Sökning: "text-"

Visar resultat 1 - 5 av 5994 uppsatser innehållade ordet text-.

 1. 1. Grammatical Effects of Affect A contrastive corpus analysis of the use and meaning of infant and baby

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Carl-Anders Karlsson; [2017-10-12]
  Nyckelord :Affective meaning; expressive meaning; semantics; Cognitive grammar;

  Sammanfattning : This thesis aims at (1) outlining a basic understanding of how affective, or expressive,meaning can be understood relative to linguistic meaning and language at large, and (2) analysinghow affective meaning may relate to epistemological status and reference type in actual languageuse. The thesis' theoretical framework is largely situated within the paradigm of cognitivelinguistics, and in particular drawing from the work of Langacker (2008). LÄS MER

 2. 2. Imiterad demokrati En kvalitativ innehållsanalys av två kultursidors gestaltning av Ryssland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elias Wahlberg; Gunnar Harrius; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractIn January of 2017 Martin Kragh and Sebastian Åsberg published a research article titled“Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedishcase”. One of the main theses of the research article was that the cultural pages of Swedishtabloid Aftonbladet repeatedly uses narratives from Russian government operated news agencySputnik, often accused of being a Russian propaganda outlet. LÄS MER

 3. 3. Spåren av det gamla Rosenlund - Historiseringen av en föränderlig stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johanna Leirvik; [2017-10-04]
  Nyckelord :Rosenlund; historicisation; discourse analysis; heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2017, 180 hpGrundnivå2017:25.... LÄS MER

 4. 4. “Can’t you read I’m frustrated?” En sentimentanalytisk studie i människa-chatbotinteraktion

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Evelina Larsson; Stina Ljungkvist; [2017-09-27]
  Nyckelord :Sentimentanalys; chatbot; emotioner; människa-datorinteraktion; Sentiment analysis; chatbot; emotions; human-computer interaction;

  Sammanfattning : In order for a service-oriented chatbot to contribute to cognitive relief for a user, it isimportant that the relationship between the two is characterized by a certain level of trust. Oneway of achieving this is through emotion detection in the text the user delivers duringinteraction. LÄS MER

 5. 5. Text och musik i samverkan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Maria Palmqvist; [2017-09-26]
  Nyckelord :text- och musikrelation; lyrik; synestesi; komposition; improvisation;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker författaren relationen mellan sin text och sin musik. Syftet är att få en djupare förståelse för hur dessa påverkar varandra och för att få en inblick i olika skapandeprocesser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet text-.

Din email-adress: