Sökning: "flera"

Visar resultat 1 - 5 av 17606 uppsatser innehållade ordet flera.

 1. 1. KOMMUNIKATIONSSUPPORTEN En analys av användarupplevelse och intern tjänstekvalitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Klara Persdotter; [2017-11-28]
  Nyckelord :Interntjänst; tjänstekvalitet; tjänsteupplevelse; användarupplevelse; SERVQUAL;

  Sammanfattning : Koncernkontoret vid Västra Götalandsregionen startade våren 2016 intern-tjänsten kommunikationssupporten i syfte att stödja medarbetare med kommunikationsrelaterade arbetsuppgifter. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur användarna upplever tjänstekvaliteten, samt föreslå hur tjänsten skulle kunna förbättras. LÄS MER

 2. 2. Jag pratar inte med hållbarhetschefen - Hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Carlsson; Anna Simmons; [2017-11-14]
  Nyckelord :Hållbarhetschef; Miljöchef; CSR-chef Hållbar utveckling; Miljö; Hållbarhetsarbete; Miljöarbete; Miljöledningssystem; Hållbarhetsrapportering; Företag; CSR; Organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället utvecklas mot en mer hållbar framtid genom ett flertal stora åtaganden,från Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling år 1987 till de mer konkreta 17globala målen i Agenda 2030 som eftersträvas idag. Hållbarhetschefens roll och betydelse hari och med denna samhälleliga utveckling över lång tid vuxit fram som en otydlig funktion inomföretag. LÄS MER

 3. 3. Undervisning för hållbar utveckling – En studie av Fk-3 lärares bedömning av de egna kunskaperna och synen på undervisning för hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kajsa Ignberg; [2017-11-09]
  Nyckelord :hållbar utveckling; Fk-3 lärare; begreppssyn; undervisning; kunskapsbedömning; engagemang; tid; stöd; ämnesintegrering; implementering;

  Sammanfattning : Mellan 2005-2014 pågick FN:s dekad med fokus på undervisning för hållbar utveckling. I och med detta förändrades läroplanen i Sverige till att inkludera hållbar utveckling som en övergripande del i all undervisning. LÄS MER

 4. 4. En prestationsbaserad ersättningsmodell som verktyg för transportstyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Jonsson; Carl Eriksson; [2017-10-27]
  Nyckelord :Prestationsbaserad ersättningsmodell; transportstyrning; KPI; transportör;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar undersöka hur en prestationsbaserad ersättningsmodell som är implementerad i ett outsourcingkontrakt bör utformas för att styra en transportör till att utföra leveranser i enlighet med ett kostnadseffektivitetsmål. Detta genom att undersöka en befintlig prestationsbaserad ersättningsmodell, samt lyfta fram riktlinjer och förslag på hur en sådan modell bör vara utformad. LÄS MER

 5. 5. IDROTT FÖR INTEGRATION? En beskrivande studie av integrationslag inom svensk föreningsidrott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Enerås; [2017-10-26]
  Nyckelord :idrott; integration; nyanlända; asylsökande; föreningsliv; socialt kapital; kontaktteori;

  Sammanfattning : Forskning om idrott och integration visar att idrott både kan ha segregerande och integrerande påverkan i samhället, men inom den svenska föreningsidrotten finns stark optimism kring idrottens potential som integrationsarena. Till följd av ökat flyktingmottagande, samt att unga med utländsk bakgrund är den grupp som deltar minst i föreningsidrott har idrottsföreningar runt om i landet startat integrationslag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flera.

Din email-adress: