Sökning: "Error"

Visar resultat 1 - 5 av 2141 uppsatser innehållade ordet Error.

 1. 1. “Things are moving much quicker” Kandidatuppsats Journalistprogrammet HT 2017 Institutionen för journalistisk, medier och kommunikation Göteborgs Universitet Författare: Martin Wood Robin Ridell Handledare: Gabriella Sandstig – en kvalitativ studie om attityder till felaktigheter och rättningar i nätbaserade nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martin Wood; Robin Ridell; [2018-02-08]
  Nyckelord :journalistik; källor; felaktigheter; rättningar; omedelbarhet; trovärdighet; ansvarighet; journalism; sources; errors; corrections; immediacy; credibility; accountability;

  Sammanfattning : The online news cycle is seemingly only growing more rapid. This in turn is paving the way for harsher competition in reaching the readers. This fast-paced environment naturally increases the risk for more errors to occur, but also presents the opportunity for instant corrections. LÄS MER

 2. 2. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 3. 3. Pingu och PSC: språkljudsproduktion hos barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter : Analys av träffsäkerhet och avvikelsetyper samt utvärdering av en ny eliciteringsmetod och ett nytt träffsäkerhetsmått

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Carina Ode; Mirjam Öster Cattu Alves; [2018]
  Nyckelord :språkljudsstörning; eliciteringsstrategier; PCC-R Percentage of Consonants Correct-Revised ; PSC Percentage of Syllables Correct ; avvikelsetyper; fonologisk språkstörning; verbal dyspraxi.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. LÄS MER

 4. 4. The Impact Of Wind Energy Development On Swedish Elspot Day-Ahead Prices

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ata Kasimoglu; [2018]
  Nyckelord :renewable energy; price prediction; artificial neural network; energy market; Nord Pool;

  Sammanfattning : The rapid development of wind energy in Sweden created a volatile environment for the electricity market. Variance in the daily prices and the reductions of the average prices over the years due to the merit order effect of intermittent wind energy resulted in increased unpredictability in financial returns, which led to many wind projects being cancelled. LÄS MER

 5. 5. sEMG Classication with Convolutional Neural Networks: A Multi-Label Approach for Prosthetic Hand Control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Olsson; [2018]
  Nyckelord :Electromyography; Machine Learning; Deep Learning; Gesture Recognition; Neural Networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In myoelectric prosthesis design, there is often a trade-off between control robustness and range of executable movements. As a low movement error rate is necessary in any real application, this often results in a quite severe limitation on the dexterity of the user. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Error.

Din email-adress: