Sökning: "static"

Visar resultat 1 - 5 av 1118 uppsatser innehållade ordet static.

 1. 1. Capital Structure in the Real Estate and Construction Industry - An empirical study of the pecking order theory, the trade-off theory and the maturity-matching principle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Astrid Seeman; Lars Jacobson; [2017-06-02]
  Nyckelord :The pecking order theory; The trade-off theory; The maturity-matching principle; Swedish real estate industry; Swedish construction industry; Static panel data regression;

  Sammanfattning : The aim of this report is to test if the real estate industry and the construction industry in Sweden are described by the pecking order theory, trade-off theory and/or the maturity-matching principle by investigating determinants of capital structure in the two industries separately. The theoretical framework used in this report is the pecking order theory, the trade-off theory and the maturity-matching principle in order to establish the research topic. LÄS MER

 2. 2. Formativ feedback i programmering med tillämpning av statisk kodanalys : Utveckling av ett verktyg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Olof Stålnacke; [2017]
  Nyckelord :Static code analysis; Automatic Grading Systems; formative feedback; assessment of programming assignments; educational programming aid; assess programming code; Action Design Research ADR ; Statisk kodanalys; automatiska bedömningsverktyg; formativ feedback; bedömning av programmeringsuppgifter; hjälpmedel i programmeringsundervisning; bedöma programmeringskod; Action Design Research ADR ;

  Sammanfattning : Aim Develop an IT artifact that provides formative feedback for students based on their programming assignments. Background One of the best methods to learn programming is by practice. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the rock support system subjected to dynamic loads in Kiirunavaara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Simon Krekula; [2017]
  Nyckelord :Rock mechanics; Rockburst; Seismicity;

  Sammanfattning : LKAB’s underground mine in Kiirunavaara has experienced an increasing seismic activity the last ten years. This seismic activity is caused by the stress redistribution resulting from the mining method of large-scale sublevel caving.The energy from the seismic events propagate in the rock mass as seismic waves. LÄS MER

 4. 4. En funktionell tradition?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Agnes Anderson; [2017]
  Nyckelord :grammar; the teaching and learning of grammar; teaching material; Scandinavian languages and litterature.; grammatik; skolgrammatik; grammatikdidaktik; läromedel; grammatikundervisning;

  Sammanfattning : Eftersom svensklärare i hög utsträckning förlitar sig på läromedel i formandet av grammatik-undervisningen bör dess innehåll och struktur ha betydelse för vilka kunskaper som lärs ut. Syftet med föreliggande undersökning är därför att analysera och problematisera hur läromedel för gymnasiets högskoleförberedande kurs Svenska 2 strukturerar de avsnitt som behandlar grammatik. LÄS MER

 5. 5. Prediction of Code Lifetime

  Master-uppsats, Linköpings universitet/StatistikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Per Nordfors; [2017]
  Nyckelord :machine learning; support vector machines; neural networks; code analysis; version control; open-source;

  Sammanfattning : There are several previous studies in which machine learning algorithms are used to predict how fault-prone a piece of code is. This thesis takes on a slightly different approach by attempting to predict how long a piece of code will remain unmodified after being written (its “lifetime”). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet static.

Din email-adress: