Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. Hur effektiv och säker är en kombination av afoxolaner och milbemycinoxim mot gastrointestinala nematoder hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pegah Heirani; [2018]
  Nyckelord :afoxolaner; milbemycinoxim; nematoder; hund;

  Sammanfattning : Nära relation mellan människor och sällskapsdjur har många fördelar. Men det finns risk för överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. LÄS MER

 2. 2. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 3. 3. Bete eller slåtter i naturliga fodermarker : faktorer som påverkar artsammansättningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ebba Hellstrand; [2017]
  Nyckelord :naturbetesmark; bete; slåtter; skötselmetoder; kärlväxter;

  Sammanfattning : Naturbetesmarker är bland de habitat som innehåller flest kärlväxter i världen. Många av de arter som lever i denna typ av mark har blivit sällsynta och hotade. LÄS MER

 4. 4. Mineraler till svenska får : vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Jibbefors; [2017]
  Nyckelord :enkät; kalcium; fosfor; magnesium; kalium; svavel; natrium; klor; jod; järn; mangan; kobolt; koppar; selen; zink; molybden; krom; bor; fluor; bolus; administrering;

  Sammanfattning : En effektiv och lönsam lammproduktion kräver en balanserad foderstat som täcker djurens behov av essentiella mineralämnen. Dagens utfodringsrekommendationer anses som svårtolkade och en sammanställning saknas. LÄS MER

 5. 5. En enkätstudie om köttkonsumenters val av kött : med hänsyn tagen till miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Helene Larsson; Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Kött; Konsumenter; Miljö; Ursprung; Kunskap; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige äter vi i dagsläget cirka 85 kg kött per person och år, vilket innebär en ökning med 34 % sedan 1980. Köttkonsumenter kan påverka miljön genom att minska sin köttkonsumtion eller göra ett annat val av kött. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djurens.

Din email-adress: