Sökning: "flera"

Visar resultat 1 - 5 av 15544 uppsatser innehållade ordet flera.

 1. 1. INNOVATION OCH LEGITIMITET En diskursanalys av de svenska landstingens innovationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ann Bergermo; [2017-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå:GrundnivåTermin/år:Ht/2016Handledare:Magnus FredrikssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:49Antal ord:17 007Nyckelord:Legitimitet, diskurs, innovation, landsting, strategisk kommunikationSyfte:Mot bakgrund av det ökade användandet av begreppet innovation i dagens samhälle är syftet med studien att undersöka hur de svenska landstingen legitimerar sina innovationsstrategier genom språket samt hur de hanterar konflikter mellan olika typer av legitimitetsanspråk.Teori:Studiens teoretiska utgångspunkt är Van Leeuwens legitimeringsteori. LÄS MER

 2. 2. Ökad betalningsvilja för nationellt odlade ekologiska livsmedel - En kvantitativ studie av individers ökade betalningsvilja för ekologiska svenska äpplen & bröd i Västra Götalands län - nationalekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saya Askari Moris; Madeleine Nydahl; [2017-02-21]
  Nyckelord :Ekologiska livsmedel; Contingent valuation; Payment card; Willingness-to-pay;

  Sammanfattning : Försäljningen av ekologiska livsmedel uppgick till 9 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige under första halvåret 2016. På flera håll är efterfrågan av ekologiska livsmedel större än utbudet för produkter som egentligen är möjliga att odlas i Sverige och importen ökar för att möta efterfrågan för dessa varor. LÄS MER

 3. 3. ÖVERSÄTTNINGSANALYS AV STEINS; GATE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emil Blom; [2017-02-16]
  Nyckelord :japanska; Anime; Översättning; Vinay; Hasegawa; Steins; Gate;

  Sammanfattning : Den animerade serien Steins; Gates japanska och engelska versions första avsnitt exploreras i syfte att finna vilka översättningsmetoder som tillämpats och huruvida det har fått konsekvenser för gestaltningen av verkets huvudkaraktärer. Uppsatsen använder sig av Jean-Paul Vinay's översättningsteori, vilket består utav ett antal definierade översättningsprocesser som kan tillämpas på text, grammatik och enskilda ord, individuellt eller i en kombination av varandra. LÄS MER

 4. 4. BILDENS UPPENBARA UNDERLIGGANDE BETYDELSE En kvalitativ bildanalys som undersöker hur Socialdemokraterna framställs visuellt i sina Instagrambilder under valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tansu Metin; [2017-02-14]
  Nyckelord :Kvalitativ; bildanalys; visuell retorik; visuell kommunikation; etos; logos; patos; semiotik; denotation; konnotation; politik; politisk kommunikation; Instagram; Socialdemokraterna; Stefan Löfven;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hp.Program och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.Nivå:Grundnivå.Termin/år:Ht 2016. LÄS MER

 5. 5. ”JEG HAR NULL SKYLD I DENNE SAKEN” En studie över Norska skidförbundets kriskommunikation i Therese Johaugs dopningsfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefin Sasse; [2017-02-14]
  Nyckelord :Ski Federation; Clostebol; anabolic steroids.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 53Antal ord: 19 949Nyckelord:Crisis communication, organizational crisis, crisis management, image restoration, apologia, doping, Therese Johaug, NorwegianSki Federation, Clostebol, anabolic steroids.Syfte: Syftet med studien är att undersöka Norska skidförbundets (NSF) kriskommunikation isamband med att Therese Johaug testat positivt för det dopningsklassade preparatetClostebol. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flera.

Din email-adress: