Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. Borde djurplågeri anses vara ett artbrott? - En kritisk analys av rättsläget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eline Palm; [2017]
  Nyckelord :Djurplågeri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Djurplågeri ses i allmänhet inte som ett artbrott efter det prejudicerande rättsfallet NJA 2006 s.339. Min uppsats undersöker om det finns goda rättsliga skäl till att betrakta djurplågeri som ett artbrott. LÄS MER

 3. 3. Age dependent costs of reproduction in a sexually dimorphic species : male fallow deer as an example

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Linn Lindström; [2017]
  Nyckelord :dama dama; cost of reproduction; home range size; sexual dimorphism;

  Sammanfattning : Energy and time are two of the most important factors limiting the investment spent on reproduction for an organism. Due to this limitation, individuals have to balance between using energy for maintenance or growth and using it for reproduction. LÄS MER

 4. 4. En enkätstudie om köttkonsumenters val av kött : med hänsyn tagen till miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Helene Larsson; Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Kött; Konsumenter; Miljö; Ursprung; Kunskap; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige äter vi i dagsläget cirka 85 kg kött per person och år, vilket innebär en ökning med 34 % sedan 1980. Köttkonsumenter kan påverka miljön genom att minska sin köttkonsumtion eller göra ett annat val av kött. LÄS MER

 5. 5. Djurskyddslag i djurens eller människans intresse? - En analys av förslag till ny djurskyddslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Hansson Ganslandt; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; förvaltningsrätt; straffrätt; djurskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2011, a report was handed to the government of that time with a proposal for a new law on animal protection, but still, six years later, only a few reforms have been passed. The purpose of this essay is to examine what perspectives on animal rights have formed the law-making process to several suggestions on reforms of the law on animal protection. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djurens.

Din email-adress: