Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
  Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

  Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

 2. 2. Skolidrott, varför inte? : Intervjustudie om orsaker till att inte vilja delta på skolidrotten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Hagman; Sofia Tenglin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and compare the perspectives of students and physical education teachers about why students do not want to participate in physical education. We have chosen a qualitative approach including eight interviews, six with students and two with physical education teachers. LÄS MER

 3. 3. Vuxen man i arbetsför ålder : Om internt flyktalternativ i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Hagman; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; asylrätt; Afghanistan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utveckling av belöningssystem för e-hälsoplattform i syfte att motivera hälsofrämjande beteendeförändringar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jennifer Hagman; Amanda Lindell; [2018]
  Nyckelord :LifePod; designprocess; beteendeförändring; belöningssystem; motivation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska vården blir allt mer pressad i takt med att Sveriges befolkning blir äldre och andelen kroniskt sjuka ökar. De utmaningar som detta för med sig har föranlett en redan påbörjad transformation mot en mer digital vård med nya e-hälsotjänster. LÄS MER

 5. 5. The Age Of Experience: A Qualitative Study of the Revitalisation of the Customer’s Physical Retail Experience based on the Example of IKEA

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katharina Bierling; Alexandra Hagman; [2018]
  Nyckelord :Keywords: Customer Experience; Retail Revitalisation; Customer Engagement; Physical Store; Business and Economics;

  Sammanfattning : The entire retail industry is facing drastic changes at the moment: topics such as personalisation and omni-channel are on each management agenda. Additionally, new retail store concepts are continually popping up, and the changing role of store associates causes concerns. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hagman.

Din email-adress: