Sökning: "flera"

Visar resultat 1 - 5 av 16287 uppsatser innehållade ordet flera.

 1. 1. Proaktiv revision - En legitim medelväg?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Petersson; Fredrik Schröder; [2017-06-22]
  Nyckelord :verksamhetsutvecklande; dialog; handlingsutrymme; oberoendet och dess inneboende natur; saklighet; opartiskhet samt förutsägbarhet;

  Sammanfattning : En verksamhetsutvecklande roll för revisorn har enligt flera forskare på området kunnat urskönjas på senare år inom revisionen. Förutsättningarna för revisorn har förändrats då det numera ställs krav att granska verksamheter med otydlig styrning. Denna trend kallas i studien för “förbättran”. LÄS MER

 2. 2. Förändrade yrkesroller i vården. En lösning på flera problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Rydén; Thea Välipakka; [2017-06-22]
  Nyckelord :offentlig Förvaltning; uppgiftsväxling; professionalisering; avprofessionalisering; jurisdiktion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur en uppgiftsväxling, som uppstårgenom att man inför en ny yrkesroll till ett redan befintligt system av yrkesroller,påverkar de enskilda yrkesrollerna i detta system.Teori: Studien utgår från Andrew Abbotts professionsteori “The System ofProfessions” - Att se till den enskilda yrkesrollen i ett system av flerayrkesroller, och hur de påverkar varandra genom inter- och intraprofessionellamekanismer. LÄS MER

 3. 3. YRKESROLLEN I VARDAGSARBETET - En studie av verksamhetsekonomer i delar av Göteborgs stadsdelsförvaltningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Helena Svensson; [2017-06-22]
  Nyckelord :NPM; Verksamhetsekonom; Offentlig förvaltning; Mintzberg; Yrkesroller; Business economist; Public administration; Professional roles; Leadership;

  Sammanfattning : This study highlights the perceptions of economist’s roles in the public sector of Gothenburg city. The purpose of the study was to describe how the professional role of economists is perceived by themselves and how perceptions relate to former studies, to see which roles do an economist have and do they differ from managers. LÄS MER

 4. 4. Vem är föräldern? En normkritisk diskursanalys om hur representanter för den offentliga barnhälsovården konstruerar föräldraskap i sina informationstexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linn Olofsson; [2017-06-21]
  Nyckelord :barnhälsovården; föräldrar; konstruktion; exkludering; diskurs; norm;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete, Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Hans Landqvist.... LÄS MER

 5. 5. Inkomstsegregation - En metodutvecklande studie baserad på 53 tätorter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Filip Olsson; Maria Lännerström; [2017-06-21]
  Nyckelord :inkomstsegregation; GIS; tätort; avstånd; rumslig autokorrelation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att dels utveckla en metod för att mäta inkomstsegregation itätorter som tar hänsyn till olika skala och befolkningsmängd, dels att undersöka hur dettavarierar mellan tätorterna. Sverige är ett av de OECD länder där den ekonomiska ojämlikhetenökat mest under de senaste decennierna och växande inkomstsegregation är en direktkonsekvens av detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flera.

Din email-adress: