Sökning: "Astrid lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Astrid lindgren.

 1. 1. "Gråt inte mamma! Vi ses i Nangijala!" : Skildringar av döden i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Cecilia Davidssons Lill-Pär och jag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Juliane Eilers; [2017]
  Nyckelord :Children’s grief; grief processing; children’s litterature; death; grief; litterary analysis; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson; Barn i sorg; död; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka, analysera och jämföra hur döden skildras i två skönlitterära barnböcker. Litteraturanalysen och tidigare forskning ska tydliggöra vilken vetenskaplig forskning som finns om hur barn förstår och bearbetar döden i olika åldrar och vilka konsekvenser, ansvarsområden och pedagogiska verktyg detta ålägger vårdnadshavare och skolan. LÄS MER

 2. 2. Där sagor blir verklighet : - En filmanalys utifrån ett genusperspektiv av utvalda verk från Astrid Lindgren

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hirtl; Olivia Dag; [2017]
  Nyckelord :Ideal; norm; stereotype; gender conventions; female; semiotic; representation; Astrid;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyse how three female main characters, of Astrid Lindgrens work,are represented in certain series and movies. The study examines the three main characters from a gender perspective using theories such as representation, stereotyping and “The female voice”. LÄS MER

 3. 3. Pataudgrins, sylves griffues et nains gris : Une étude sur la traduction en français de Ronya fille debrigand d’Astrid Lindgren

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Susanne Lilliestam; [2017]
  Nyckelord :Translation; invented words; Swedish-French; Vinay and Darbelnet; Ronia; the Robber’s Daughter; Astrid Lindgren; Agneta Ségol.; Traduction; mots inventés; suédois-français; Vinay et Darbelnet; Ronya fille de brigand; Astrid Lindgren; Agneta Ségol.;

  Sammanfattning : Ce mémoire est une étude traductologique du suédois au français, concernant les mots inventés par Astrid Lindgren dans Ronya fille de brigand et spécifiquement les invectives, les jurons et les êtres (personnages inventés). Nous avons étudié les stratégies utilisées par la traductrice (selon Vinay et Darbelnet), la proximité avec la langue source ou la langue cible et le problème spécifique de traduire un livre pour la jeunesse du suédois au français. LÄS MER

 4. 4. Avvikelse i Villa Villekulla och på Saltkråkan : Hur avvikelse konstrueras i två svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Molly Wallén; [2017]
  Nyckelord :Avvikelse; Barnlitteratur; Diskursanalys; Legitimering; Normaliseringspraktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen bidrar med ett sociologiskt perspektiv på avvikelse i två barnböcker från den populära svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren. Arbetet besvarar en frågeställning om hur avvikelse konstrueras i böckerna ”Boken om Pippi Långstrump” och ”Vi på Saltkråkan”. LÄS MER

 5. 5. Konsten att lita på främlingar : En studie om projektledares arbete för att främja tillit i virtuella team

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Informatik

  Författare :Astrid Hettinger; Thea Backlund Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Virtual Teams; Trust in Virtual Teams; Virtual communication; Technical Communication Tools; Project management; Virtuella team; Tillit; Virtuell kommunikation; Tekniska kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : Globalization is a phenomena that is, because of the advances in technology, becoming more and more common. New tools for communication enables project teams to collaborate across the globe. Hence, Virtual Teams are emerging to become the new routine way of working. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Astrid lindgren.

Din email-adress: