Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 575 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. The impact of the Equal Pay Act of 2003 on gender equality in the Illinois labour market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jon-Samuel Andersson; Gustav Ekman; [2018-07-02]
  Nyckelord :gender equality; Difference-in-Difference; Synthetic Control Method; Equal Pay Act; labour market; policy evaluation;

  Sammanfattning : Using data extracted through the Current Population Survey (CPS), this thesis evaluates the effects of the Illinois 2003 Equal Pay Act and its amendments. This is done through studying the effects that the implementation of this legislation had on gender specific labour market outcomes. LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding av fastigheter: Hur fastighetsbolag använder crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Alfsson Petersson; Viktor Dimovski; [2018-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har crowdfunding växt kraftigt i hela världen. Efter 2014 har en nischför crowdfunding av fastigheter vuxit fram i Sverige. Denna uppsats syftar till att undersöka deskäl som ligger till grund för att fastighetsbolag väljer att söka finansiering via crowdfunding ochhur denna finansieringmetod används. LÄS MER

 3. 3. “THE QUEEN’S FUCKIN ENGLISH, KEN?” An analysis of the language of Trainspotting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Samuel Grip; [2018-06-13]
  Nyckelord :engelska; Trainspotting; Irvine Welsh; corpus stylistics; code switching; Standard English; Scots;

  Sammanfattning : The novel Trainspotting by Irvine Welsh is a work that has been acknowledged and appreciated for its use of non-standard language since its publication. This essay seeks to find out if this non-standard language is simply Scottish English, or if it is Scots, a language different from English that is sometimes regarded as a dialect of the same. LÄS MER

 4. 4. Empati i den vårdande relationen – en begreppsanalys i palliativ kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Samuel Hylén; Niklas Olofsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Empati; Begreppsanalys; Palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begrepp är något som människor använder för att beskriva och förstå sinverklighet och de har en viktig roll inom omvårdnad. Empati är ett begrepp som förekommer ibeskrivningar av sjuksköterskans yrkesroll och är ett centralt begrepp inom flerateoribildningar inom omvårdnadsvetenskap. LÄS MER

 5. 5. How Markets Value The Blockchain Technology: An Empirical Analysis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Schleiss; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Event Study; Bitcoin; Valuation; Name Change; Markets; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this work company announcements of blockchain name changes are empirically analysed to obtain a sense of how markets value the blockchain technology. This “blockchain effect” is analysed using an event study in order to calculate cumulative abnormal returns for multiple event windows. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samuel.

Din email-adress: