Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. Djurens kulturella betydelse i den gropkeramiska kulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Victoria Gottberg; [2018]
  Nyckelord :The Aland Islands; Gotland; Pitted Ware Culture; animism; Ajvide; Jettböle; Tråsättra; clay figurines; seal; Åland; Gotland; gropkeramisk kultur; animism; Ajvide; Jettböle; Tråsättra; jettbölefigurin; lerfigurin; säl;

  Sammanfattning : As humans we function with a biological side and a psychological side. Both of these sides have their needs. We need to put food in our stomach to stop feeling hungry and we need to give things meaning. LÄS MER

 2. 2. Hur effektiv och säker är en kombination av afoxolaner och milbemycinoxim mot gastrointestinala nematoder hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pegah Heirani; [2018]
  Nyckelord :afoxolaner; milbemycinoxim; nematoder; hund;

  Sammanfattning : Nära relation mellan människor och sällskapsdjur har många fördelar. Men det finns risk för överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. LÄS MER

 3. 3. Älginventering med värmekamera monterad på drönare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Andreas Petersson; Eric Johansson; [2018]
  Nyckelord :drone; thermal camera; moose inventory; drönare; värmekamera; viltinventering; älg;

  Sammanfattning : Utvecklingen av drönare går snabbt och användningsområdena blir allt fler. En idé som har framkommit handlar om att montera en värmekamera på en drönare och flyga över skogen för att inventera älgar. LÄS MER

 4. 4. Djurens betydelse för den äldre människans välbefinnande : En litteraturöversikt om faktorer av välbefinnandet hos patienter inom äldreomsorgen som får djurassisterad intervention som ett komplement i vården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cassandra Ankarsköld-Flück; Nina McCoy; [2018]
  Nyckelord :Animal assisted intervention; Animal assisted therapy; Animal assisted activity; Aged; Well-being; Elderly care; Djurassisterad intervention; Djurassisterad terapi; Djurassisterad aktivitet; Äldre; Välbefinnande; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige har aldrig varit så hög som de senaste åren vilket kommer ställa höga krav på äldreomsorgen. Situationen är komplex och påverkar framförallt patienterna i den kliniska vården. LÄS MER

 5. 5. Hundars betydelse för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Edraki; Cherryl Wabingga- Lehmann; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Alzheimers sjukdom; Djurassisterad terapi; DAT; Djurassisteras intervention; DAI; Djurassisterad aktivitet; DAA; Hundterapi; Hund ar; Canis familiaris; Vårdresultat; Effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är en av världens största folksjukdomar. Sjukdomen karakteriseras av nedsatt kognition, perceptionssvårigheter och personlighetsförändringar. Samtidigt kan demenssjukdomen medföra sekundära symtom såsom depression och aggression. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djurens.

Din email-adress: