet medstudien är att identifiera och analysera likheter och skillnader mellan de marknadsledandesvenska försäkringsbolagen och deras respektive incitamentssystem för att uppnåkundnöjdhet. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av en mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Fagerlund; Anna Pettersson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Mastektomi; upplevelse; kvinnor; identitet; självbild; kroppsbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas omkring 9000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Bröstcancerbehandlas vanligen med kirurgi där hela eller delar av bröstet tas bort. Det kirurgiskaingreppet lämnar bestående men för kvinnan i form av en förändrad kropp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet varje.

Din email-adress: