Sökning: "Firms"

Visar resultat 1 - 5 av 3363 uppsatser innehållade ordet Firms.

 1. 1. The effect of M&A activityon R&D intensity : A quantitative study on the Swedish biotechnological industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ManagementKTH/Nationalekonomi; KTH/Nationalekonomi

  Författare :Louise Blomqvist; Ellinor Ahlfvengren; [2017]
  Nyckelord :M A; Merger; Acquisition; R D; Innovation; Biotechnology; R D intensity;

  Sammanfattning : This is a quantitative thesis of the Swedish biotech industry, that intends to study what effect M&A activity has on firms R&D intensity. It is an important question as the market demand is changing rapidly and puts high pressure on companies to constantly deliver new innovations. LÄS MER

 2. 2. Determinants of Discretionary Asset Write-Offs Under IFRS: Evidence from Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Robin Porkolab; [2017]
  Nyckelord :Write-offs; Discretionary; IFRS; IAS36;

  Sammanfattning : Since 2005 countries in the EU adhere to IFRS. This has greatly altered the regulations regarding asset write-offs for Swedish firms. The aim of this bachelor thesis is to investigate the determinants of discretionary asset write-offs under IFRS. I collect data from 176 Swedish firms listed on Nasdaq Stockholm Stock Exchange between 2011-2015. LÄS MER

 3. 3. Modern arkitektur i kulturhistorisk miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Malin Hellborg; [2017]
  Nyckelord :Architecture; Modernism; Traditional; Perception; Aesthetic; Preference; Conservation; Historical; Urban environment; Arkitektur; Traditionell; Uppfattning; Estetisk; Preferens; Bevarande; Historisk; Stadsmiljö; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The thesis uses hermeneutical analysis as well as reception and content analysis to interpret a current architectural debate. Within the architectural profession, there is a dogmatic style standard. Since the 1930s, modernism (also known as functionalism) has been the predominating style in architecture. LÄS MER

 4. 4. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. LÄS MER

 5. 5. The ethics of tax avoidance : The moderating effect of internationalization on the relationship between CSR and tax avoidance

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Willem Strater; [2017]
  Nyckelord :tax avoidance; business ethics; corporate social responsibility; internationalization; CSR; tax; avoidance;

  Sammanfattning : This paper examines how economic, environmental and social CSR activities are related to tax avoidance. Subsequently, this study examines whether internationalization moderates the relationship between the different CSR activities and tax avoidance. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Firms.

Din email-adress: