Sökning: "Error"

Visar resultat 1 - 5 av 2234 uppsatser innehållade ordet Error.

 1. 1. Detecting security related code by using software architecture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Paulius Urbonas; [2018-03-20]
  Nyckelord :Software architecture; security; code detection; machine learning;

  Sammanfattning : This thesis looks into automatic detection of security related code in order to eliminatethis problem. Since manual code detection is tiresome and introduces humanerror we need a more efficient way of doing it. LÄS MER

 2. 2. “Things are moving much quicker” Kandidatuppsats Journalistprogrammet HT 2017 Institutionen för journalistisk, medier och kommunikation Göteborgs Universitet Författare: Martin Wood Robin Ridell Handledare: Gabriella Sandstig – en kvalitativ studie om attityder till felaktigheter och rättningar i nätbaserade nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martin Wood; Robin Ridell; [2018-02-08]
  Nyckelord :journalistik; källor; felaktigheter; rättningar; omedelbarhet; trovärdighet; ansvarighet; journalism; sources; errors; corrections; immediacy; credibility; accountability;

  Sammanfattning : The online news cycle is seemingly only growing more rapid. This in turn is paving the way for harsher competition in reaching the readers. This fast-paced environment naturally increases the risk for more errors to occur, but also presents the opportunity for instant corrections. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationens betydelse vid haverier till sjöss : En analys baserad på haverirapporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Andreas Roos; Peter Stålmarck; [2018]
  Nyckelord :Communication shortage; communication techniques; mental models; grounding; collision; accident report; safety; VTS; pilot; captain; Kommunikationsbrist; kommunikationstekniker; mentala modeller; grundstötning; kollision; haverirapport; säkerhet; VTS; lots; befälhavare;

  Sammanfattning : Antalet haverier som är orsakade av den mänskliga faktorn minskar inte. En del av den mänskliga faktorn ligger i kommunikation mellan olika parter inom sjöfarten, både sjö- och landbaserade. LÄS MER

 4. 4. Object Tracking andInterception System : Mobile Object Catching Robot using StaticStereo Vision

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Simon Calminder; Mattew Källström Chittum; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; Stereo vision; Magnetometer; Color recognition; Mekatronik; Stereoseende; Magnetometer; Färgigenkänning;

  Sammanfattning : The aim of this project is to examine the feasibility andreliability of the use of a low cost computer vision system totrack and intercept a thrown object. A stereo vision systemtracks the object using color recognition and then guides amobile wheeled robot towards an interception point in orderto capture it. LÄS MER

 5. 5. Optimal block loads of dynamic load history for fatigue durability testing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Pedram Hajigholi; [2018]
  Nyckelord :Fatigue; Optimization;

  Sammanfattning : During a vehicle’s life it is experiencing complex loading from both driving and road conditions. This accumulating of loading might be damaging to the vehicle, leading to possible material fatigue cracking, hence it is a major importance to take it into account. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Error.

Din email-adress: