Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 1. Mamma, pappa, barn : En kvalitativ läroboksanalys med fokus på familjekonstellationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ros; Stella Edlund; [2017]
  Nyckelord :familjekonstellationer; kärnfamilj; heteronormativitet; genus; normkritisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka framställningen av familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus i läroplaner och läroböcker över tid. Undersökningen har avgränsats till att analysera det första kapitlet “Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo-94 och Lgr-11 samt åtta läroböcker i engelska som riktar sig mot årskurs fyra. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemslärarens yrkesroll : en studie av fritidshemslärarens yrkesroll och lärarlegitimationen

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Bukhari Noreen; Millberg Mats; [2016]
  Nyckelord :leisure-time teachers; mission; experience; changes; : Fritidshemslärare; uppdrag; kompetens; erfarenhet; förändring; lärarlegitimation;

  Sammanfattning : I det här arbetet kommer vi att belysa fritidshemslärarens yrkesroll och fritidshemmets utveckling från 1990-talet fram tills i dag. Vi kommer använda forskning av bland andra Finn Calander och Ann Pihlgren vilka har undersökt och diskuterat fritidshemmets utveckling genom 1900-talet. LÄS MER

 3. 3. I vems hand ligger makten? : En undersökning av formuleringsarenans påverkan på transformeringsarenan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Wendel Örtqvist; [2016]
  Nyckelord :Betyg; bedömningsstöd; innehållsanalys; läroplansteori; reformer;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om reformen från 2011 om betyg i årskurs 6 påverkade läromedelsförfattarna för matematik i grundskolan. Särskilt studeras reformen påverkade dem att ändra innehållet i lärarhandledningar i matematik så som att lägga till eller utvidga avsnitten om bedömning och bedömningsstöd. LÄS MER

 4. 4. Läroplanens dramatiska kurva : En dramapedagogisk läsning av Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jack Dahlby; [2016]
  Nyckelord :educational drama; curricula; dramapedagogik; drama; läroplan;

  Sammanfattning : This study investigates what value educational drama is given in the current national curricula for the compulsory school in Sweden, Lgr 11 and how that relates to a similar study of the four previous curricula. The background to the study presents Mia Marie F. LÄS MER

 5. 5. Läroböcker i matematik under åren 1986-1993 och 1998-2004 : Läroböckers innehåll sett i relation till nationella skolreformer och internationella undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Niklas Reinholdsson; Henrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Läroboksanalys; läroplansteori; matematik; reformer; TIMSS;

  Sammanfattning : 1980- och 1990-talet omfattades av flertalet reformer av skolan, såsom en ny läroplan, decentraliseringen och avskaffandet av den statliga läromedelsgranskningen, vilket kom att påverka bland annat matematikundervisningen. Under denna period genomfördes även TIMSS-undersökningar som testade elevers kunskaper i matematik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet LpO 94.

Din email-adress: