Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. Borde djurplågeri anses vara ett artbrott? - En kritisk analys av rättsläget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eline Palm; [2017]
  Nyckelord :Djurplågeri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Djurplågeri ses i allmänhet inte som ett artbrott efter det prejudicerande rättsfallet NJA 2006 s.339. Min uppsats undersöker om det finns goda rättsliga skäl till att betrakta djurplågeri som ett artbrott. LÄS MER

 3. 3. Age dependent costs of reproduction in a sexually dimorphic species : male fallow deer as an example

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Linn Lindström; [2017]
  Nyckelord :dama dama; cost of reproduction; home range size; sexual dimorphism;

  Sammanfattning : Energy and time are two of the most important factors limiting the investment spent on reproduction for an organism. Due to this limitation, individuals have to balance between using energy for maintenance or growth and using it for reproduction. LÄS MER

 4. 4. Djurskyddslag i djurens eller människans intresse? - En analys av förslag till ny djurskyddslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Hansson Ganslandt; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; förvaltningsrätt; straffrätt; djurskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2011, a report was handed to the government of that time with a proposal for a new law on animal protection, but still, six years later, only a few reforms have been passed. The purpose of this essay is to examine what perspectives on animal rights have formed the law-making process to several suggestions on reforms of the law on animal protection. LÄS MER

 5. 5. Hur bra förutsäger kvigors avelsvärden framtida prestationer som kor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :NTM; MIN; avkommebedömning; juverhälsa; mastit; avelsvärde; avkastning; kviga;

  Sammanfattning : Avelsarbetet som genomförs av Viking Genetics är ett samarbete mellan de nordiska länderna Finland, Danmark och Sverige. Det är i detta samarbete, nordisk avelsvärdering – NAV, som avelsmål tas fram och revideras. I juni 2016 fanns det 330 800 mjölkkor registrerade i Sverige, av dessa var cirka 82% anknutna till kokontrollen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djurens.

Din email-adress: