Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. Vuxen man i arbetsför ålder : Om internt flyktalternativ i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Hagman; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; asylrätt; Afghanistan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”ETT ENKELT LITET TRÄD” Arbetsterapeuters upplevelser av The Tree Theme Method® som behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Carlsson; Emma Hagman; [2017-03-28]
  Nyckelord :Stress; stressrelaterad psykisk ohälsa; kreativa aktiviteter; Tree Theme Method TTM ; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund En grundläggande princip inom arbetsterapi är behovet av balans i aktivitetslivet för engod hälsa. Stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa i dagens samhälle. Det finnsen tydlig koppling mellan en obalans i vardagliga aktiviteter och ökad stress. LÄS MER

 3. 3. En utvärdering av införandet av agilt arbetssätt inom R&D på Arcam AB

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Maja Arvidsson; Oskar Hagman; Johanna Lindh; Lisa Nyström; Lovisa Rogestedt; Eric Wallhoff; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. TID FÖR INNOVATION : En kvalitativ studie om innovationsledning och stöd för att skapa tid för idéer på Volvo Construction Equipment Technology.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Karin Gustavsson; Amanda Hagman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av Copan EswabTM för viabilitet av bakterier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin;

  Författare :Olof Hannu; Leonardo Hagman; [2017]
  Nyckelord :Eswab; Haemophilus influenzae; Niesseria gonorrhoeae; Fusobacterium nucleatum; specimen transport; Eswab; Haemophilus influenzae; Niesseria gonorrhoeae; Fusobacterium nucleatum; transportmedium;

  Sammanfattning : Bakterier har alltid haft en stor inverkan på mänskligheten. För att diagnostisera bakteriella sjukdomar och behandla dem krävs identifiering av bakterien eller bakteriens relevanta egenskaper. Transportmedium har utvecklats för att hålla bakterierna vid liv från provtagning till analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hagman.

Din email-adress: