Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. Borde djurplågeri anses vara ett artbrott? - En kritisk analys av rättsläget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eline Palm; [2017]
  Nyckelord :Djurplågeri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Djurplågeri ses i allmänhet inte som ett artbrott efter det prejudicerande rättsfallet NJA 2006 s.339. Min uppsats undersöker om det finns goda rättsliga skäl till att betrakta djurplågeri som ett artbrott. LÄS MER

 3. 3. Djurskyddslag i djurens eller människans intresse? - En analys av förslag till ny djurskyddslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Hansson Ganslandt; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; förvaltningsrätt; straffrätt; djurskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2011, a report was handed to the government of that time with a proposal for a new law on animal protection, but still, six years later, only a few reforms have been passed. The purpose of this essay is to examine what perspectives on animal rights have formed the law-making process to several suggestions on reforms of the law on animal protection. LÄS MER

 4. 4. Beskrivning av Kolmårdens stallgödsel : Hantering och biogaspotential

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :David Hansen; [2017]
  Nyckelord :biogas; manure; zoo; biogas potential; manure spreading; biogas; stallgödsel; djurpark; biogaspotential; gödselspridning;

  Sammanfattning : Stallgödsel består av spillning, gödselvatten, urin och strömaterial. Miljö- och hälsoskadliga ämnen kan också förekomma i form av antibiotikarester eller patogener. Det är därför viktigt att gödselhanteringen sköts på korrekt sätt för att undvika att de skadliga ämnena vållar miljö- och hälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Defining the terms : resistance, tolerance and resilience

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Maria Rodriguez Arriola; [2017]
  Nyckelord :resistens; tolerans; parasiter; motståndskraft; antibiotika;

  Sammanfattning : Farm animals are constantly exposed to different parasite infections. An increased resistance against drugs used against parasites along with a bigger demand for or-ganic food (with restricted use of drugs) and, a need for increased food security and safety makes it necessary to develop alternative methods to combat parasitic diseases. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djurens.

Din email-adress: