Sökning: "flera"

Visar resultat 1 - 5 av 15751 uppsatser innehållade ordet flera.

 1. 1. Hur lagerarbetares arbetsmiljö påverkar deras förmåga att arbeta -En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sanne Gars; Vera Rosen; [2017-04-07]
  Nyckelord :working ability; working environment; warehouse workers;

  Sammanfattning : Lagerarbete tillhör yrkesgruppen maskin-processoperatörsarbete som harflest antal sjukdagar. Arbetet kan innebära bland annat repetitivaarbetsuppgifter och tunga lyft. Trots den ökade ohälsan och stressen iarbetslivet finns lite forskning om de bakomliggande orsakerna till dennaökning. LÄS MER

 2. 2. De etiska reglerna om jävssmitta vid övergång mellan advokatbyråer. I ljuset av den affärsjuridiska branschens utveckling och framtida utmaningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Ohlin; [2017-04-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de advokatetiska reglerna om jävssmitta vid övergång mellan advokatbyråer i förhållande till de största svenska affärsjuridiska advokatbyråernas verksamhet. De största affärsjuridiska byråerna drabbas till följd av sin storlek, men också genom en ökande internationalisering och kommersialisering, särskilt hårt av nuvarande reglering. LÄS MER

 3. 3. ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN INOM FÖRSKOLAN En kvalitativ studie om vilka faktorer som kan påverka förskollärares benägenhet att göra en orosanmälan och vikten av att se dessa ur ett helhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Therése Sjögren; Jessica Carlström; [2017-03-06]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; barn som far illa; förskolan; samarbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från en kvalitativ studie där sex stycken förskollärare i två olika kommuner intervjuats om anmälningsskyldigheten. Anmälningsskyldigheten kan ses som ett lagstadgat verktyg för att fånga upp och skydda barn som far illa. LÄS MER

 4. 4. INNOVATION OCH LEGITIMITET En diskursanalys av de svenska landstingens innovationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ann Bergermo; [2017-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå:GrundnivåTermin/år:Ht/2016Handledare:Magnus FredrikssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:49Antal ord:17 007Nyckelord:Legitimitet, diskurs, innovation, landsting, strategisk kommunikationSyfte:Mot bakgrund av det ökade användandet av begreppet innovation i dagens samhälle är syftet med studien att undersöka hur de svenska landstingen legitimerar sina innovationsstrategier genom språket samt hur de hanterar konflikter mellan olika typer av legitimitetsanspråk.Teori:Studiens teoretiska utgångspunkt är Van Leeuwens legitimeringsteori. LÄS MER

 5. 5. Ökad betalningsvilja för nationellt odlade ekologiska livsmedel - En kvantitativ studie av individers ökade betalningsvilja för ekologiska svenska äpplen & bröd i Västra Götalands län - nationalekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saya Askari Moris; Madeleine Nydahl; [2017-02-21]
  Nyckelord :Ekologiska livsmedel; Contingent valuation; Payment card; Willingness-to-pay;

  Sammanfattning : Försäljningen av ekologiska livsmedel uppgick till 9 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige under första halvåret 2016. På flera håll är efterfrågan av ekologiska livsmedel större än utbudet för produkter som egentligen är möjliga att odlas i Sverige och importen ökar för att möta efterfrågan för dessa varor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flera.

Din email-adress: