Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. Hinder och drivkrafter med minskad köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Viveca Barker; Victoria Dahlberg; Maja-Lisa Spetz; [2016-08-16]
  Nyckelord :Attityder; matval; köttkonsumtion;

  Sammanfattning : Under en längre tid har svenska och globala myndigheter och organisationer varit eniga omatt köttkonsumtionen måste minska, trots det sker ingen betydande förändring. Sen 1960-talethar köttkonsumtionen istället successivt ökat per person och år. LÄS MER

 3. 3. Ekoföräldern - en studie om svenska småbarnsföräldrars ekologiska livsmedelskonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Lehtonen; Johanna Egvärn; [2016]
  Nyckelord :Konsumtion; konsumentbeteende; ekologiskt; livsmedel; drivkrafter; hinder; småbarnsföräldrar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad som driver svenska småbarnsföräldrar till och hindrar dem från att konsumera ekologiska livsmedel. Frågeställningarna som besvaras under studien är Vilka faktorer driver svenska småbarnsföräldrar till att konsumera ekologiska livsmedel? och Vilka faktorer hindrar svenska småbarnsföräldrar från att konsumera ekologiska livsmedel? För att undersöka detta har en kvalitativ ansats använts vid genomförandet av studien. LÄS MER

 4. 4. Automatic Body Condition Scoring on Dairy Cows of the Swedish red breed

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Gabriella Eva Foschi Lundmark; [2016]
  Nyckelord :dairy cow management; automatic body condition score; three dimensional; ultrasonography; mjölkkors skötsel; automatisk hullbedömning; tredimensionell avbildning; ultrasonografi;

  Sammanfattning : The objective of this MSc thesis was to investigate parameters reported to be associated with dairy cows’ body condition and its changes. A valid reference of a dairy cow’s body condition was to be suggested and investigated for suitability in the development of a 3D imaging based automatic body condition scoring model. LÄS MER

 5. 5. Praktisk parasitkontroll i integrerad ekologisk dikoproduktion : att kontrollera och minska risken för parasitinfektioner genom betesstrategier

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Arvid Lennartsson; Jennifer Sköld; [2016]
  Nyckelord :dikoproduktion; ekologisk; parasitkontroll; betesstrategier; löpmagsmask; lungmask; tunntarmsmask; inälvsparasiter; betesplanering;

  Sammanfattning : I en ekologisk produktion är det inte tillåtet att rutinmässigt och förebyggande avmaska djuren. Istället får djurägaren jobba preventivt med olika betesstrategier för att lägga upp en hållbar betesplan. Det som ska uppnås är att få ett så optimalt utnyttjande av marken som möjligt men inte någon uppförökning av parasitnivån. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djurens.

Din email-adress: